Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Acholi 100.0% 100.0% 0.0% 94.4% 0.0% 2.3% Translate
Afrikaans 100.0% 100.0% 0.0% 84.1% 0.0% 2.3% Translate
Arabic 100.0% 100.0% 0.0% 46.0% 0.0% 2.3% Translate
Basque 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 2.3% Translate
Belarusian 100.0% 100.0% 0.0% 80.9% 0.0% 2.3% Translate
Bengali 100.0% 100.0% 0.0% 94.4% 0.0% 2.3% Translate
Bosnian 100.0% 100.0% 0.0% 94.4% 0.0% 2.3% Translate
Bulgarian 94.4% 84.6% 5.5% 0.0% 0.0% 2.3% Translate
Catalan 100.0% 100.0% 0.0% 84.1% 0.0% 2.3% Translate
Chinese (Hong Kong) 100.0% 100.0% 0.0% 49.2% 0.0% 2.3% Translate
Chinese (Simplified) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% Translate
Chinese (Traditional) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 2.3% 2.3% Translate
Croatian 100.0% 100.0% 0.0% 2.3% 0.0% 2.3% Translate
Czech 96.0% 85.8% 3.9% 40.4% 0.0% 2.3% Translate
Danish 100.0% 100.0% 0.0% 0.7% 2.3% 3.1% Translate
Dutch 100.0% 100.0% 0.0% 3.9% 0.0% 2.3% Translate
English (en@lolcat) 100.0% 100.0% 0.0% 80.9% 0.0% 2.3% Translate
English (Pirate) (en@pirate) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% Translate
English (United Kingdom) 96.0% 85.8% 3.9% 0.0% 2.3% 2.3% Translate
Esperanto 100.0% 100.0% 0.0% 77.7% 0.0% 2.3% Translate
Estonian 100.0% 100.0% 0.0% 94.4% 0.0% 2.3% Translate
Filipino 100.0% 100.0% 0.0% 94.4% 0.0% 2.3% Translate
Finnish 100.0% 100.0% 0.0% 15.8% 7.1% 2.3% Translate
French 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% Translate
Frisian 100.0% 100.0% 0.0% 91.2% 0.0% 2.3% Translate
Galician 100.0% 100.0% 0.0% 50.7% 0.0% 2.3% Translate
German 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% Translate
Greek 100.0% 100.0% 0.0% 4.7% 0.0% 2.3% Translate
Hawaiian 100.0% 100.0% 0.0% 94.4% 0.0% 2.3% Translate
Hebrew 96.0% 85.8% 3.9% 50.0% 0.0% 2.3% Translate
Hindi 100.0% 100.0% 0.0% 93.6% 0.0% 2.3% Translate
Hungarian 96.0% 85.8% 3.9% 47.6% 0.0% 2.3% Translate
Icelandic 100.0% 100.0% 0.0% 87.3% 0.0% 2.3% Translate
Indonesian 96.8% 88.1% 3.1% 42.0% 0.0% 2.3% Translate
Irish 100.0% 100.0% 0.0% 93.6% 0.0% 2.3% Translate
Italian 96.0% 85.8% 3.9% 0.0% 0.0% 2.3% Translate
Japanese 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% Translate
Javanese 100.0% 100.0% 0.0% 91.2% 0.0% 2.3% Translate
Klingon 100.0% 100.0% 0.0% 91.2% 0.0% 2.3% Translate
Korean 100.0% 100.0% 0.0% 56.3% 0.0% 2.3% Translate
Kurdish (ku_IQ) 100.0% 100.0% 0.0% 94.4% 0.0% 2.3% Translate
Latin 100.0% 100.0% 0.0% 66.6% 0.0% 2.3% Translate
Latvian 100.0% 100.0% 0.0% 93.6% 0.0% 2.3% Translate
Lingala 100.0% 100.0% 0.0% 94.4% 0.0% 2.3% Translate
Lithuanian 100.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 2.3% Translate
Lojban 100.0% 100.0% 0.0% 94.4% 0.0% 2.3% Translate
Macedonian 100.0% 100.0% 0.0% 94.4% 0.0% 2.3% Translate
Malay 100.0% 100.0% 0.0% 63.4% 0.0% 2.3% Translate
Malayalam 100.0% 100.0% 0.0% 94.4% 0.0% 2.3% Translate
Marathi 100.0% 100.0% 0.0% 94.4% 0.0% 2.3% Translate
Mongolian 100.0% 100.0% 0.0% 94.4% 0.0% 2.3% Translate
Norwegian Bokmål 100.0% 100.0% 0.0% 42.0% 0.0% 2.3% Translate
Norwegian Nynorsk 100.0% 100.0% 0.0% 94.4% 0.7% 2.3% Translate
Persian 100.0% 100.0% 0.0% 92.8% 0.0% 2.3% Translate
Polish 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% Translate
Portuguese 96.0% 85.8% 3.9% 0.7% 0.0% 2.3% Translate
Portuguese (Brazil) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% Translate
Romanian 96.0% 85.8% 3.9% 53.1% 0.0% 2.3% Translate
Russian 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% Translate
Scots 100.0% 100.0% 0.0% 84.9% 0.0% 2.3% Translate
Serbian 96.0% 85.8% 3.9% 50.7% 0.0% 2.3% Translate
Sinhala 100.0% 100.0% 0.0% 94.4% 0.0% 2.3% Translate
Slovak 96.0% 85.8% 3.9% 72.2% 0.0% 2.3% Translate
Slovenian 100.0% 100.0% 0.0% 43.6% 0.0% 2.3% Translate
Spanish 100.0% 100.0% 0.0% 3.1% 0.0% 2.3% Translate
Spanish (Latin America) 99.2% 98.3% 0.7% 22.2% 0.0% 2.3% Translate
Sundanese 100.0% 100.0% 0.0% 94.4% 0.0% 2.3% Translate
Swahili 100.0% 100.0% 0.0% 93.6% 0.0% 2.3% Translate
Swedish 96.8% 88.1% 3.1% 50.0% 0.0% 2.3% Translate
Tagalog 100.0% 100.0% 0.0% 48.4% 0.0% 2.3% Translate
Tamil 100.0% 100.0% 0.0% 94.4% 0.0% 2.3% Translate
Thai 100.0% 100.0% 0.0% 78.5% 0.0% 2.3% Translate
Turkish 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% Translate
Ukrainian 96.0% 85.8% 3.9% 60.3% 0.0% 2.3% Translate
Urdu (Pakistan) 100.0% 100.0% 0.0% 94.4% 0.0% 2.3% Translate
Vietnamese 100.0% 100.0% 0.0% 37.3% 0.0% 2.3% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Guidance for Linguists
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop 9a6347afb6, 2 days ago
Filemaskwebsite/common/locales/*/communityguidelines.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/communityGuidelines.json
Number of strings 9576
Number of words 267140
Number of languages 76
Number of source strings 126
Number of source words 3515
When User Action Detail Object
12 hours ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Communityguidelines - Vietnamese
Ngôn từ/Hình ảnh mang tính thù ghét, Quấy rối / Rình mò, Bắt nạt qua mạng, Phỉ báng và Chơi khăm
12 hours ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Communityguidelines - Vietnamese
Quán Trọ là nơi chính cho những Habitican hòa nhập. Người giữ quán trọ Daniel giữ cho nơi này được sạch sẽ và thoáng mát, và Lemoness sẽ vui vẻ gợi ý cho bạn vài cốc nước chanh khi bạn ngồi và chém gió. Chỉ cần nhớ rằng…
12 hours ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Communityguidelines - Vietnamese
<strong>Tuân theo tất cả<a href='/static/terms' target='_blank'> những Điều khoản và Điều kiện</a></strong>.
12 hours ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Communityguidelines - Vietnamese
<strong>Tuân theo tất cả<a href='/static/terms' target='_blank'> những Điều khoảnvà Điều kiện</a></strong>.
12 hours ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Communityguidelines - Vietnamese
Khi hoạt động tại những không gian cộng đồng trên Habita, có một vài quy định thông thường để giữ mọi người an toàn và vui vẻ. Những điều này sẽ rất dễ để những nhà thám hiểm như các bạn tuân thủ!
yesterday SabreCat Committed changes Habitica/Communityguidelines - Latin
2 days ago Altariel Translation changed Habitica/Communityguidelines - Latin
<a href='http://habitica.wikiafandom.com/wiki/Habitica_Wiki' target='_blank'>The Wiki</a>: the biggest collection of information about Habitica.
2 days ago Altariel Translation changed Habitica/Communityguidelines - Latin
Arbitri presentes sunt (ab sinistro ad dextrum):
2 days ago Altariel Translation changed Habitica/Communityguidelines - Latin
Infracta, Consequentiae, et Restaurantiaque
2 days ago Altariel New contributor Habitica/Communityguidelines - Latin
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year