Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Acholi This component is linked to the Habitica/Settings repository. 124 Translate
Afrikaans This component is linked to the Habitica/Settings repository. 81 Translate
Arabic This component is linked to the Habitica/Settings repository. 61 Translate
Basque This component is linked to the Habitica/Settings repository. 0% 134 813 134 Translate
Belarusian This component is linked to the Habitica/Settings repository. 119 Translate
Bengali This component is linked to the Habitica/Settings repository. 121 Translate
Bosnian This component is linked to the Habitica/Settings repository. 106 Translate
Bulgarian This component is linked to the Habitica/Settings repository. Translate
Catalan This component is linked to the Habitica/Settings repository. 1 Translate
Chinese (Hong Kong) This component is linked to the Habitica/Settings repository. 86 Translate
Chinese (Simplified) This component is linked to the Habitica/Settings repository. Translate
Chinese (Traditional) This component is linked to the Habitica/Settings repository. Translate
Croatian This component is linked to the Habitica/Settings repository. 3 Translate
Czech This component is linked to the Habitica/Settings repository. 6 Translate
Danish This component is linked to the Habitica/Settings repository. 99% 1 8 1 1 Translate
Dutch This component is linked to the Habitica/Settings repository. Translate
English This translation is used for source strings. This component is linked to the Habitica/Settings repository. 128 1 Translate
English (en@lolcat) This component is linked to the Habitica/Settings repository. Translate
English (Pirate) (en@pirate) This component is linked to the Habitica/Settings repository. Translate
English (United Kingdom) This component is linked to the Habitica/Settings repository. Translate
Esperanto This component is linked to the Habitica/Settings repository. 81 Translate
Estonian This component is linked to the Habitica/Settings repository. 84 Translate
Filipino This component is linked to the Habitica/Settings repository. 82% 23 191 Translate
Finnish This component is linked to the Habitica/Settings repository. 1 Translate
French This component is linked to the Habitica/Settings repository. Translate
Frisian This component is linked to the Habitica/Settings repository. 115 Translate
Galician This component is linked to the Habitica/Settings repository. 61 Translate
German This component is linked to the Habitica/Settings repository. Translate
Greek This component is linked to the Habitica/Settings repository. 5 Translate
Hawaiian This component is linked to the Habitica/Settings repository. 121 Translate
Hebrew This component is linked to the Habitica/Settings repository. 5 1 Translate
Hindi This component is linked to the Habitica/Settings repository. 80 Translate
Hungarian This component is linked to the Habitica/Settings repository. Translate
Icelandic This component is linked to the Habitica/Settings repository. 83 Translate
Indonesian This component is linked to the Habitica/Settings repository. Translate
Irish This component is linked to the Habitica/Settings repository. 91 Translate
Italian This component is linked to the Habitica/Settings repository. Translate
Japanese This component is linked to the Habitica/Settings repository. Translate
Javanese This component is linked to the Habitica/Settings repository. 115 Translate
Klingon This component is linked to the Habitica/Settings repository. 112 Translate
Korean This component is linked to the Habitica/Settings repository. Translate
Kurdish (ku_IQ) This component is linked to the Habitica/Settings repository. 124 Translate
Latin This component is linked to the Habitica/Settings repository. 9 Translate
Latvian This component is linked to the Habitica/Settings repository. 66 Translate
Lingala This component is linked to the Habitica/Settings repository. 124 Translate
Lithuanian This component is linked to the Habitica/Settings repository. 62 Translate
Lojban This component is linked to the Habitica/Settings repository. 124 Translate
Macedonian This component is linked to the Habitica/Settings repository. 124 Translate
Malay This component is linked to the Habitica/Settings repository. 19 Translate
Malayalam This component is linked to the Habitica/Settings repository. 124 Translate
Marathi This component is linked to the Habitica/Settings repository. 124 Translate
Mongolian This component is linked to the Habitica/Settings repository. 124 Translate
Norwegian Bokmål This component is linked to the Habitica/Settings repository. 55 Translate
Norwegian Nynorsk This component is linked to the Habitica/Settings repository. 115 Translate
Persian This component is linked to the Habitica/Settings repository. 56 Translate
Polish This component is linked to the Habitica/Settings repository. Translate
Portuguese This component is linked to the Habitica/Settings repository. Translate
Portuguese (Brazil) This component is linked to the Habitica/Settings repository. Translate
Romanian This component is linked to the Habitica/Settings repository. Translate
Russian This component is linked to the Habitica/Settings repository. Translate
Scots This component is linked to the Habitica/Settings repository. 105 Translate
Serbian This component is linked to the Habitica/Settings repository. 85 Translate
Sinhala This component is linked to the Habitica/Settings repository. 124 Translate
Slovak This component is linked to the Habitica/Settings repository. Translate
Slovenian This component is linked to the Habitica/Settings repository. 10 Translate
Spanish This component is linked to the Habitica/Settings repository. 2 Translate
Spanish (Latin America) This component is linked to the Habitica/Settings repository. Translate
Sundanese This component is linked to the Habitica/Settings repository. 124 Translate
Swahili This component is linked to the Habitica/Settings repository. 107 Translate
Swedish This component is linked to the Habitica/Settings repository. 9 Translate
Tagalog This component is linked to the Habitica/Settings repository. 26 Translate
Tamil This component is linked to the Habitica/Settings repository. 123 Translate
Thai This component is linked to the Habitica/Settings repository. 63 Translate
Turkish This component is linked to the Habitica/Settings repository. Translate
Ukrainian This component is linked to the Habitica/Settings repository. 8 Translate
Urdu (Pakistan) This component is linked to the Habitica/Settings repository. 117 Translate
Vietnamese This component is linked to the Habitica/Settings repository. 24 Translate
Please sign in to see the alerts.
Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'release' into develop 195928e471
Sabe Jones authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/challenge.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/challenge.json
Number of strings 10,318
Number of words 62,601
Number of characters 383,075
Number of languages 77
Number of source strings 134
Number of source words 813
Number of source characters 4,975
None

Committed changes

Habitica / ChallengeBengali

Committed changes 14 hours ago
Tronbuster

Translation changed

Habitica / ChallengeBengali

Challenge
Challengeচ্যালেঞ্জ
14 hours ago
None

Committed changes

Habitica / ChallengeSlovak

Committed changes 4 days ago
kubson_sk

Translation changed

Habitica / ChallengeSlovak

Minimum 1 Gem for public Challenges (helps prevent spam, it really does).
Minimum je 1 Drahokam pre Verejné výzvy (pomáha predísť spamu, naozaj). 
4 days ago
kubson_sk

Translation changed

Habitica / ChallengeSlovak

Use this section to go into more detail about everything that Challenge participants should know about your Challenge.
Použi túto sekciu, aby si bližšie opísal všetko, čo by mali účastníci tvojej výzvy vedieť.
4 days ago
kubson_sk

Translation changed

Habitica / ChallengeSlovak

We couldn't find any matching Challenges.
We couldn't find any matching ChallengesNenašli sme žiadne odpovedajúce výzvy.
4 days ago
kubson_sk

Translation changed

Habitica / ChallengeSlovak

Find recommended Challenges based on your interests, browse Habitica's public Challenges, or create your own Challenges.
Nájdi odporúčané výzvy založené na tvojich záujmoch, prehliadni si Verejné výzvy Habitiky alebo si vytvor svoje vlastné výzvy.
4 days ago
kubson_sk

Translation changed

Habitica / ChallengeSlovak

Challenges are community events in which players compete and earn prizes by completing a group of related tasks.
Výzvy sú komunitné udalosti, v ktorých hráči súťažia a získavajú odmeny plnením skupinou súvisiacich úloh.
4 days ago
kubson_sk

Translation changed

Habitica / ChallengeSlovak

Only broken challenges tasks can be unlinked.
Len pokazené výzvy môžu byť odpojené.
4 days ago
kubson_sk

Translation changed

Habitica / ChallengeSlovak

Only the challenge leader can delete it.
Len majiteľ výzvy môže výzvu vymazať.
4 days ago
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year