Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Achievements This component is linked to the Habitica/Settings repository. 38% 4,620 27,421 321 265 8 Browse
Backgrounds This component is linked to the Habitica/Settings repository. 76% 10,304 55,056 14,430 37 17 Browse
Challenge This component is linked to the Habitica/Settings repository. 95% 317 2,039 3,190 13 2 Browse
Character This component is linked to the Habitica/Settings repository. 96% 488 5,512 5,979 29 159 Browse
Communityguidelines This component is linked to the Habitica/Settings repository. 96% 307 19,957 5,192 22 155 Browse
Content This component is linked to the Habitica/Settings repository. 87% 3,456 11,045 11,244 49 79 Browse
Contrib This component is linked to the Habitica/Settings repository. 98% 47 284 1,566 1 1 Browse
Death This component is linked to the Habitica/Settings repository. 98% 15 137 373 4 Browse
Defaulttasks This component is linked to the Habitica/Settings repository. 51% 2,025 12,583 466 23 77 Browse
Faq This component is linked to the Habitica/Settings repository. 68% 1,338 166,416 1,471 5 13 Browse
Front This component is linked to the Habitica/Settings repository. Fix this component to clear its alerts. 37% 8,787 102,442 841 56 6 Browse
Gear This component is linked to the Habitica/Settings repository. 80% 32,976 473,634 87,546 80 419 Browse
Generic This component is linked to the Habitica/Settings repository. 96% 611 3,733 7,890 9 159 Browse
Groups This component is linked to the Habitica/Settings repository. 90% 2,545 17,781 15,269 115 80 Browse
Inventory This component is linked to the Habitica/Settings repository. 72% 171 403 162 8 Browse
Limited This component is linked to the Habitica/Settings repository. 70% 4,265 13,568 5,001 10 87 Browse
Loginincentives This component is linked to the Habitica/Settings repository. 98% 23 150 945 Browse
Merch This component is linked to the Habitica/Settings repository. 31 1 Browse
Messages This component is linked to the Habitica/Settings repository. 85% 671 4,307 1,959 12 1 Browse
Noscript This component is linked to the Habitica/Settings repository. 59 1 Browse
Npc This component is linked to the Habitica/Settings repository. 90% 871 16,010 4,861 6 2 Browse
Overview This component is linked to the Habitica/Settings repository. 81% 113 20,889 206 1 2 Browse
Pets This component is linked to the Habitica/Settings repository. 40% 5,126 39,085 386 29 1 Browse
Quests This component is linked to the Habitica/Settings repository. 86% 875 10,010 3,092 6 2 Browse
Questscontent This component is linked to the Habitica/Settings repository. 85% 7,817 292,733 30,591 21 107 Browse
Rebirth This component is linked to the Habitica/Settings repository. 89% 106 4,572 363 Browse
Settings 92% 1,028 14,853 6,168 23 1 Browse
Spells This component is linked to the Habitica/Settings repository. 95% 177 1,646 2,121 30 2 Browse
Subscriber This component is linked to the Habitica/Settings repository. 71% 3,985 31,988 5,715 11 14 Browse
Tasks This component is linked to the Habitica/Settings repository. 90% 1,030 8,234 4,262 16 10 Browse
Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation license proprietary Settings Achievements Challenge Character Merch Faq Noscript Npc Spells Communityguidelines Content Contrib Death Defaulttasks Front Gear Generic Groups Inventory Limited Loginincentives Messages Overview Pets Quests Questscontent Rebirth Subscriber Tasks Backgrounds
Number of strings 497,692
Number of words 6,247,182
Number of characters 37,901,156
Number of languages 77
Number of source strings 6,459
Number of source words 81,083
Number of source characters 491,923
Language Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Acholi 76% 76% 1,526 21,302 4,688 16 Browse
Afrikaans 76% 76% 1,526 21,302 4,278 11 16 Browse
Arabic 76% 76% 1,518 21,283 3,048 16 16 Browse
Basque 1% 1% 6,362 79,776 5,012 4 17 Browse
Belarusian 76% 76% 1,526 21,302 4,477 16 Browse
Bengali 76% 76% 1,498 21,338 4,649 3 16 Browse
Bosnian 76% 76% 1,527 21,311 4,675 7 16 Browse
Bulgarian 86% 86% 902 15,615 20 2 30 Browse
Catalan 79% 79% 1,337 20,142 3,418 3 16 Browse
Chinese (Hong Kong) 77% 77% 1,479 20,662 4,121 3 16 Browse
Chinese (Simplified) 99% 99% 4 245 1 110 Browse
Chinese (Traditional) 97% 97% 140 2,646 8 11 16 Browse
Croatian 76% 76% 1,526 21,302 174 16 Browse
Czech 92% 92% 491 10,923 1,453 10 18 Browse
Danish 82% 82% 1,100 18,101 687 34 21 Browse
Dutch 96% 96% 234 4,492 371 50 18 Browse
English 5,217 19 Browse
English (en@lolcat) 71% 71% 1,850 22,065 3,576 4 16 Browse
English (Pirate) (en@pirate) 89% 89% 680 12,280 2,097 172 16 Browse
English (United Kingdom) 99% 99% 33 905 1 16 Browse
Esperanto 76% 76% 1,526 21,302 3,891 13 16 Browse
Estonian 76% 76% 1,525 21,299 4,274 16 Browse
Filipino 77% 77% 1,423 20,407 4,586 8 17 Browse
Finnish 77% 77% 1,465 20,971 2,595 17 16 Browse
French 4 22 Browse
Frisian 76% 76% 1,526 21,302 4,574 16 Browse
Galician 76% 76% 1,527 21,355 2,625 16 Browse
German 35 18 Browse
Greek 76% 77% 1,507 20,981 3,079 37 17 Browse
Hawaiian 76% 76% 1,526 21,302 4,614 1 16 Browse
Hebrew 79% 79% 1,300 19,753 2,397 11 16 Browse
Hindi 79% 79% 1,321 19,866 4,339 5 16 Browse
Hungarian 79% 79% 1,299 19,629 530 19 16 Browse
Icelandic 76% 76% 1,523 21,302 4,292 2 16 Browse
Indonesian 79% 79% 1,320 19,694 791 30 16 Browse
Irish 76% 76% 1,526 21,302 4,389 16 Browse
Italian 100% 4 16 Browse
Japanese 97% 97% 153 2,086 2 1 18 Browse
Javanese 70% 70% 1,936 22,919 4,058 16 Browse
Klingon 76% 76% 1,526 21,302 4,352 2 16 Browse
Korean 80% 82% 1,261 19,908 2,701 59 16 Browse
Kurdish (ku_IQ) 76% 76% 1,526 21,302 4,684 16 Browse
Latin 80% 80% 1,283 20,092 2,593 36 16 Browse
Latvian 76% 76% 1,526 21,302 4,102 16 Browse
Lingala 76% 76% 1,526 21,302 4,688 16 Browse
Lithuanian 76% 76% 1,526 21,302 2,408 16 Browse
Lojban 76% 76% 1,526 21,302 4,486 16 Browse
Macedonian 76% 76% 1,526 21,302 4,655 16 Browse
Malay 77% 77% 1,463 21,055 3,632 16 Browse
Malayalam 76% 76% 1,526 21,302 4,686 16 Browse
Marathi 76% 76% 1,526 21,302 4,688 16 Browse
Mongolian 76% 76% 1,526 21,302 4,688 16 Browse
Norwegian Bokmål 83% 84% 1,110 16,968 1,981 5 17 Browse
Norwegian Nynorsk 76% 76% 1,526 21,302 4,671 16 Browse
Persian 76% 76% 1,526 21,302 3,994 16 Browse
Polish 89% 89% 696 12,044 400 47 16 Browse
Portuguese 85% 85% 930 16,475 401 25 16 Browse
Portuguese (Brazil) 25 Browse
Romanian 94% 94% 385 8,464 3,653 2 16 Browse
Russian 96% 96% 227 5,670 12 7 26 Browse
Scots 76% 76% 1,526 21,302 4,392 16 Browse
Serbian 79% 79% 1,317 19,695 3,391 4 16 Browse
Sinhala 76% 76% 1,526 21,302 4,687 16 Browse
Slovak 79% 79% 1,292 19,579 3,163 2 16 Browse
Slovenian 76% 76% 1,526 21,302 2,518 16 Browse
Spanish 95% 95% 298 5,736 6 30 19 Browse
Spanish (Latin America) 96% 96% 233 5,527 272 7 18 Browse
Sundanese 76% 76% 1,526 21,302 4,685 16 Browse
Swahili 76% 76% 1,526 21,302 4,544 1 16 Browse
Swedish 87% 87% 796 14,969 1,657 56 30 Browse
Tagalog 76% 76% 1,526 21,302 2,576 4 16 Browse
Tamil 76% 76% 1,522 21,287 4,685 16 Browse
Thai 76% 76% 1,528 21,349 3,888 1 16 Browse
Turkish 81% 81% 1,182 18,533 104 49 16 Browse
Ukrainian 81% 81% 1,218 19,113 3,113 26 16 Browse
Urdu (Pakistan) 76% 76% 1,526 21,302 4,631 16 Browse
Vietnamese 89% 89% 697 12,824 2,908 1 16 Browse
EAM

New translation

Habitica / FaqDutch

The best way is to invite them to a Party with you! Parties can go on Quests, battle monsters, and cast skills to support each other.

If you want to start your own Party, go to Menu > [Party](https://habitica.com/party) and tap "Create New Party". Then scroll down and tap "Invite a Member" to invite your friends by entering their @username. If you want to join someone else’s Party, just give them your @username and they can invite you!

You and your friends can also join Guilds, which are public chat rooms that bring people together based on shared interests! There are a lot of helpful and fun communities, be sure to check them out.

If you’re feeling more competitive, you and your friends can create or join Challenges to take on a set of tasks. There are all sorts public of Challenges available that span a wide array of interests and goals. Some public Challenges will even award Gem prizes if you’re selected as the winner.
De beste manier is om zeanderen uit te nodigen voor een gezelschap met jou! Groepen kunnen queestes doen, monsters bevechten en vaardigheden uitspreken om elkaar te ondersteunen. G

Om je eigen gezelschap te starten, g
a naar Menu > [Groep](https://habitica.com/party) en klik op "Maak Nieuwe Groep" als je er nog geen hebt. Druk dan op de ledenlijst en druKlik op Uitnodigen in de rechterbovenhoek om je vrienden uit te nodigen doo. Voer hun G@gebruikers-ID in te voeren (een serie nummers en letters dienaam in. Indien je iemand anders Gezelschap wil vervoegen, geef hen jouw @username zodat ze je kunnen vinden onder Instellingen > Account in de app en Instellingen > API op de website). Op de website kun je ook vrienden uitnodigen via e-mail, hetgeen we in een latere update aan de app zullen toevoegen.

Op de website kunnen jij en je vrienden je ook aansluiten bij Gildes, dat zijn publieke chatrooms. Gildes worden aan de app toegevoegd in een toekomstige update!
uitnodigen!

Jij en je vrienden kunnen zich ook aansluiten bij Gildes, publieke chatrooms dit mensen samenbrengen op basis van hun gemeenschappelijke interesses! Er zijn tal van nuttige en leuke gildes, neem er zeker een kijkje naar. Gildes worden aan de app toegevoegd in een toekomstige update!

Indien je meer competitief bent kunnen jij en je vrienden Uitdagingen aangaan om een set taken onder handen te nemen. Er zijn allerhande soorten publieke Uitdagingen beschikbaar die een brede range interesses en doelen beslaan. Sommige publieke uitdagingen zullen zelfs Edelstenen uitreiken als je als winnaar geselecteerd wordt.
16 minutes ago
EAM

New translation

Habitica / OverviewDutch

Habitica is nothing without real-world goals, so enter a few tasks. You can add more later as you think of them! All tasks can be added by clicking the green "Create" button.
* **Set up [To Do's](http://habitica.fandom.com/wiki/To-Dos):** Enter tasks you do once or rarely in the To Do's column, one at a time. You can click on the tasks to edit them and add checklists, due dates, and more!
* **Set up [Dailies](http://habitica.fandom.com/wiki/Dailies):** Enter activities you need to do daily or on a particular day of the week, month, or year in the Dailies column. Click task to edit when it will be due and/or set a start date. You can also make it due on a repeating basis, for example, every 3 days.
* **Set up [Habits](http://habitica.fandom.com/wiki/Habits):** Enter habits you want to establish in the Habits column. You can edit the Habit to change it to just a good habit :heavy_plus_sign: or a bad habit :heavy_minus_sign:
* **Set up [Rewards](http://habitica.fandom.com/wiki/Rewards):** In addition to the in-game Rewards offered, add activities or treats which you want to use as a motivation to the Rewards column. It's important to give yourself a break or allow some indulgence in moderation!
* If you need inspiration for which tasks to add, you can look at the wiki's pages on [Sample Habits](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits), [Sample Dailies](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies), [Sample To Do's](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To-Dos), and [Sample Rewards](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards).
Habitica is niets zonder doelen in het echte leven, dus voeg enkele taken toe. Je kunt later nog meer taken toevoegen zodra je er meer bedenkt! Om een nieuwe to-do aan te maken op de site, typ je tekst in het veld waar staat "Nieuwe To-do", onder het tabje 'taken', in de derde kolom. Druk op enter of klik op het plusje naast het veld om de to-do toe te voegen aan je lijst.<br><br>
* **[Taken](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/To-do'%27s) opstellen:**

Voeg taken die je eenmalig of zelden doet één voor één toe aan de Taken-kolomkolom 'To Do'. Je kunt op het potlood klikken om ze te bewerken en om afvinklijsten, een einddatum en meer toe te voegen!<br><br>
* **[Dagelijkse taken](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Dagelijkse_taken) opstellen:**

Voeg activiteiten die je dagelijks of op een bepaalde dag van de week moet doen toe aan de Dagtaken-kolomkolom 'Dagelijkse Taken'. Klik op het potloodicoon van de taak om te kiezen op welke dag(en) van de week de taak moet worden gedaan. Je kunt de taak ook zo aanpassen dat deze zichzelf herhaalt om de zoveel dagen, bijvoorbeeld om de drie dagen.<br><br>
* **[Gewoonten](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Gewoontes) opstellen:**

Voeg gewoonten die je wilt ontwikkelen toe in de kolom 'Gewoontenkoloms'. Je kan de gewoonte aanpassen en er een enkel goede gewoonte <span class='glyphicon glyphicon-plus'></span> of een enkel slechte gewoonte <span class='glyphicon glyphicon-minus'></span> van maken.<br><br>
* **[Beloningen](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Beloningen) opstellen:**

Naast de beloningen die je in het spel worden aangeboden, kun je activiteiten of lekkernijen die je als motivatie wilt gebruiken in de Beloningenkolom toevoegen. Het is belangrijk om jezelf een pauze te gunnen!<br><br>
*
Als je inspiratie nodig hebt om taken toe te voegen, neem dan kijkje op de wikipagina's over [Voorbeelden van gewoonten](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeeldgewoontes), [Voorbeelden van dagelijkse taken](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeelden_van_dagelijkse_taken), [Voorbeelden van Taken](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeeld_To-do's) en [Voorbeelden van aangepaste beloningen](https://habitica.fandom.com/nl/wiki/Voorbeelden_van_aangepaste_beloningen).
28 minutes ago
EAM

New contributor

Habitica / OverviewDutch

New contributor 28 minutes ago
News Post not found or you don't have access.
Notícias não encontrada ou você não tem acesso.
an hour ago
You can now delete the message if you wish.
Agora você pode excluir a mensagem, se desejar.
an hour ago
You have reported this message to moderators.
Você reportou esta mensagem aos moderadores.
an hour ago
Missing display name.
Faltando nome de exibição.
an hour ago
Sorry, this user has deleted their account.
Desculpe, esse usuário deletoexcluiu sua conta.
an hour ago
You have <span class="notification-bold-blue"><%= points %> unallocated Stat Points</span>
Você tem <span class="notification-bold-blue"><%= points %></span> Ponto(s) de Atributos não distribuídos</span>
an hour ago
Notification ids are required.
Os IDs de notificação são obrigatórios.
an hour ago
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year