Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Acholi 92.8% 77.9% 3.5% 92.8% 0.0% 0.0% Translate
Afrikaans 92.8% 77.9% 3.5% 32.1% 0.0% 0.0% Translate
Arabic 92.8% 77.9% 3.5% 64.2% 0.0% 0.0% Translate
Basque 0.0% 0.0% 0.0% 96.4% 0.0% 0.0% Translate
Belarusian 92.8% 77.9% 3.5% 92.8% 0.0% 0.0% Translate
Bengali 92.8% 77.9% 3.5% 92.8% 0.0% 0.0% Translate
Bosnian 92.8% 77.9% 3.5% 92.8% 0.0% 0.0% Translate
Bulgarian 92.8% 77.9% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Catalan 92.8% 77.9% 3.5% 60.7% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Hong Kong) 92.8% 77.9% 3.5% 39.2% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Simplified) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Traditional) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Croatian 92.8% 77.9% 3.5% 3.5% 0.0% 0.0% Translate
Czech 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish 92.8% 77.9% 3.5% 3.5% 0.0% 0.0% Translate
Dutch 96.4% 80.3% 3.5% 3.5% 0.0% 0.0% Translate
English (en@lolcat) 96.4% 80.3% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (Pirate) (en@pirate) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (United Kingdom) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Esperanto 92.8% 77.9% 3.5% 46.4% 0.0% 0.0% Translate
Estonian 92.8% 77.9% 3.5% 89.2% 0.0% 0.0% Translate
Filipino 92.8% 77.9% 3.5% 92.8% 0.0% 0.0% Translate
Finnish 92.8% 77.9% 3.5% 3.5% 0.0% 0.0% Translate
French 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Frisian 92.8% 77.9% 3.5% 92.8% 0.0% 0.0% Translate
Galician 92.8% 77.9% 3.5% 25.0% 0.0% 0.0% Translate
German 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Greek 92.8% 77.9% 3.5% 3.5% 0.0% 0.0% Translate
Hawaiian 92.8% 77.9% 3.5% 92.8% 0.0% 0.0% Translate
Hebrew 92.8% 77.9% 3.5% 14.2% 0.0% 0.0% Translate
Hindi 92.8% 77.9% 3.5% 89.2% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian 92.8% 77.9% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Icelandic 92.8% 77.9% 3.5% 78.5% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian 92.8% 77.9% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Irish 92.8% 77.9% 3.5% 42.8% 0.0% 0.0% Translate
Italian 92.8% 77.9% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Japanese 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Javanese 92.8% 77.9% 3.5% 71.4% 0.0% 0.0% Translate
Klingon 92.8% 77.9% 3.5% 78.5% 0.0% 0.0% Translate
Korean 92.8% 77.9% 3.5% 25.0% 0.0% 0.0% Translate
Kurdish (ku_IQ) 92.8% 77.9% 3.5% 92.8% 0.0% 0.0% Translate
Latin 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Latvian 92.8% 77.9% 3.5% 14.2% 0.0% 0.0% Translate
Lingala 92.8% 77.9% 3.5% 92.8% 0.0% 0.0% Translate
Lithuanian 92.8% 77.9% 3.5% 7.1% 0.0% 0.0% Translate
Lojban 92.8% 77.9% 3.5% 92.8% 0.0% 0.0% Translate
Macedonian 92.8% 77.9% 3.5% 92.8% 0.0% 0.0% Translate
Malay 92.8% 77.9% 3.5% 35.7% 0.0% 0.0% Translate
Malayalam 92.8% 77.9% 3.5% 92.8% 0.0% 0.0% Translate
Marathi 92.8% 77.9% 3.5% 92.8% 0.0% 0.0% Translate
Mongolian 92.8% 77.9% 3.5% 92.8% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål 92.8% 77.9% 3.5% 21.4% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Nynorsk 92.8% 77.9% 3.5% 92.8% 0.0% 0.0% Translate
Persian 92.8% 77.9% 3.5% 75.0% 0.0% 0.0% Translate
Polish 96.4% 80.3% 3.5% 3.5% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese 92.8% 77.9% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Romanian 92.8% 77.9% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Scots 92.8% 77.9% 3.5% 7.1% 0.0% 0.0% Translate
Serbian 92.8% 77.9% 3.5% 32.1% 0.0% 0.0% Translate
Sinhala 92.8% 77.9% 3.5% 92.8% 0.0% 0.0% Translate
Slovak 92.8% 77.9% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian 92.8% 77.9% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish (Latin America) 92.8% 77.9% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Sundanese 92.8% 77.9% 3.5% 92.8% 0.0% 0.0% Translate
Swahili 92.8% 77.9% 3.5% 92.8% 0.0% 0.0% Translate
Swedish 92.8% 77.9% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tagalog 92.8% 77.9% 3.5% 21.4% 0.0% 0.0% Translate
Tamil 92.8% 77.9% 3.5% 92.8% 0.0% 0.0% Translate
Thai 92.8% 77.9% 3.5% 67.8% 0.0% 0.0% Translate
Turkish 92.8% 77.9% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian 92.8% 77.9% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Urdu (Pakistan) 92.8% 77.9% 3.5% 92.8% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese 92.8% 77.9% 3.5% 14.2% 0.0% 0.0% Translate
Please log in to see the alerts.
Number of strings 2128
Number of words 29330
Number of languages 76
Number of source strings 28
Number of source words 386
When User Action Detail Object
5 days ago SabreCat Committed changes Habitica/Rebirth - Chinese (Traditional)
6 days ago Plasmak New translation Habitica/Rebirth - Chinese (Traditional)
立即重置的角色回到 1 等成為1級戰士,同時保留成就、收集物品、裝備。將保留你的任務和歷史資訊都將被保留,但將會被重置為黃色。您的連擊紀錄將會被刪除。您擁有的金幣、經驗、魔力、和技能都將被刪除,但重置為黃色;移除挑戰任務和團隊套餐任務之外的任務歷史;移除金幣、經驗值以及魔法值和技能。上述內容將立即生效。更多息請查看 wiki<a href='http://habitica.fandom.com/wiki/Orb_of_Rebirth' target='_blank'>重生球</a>頁面。
6 days ago Plasmak New contributor Habitica/Rebirth - Chinese (Traditional)
6 days ago None Committed changes Habitica/Rebirth - English (United Kingdom)
a week ago Plasmak New translation Habitica/Rebirth - English (United Kingdom)
Instantly restart your character as a Level 1 Warrior, while retaining achievements, collectibles, and equipment. Your tasks and their history will remain but they will be reset to yellow. Your streaks will be removed, except from challenge tasktasks belonging to active Challenges and Group Plans. Your Gold, Experience, Mana, and the effects of all Skills will be removed. All of this will take effect immediately. For more information, see the wiki's <a href='http://habitica.fandom.com/wiki/Orb_of_Rebirth' target='_blank'>Orb of Rebirth</a> page.
a week ago Plasmak New translation Habitica/Rebirth - English (United Kingdom)
<strong><%= days %> days</strong> until <strong>FREE</strong> Orb of Rebirth
a week ago Plasmak New contributor Habitica/Rebirth - English (United Kingdom)
2 weeks ago None Committed changes Habitica/Rebirth - Czech
2 weeks ago dopici New translation Habitica/Rebirth - Czech
Obnoví tvou postavu a vrátí jí na 1. úroveň s povoláním Válečníka, zatímco ti zůstanou všechny úspěchy, celá sbírka a vybavení. Tvoje úkoly zůstanou i s historií, ale vrátí se na žlutou barvu. Tvé řady úspěchů se resetují, jen u úkolů z výzev zůstanouzůstanou úkoly patřící do aktivních výzev a do Skupiny. Tvé zlato, zkušenosti, mana a efekty všech schopností budou odstraněny. Toto vše nastane s okamžitou platností. Pro více informací se podívej na wiki stránku: <a href='http://habitica.fandom.com/wiki/Orb_of_Rebirth' target='_blank'>Orb of Rebirth</a>.
4 weeks ago None Committed changes Habitica/Rebirth - Latin
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year