Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Acholi 91% 17 213 168 Translate
Afrikaans 91% 17 213 165 Translate
Arabic 91% 17 213 91 Translate
Basque 0% 211 2,022 201 Translate
Belarusian 91% 17 213 168 Translate
Bengali 91% 17 213 168 Translate
Bosnian 91% 17 213 168 Translate
Bulgarian 99% 1 58 Translate
Catalan 91% 17 213 127 Translate
Chinese (Hong Kong) 91% 17 213 161 Translate
Chinese (Simplified) Translate
Chinese (Traditional) Translate
Croatian 91% 17 213 10 Translate
Czech 99% 1 3 36 1 Translate
Danish 92% 16 230 5 3 Translate
Dutch 99% 1 58 2 Translate
English This translation is used for source strings. 175 Translate
English (en@lolcat) 92% 16 195 155 Translate
English (Pirate) (en@pirate) 99% 2 95 1 1 Translate
English (United Kingdom) Translate
Esperanto 91% 17 213 136 Translate
Estonian 91% 17 213 166 Translate
Filipino 98% 3 78 168 Translate
Finnish 94% 11 162 15 1 Translate
French Translate
Frisian 91% 17 213 165 Translate
Galician 91% 17 213 56 Translate
German Translate
Greek 91% 17 213 93 Translate
Hawaiian 91% 17 213 168 Translate
Hebrew 91% 18 219 63 Translate
Hindi 91% 17 213 168 Translate
Hungarian 91% 18 219 5 Translate
Icelandic 91% 17 213 157 Translate
Indonesian 91% 18 219 15 2 Translate
Irish 91% 17 213 135 Translate
Italian Translate
Japanese Translate
Javanese 91% 17 213 163 Translate
Klingon 91% 17 213 160 Translate
Korean 91% 17 213 81 Translate
Kurdish (ku_IQ) 91% 17 213 167 Translate
Latin 93% 14 191 112 Translate
Latvian 91% 17 213 158 Translate
Lingala 91% 17 213 168 Translate
Lithuanian 91% 17 213 39 Translate
Lojban 91% 17 213 168 Translate
Macedonian 91% 17 213 168 Translate
Malay 91% 17 213 151 Translate
Malayalam 91% 17 213 168 Translate
Marathi 91% 17 213 168 Translate
Mongolian 91% 17 213 168 Translate
Norwegian Bokmål 91% 17 213 39 Translate
Norwegian Nynorsk 91% 17 213 168 Translate
Persian 91% 17 213 151 Translate
Polish 99% 2 76 1 Translate
Portuguese 91% 17 208 4 Translate
Portuguese (Brazil) Translate
Romanian 99% 1 58 2 Translate
Russian 99% 1 58 1 1 Translate
Scots 91% 17 213 145 Translate
Serbian 91% 18 219 105 Translate
Sinhala 91% 17 213 168 Translate
Slovak 91% 18 219 85 Translate
Slovenian 91% 17 213 35 Translate
Spanish 3 1 Translate
Spanish (Latin America) 92% 16 178 28 Translate
Sundanese 91% 17 213 168 Translate
Swahili 91% 17 213 168 Translate
Swedish 94% 11 196 34 4 Translate
Tagalog 91% 17 213 83 Translate
Tamil 91% 17 213 168 Translate
Thai 91% 17 213 118 Translate
Turkish 94% 11 182 4 Translate
Ukrainian 91% 17 201 69 Translate
Urdu (Pakistan) 91% 17 213 165 Translate
Vietnamese 106 Translate
Please sign in to see the alerts.
Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'release' into develop 195928e471
Sabe Jones authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/settings.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/settings.json
Number of strings 16,247
Number of words 155,694
Number of characters 946,792
Number of languages 77
Number of source strings 211
Number of source words 2,022
Number of source characters 12,296
None

Rebased repository

Habitica / Settings

Rebased repository 12 hours ago
None

Committed changes

Habitica / SettingsCzech

Committed changes yesterday
bart

New translation

Habitica / SettingsCzech

Gem cap raised to <%= amount %>
Strop pro drahokamy zvýšen na <%= amount %>
yesterday
bart

New translation

Habitica / SettingsCzech

Gem cap at <%= amount %>
Drahokamy zastropovány na <%= amount %>
yesterday
bart

New translation

Habitica / SettingsCzech

Recurring <strong>$<%= price %> USD</strong> every <strong><%= months %> months</strong>
Opakovaně <strong>$<%= price %> USD</strong> každý/é <%= months %> měsíc(e)
yesterday
bart

New translation

Habitica / SettingsCzech

The Chat Extension for Habitica adds an intuitive chat box to all of habitica.com. It allows users to chat in the Tavern, their party, and any guilds they are in.
Rozšíření Chat pro Habitica přidává intuitivní chatovací okno do habitica.com. To umožňuje uživatelům povídat si v Taverně, s jejich družinou a každém cechu, ve které jsou členy.
yesterday
bart

New translation

Habitica / SettingsCzech

<a target='blank' href='https://chrome.google.com/webstore/detail/habitrpg-chat-client/hidkdfgonpoaiannijofifhjidbnilbb'>Chrome Chat Extension</a> and <a target='blank' href='https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/habitica-chat-client-2/'>Firefox Chat Extension</a>
<a target='blank' href='https://chrome.google.com/webstore/detail/habitrpg-chat-client/hidkdfgonpoaiannijofifhjidbnilbb'>Rozšíření Chrome Chat</a> a <a target='blank' href='https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/habitica-chat-client-2/'>Rozšíření Firefox Chat</a>
yesterday
bart

New translation

Habitica / SettingsCzech

Let Beeminder automatically monitor your Habitica To Do's. You can commit to maintaining a target number of To Do's completed per day or per week, or you can commit to gradually reducing your remaining number of uncompleted To Do's. (By "commit" Beeminder means under threat of paying actual money! But you may also just like Beeminder's fancy graphs.)
Nech Beeminder aby automaticky monitoroval tvoje úkoly v Habitice. Můžeš se rozhodnout pro udržení určitého čísla udělazavázat k udržení cíleného počtu splněných úkolů za den nebo týden, nebo se můžeš rozhodnout pro postupné plnězavázat k postupnému snižování nedokončených úkolů. (Použití"Zavázek" v Beeminder je znamená "pod hrozbou placení opravdových peněz."! Ale jenom možná máš rádmožná stejně tak oceníš v Beeminder krásnéefektní grafy.)
yesterday
bart

New translation

Habitica / SettingsCzech

You have <strong><%= months %> months</strong> of extra subscription credit.
Máš <strong><%= months %> měsíců dalšího kreditus</strong> extra předplatceného kreditu.
yesterday
bart

Translation changed

Habitica / SettingsCzech

Would you like to help with the translation of Habitica? Great! Then visit <a href="/groups/guild/7732f64c-33ee-4cce-873c-fc28f147a6f7">the Aspiring Linguists Guild</a>!
Chceš nám pomoci program Habitica přeložit? Super! Tak navštiv <a href="/groups/guild/7732f64c-33ee-4cce-873c-fc28f147a6f7">the Aspiring Linguists Guild</a>!
yesterday
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year