Translation status

724 Strings 85% Translate
24,032 Words 83%

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'origin/develop' into Weblate. 4c983f1dda
Melior authored 5 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/questscontent.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/questsContent.json
Translation file website/common/locales/gl/questscontent.json
None

Committed changes

Habitica / QuestscontentGalician

Committed changes 3 months ago
LionFox

Translation changed

Habitica / QuestscontentGalician

We should have heeded the warnings.<br><br>Dark shining eyes. Ancient scales. Massive jaws, and flashing teeth. We've awoken something horrifying from the crevasse: <strong>the Dread Drag'on of Dilatory!</strong> Screaming Habiticans fled in all directions when it reared out of the sea, its terrifyingly long neck extending hundreds of feet out of the water as it shattered windows with its searing roar.<br><br>"This must be what dragged Dilatory down!" yells Lemoness. "It wasn't the weight of the neglected tasks - the Dark Red Dailies just attracted its attention!"<br><br>"It's surging with magical energy!" @Baconsaur cries. "To have lived this long, it must be able to heal itself! How can we defeat it?"<br><br>Why, the same way we defeat all beasts - with productivity! Quickly, Habitica, band together and strike through your tasks, and all of us will battle this monster together. (There's no need to abandon previous quests - we believe in your ability to double-strike!) It won't attack us individually, but the more Dailies we skip, the closer we get to triggering its Neglect Strike - and I don't like the way it's eyeing the Tavern....
Deberíamos ter escoitado os avisos. <br><br>Escuros ollos brillantes. Escamas vellas. Enormes mandíbulas e dentes centelleantes. Espertamos algo horrible na greta: <strong> o O Eterno Dragón da Dilación!</ strong> Os Habiticantes fuxían berrando en todas as direccións cando saíu do mar, extendendo o seu pescozo terriblemente longo a decenas de metros fóra da auga mentres rompía fiestras co seu ruxido lancinante. <br><br> "Isto debe de ser o que abatiu a Dilación!" grita Lemoness. "Non foi o peso das tarefas abandoadas- as Diarias de cor vermello escuro soamente atraeron a súa atención!" <br><br> "Está xurdindo con enerxía máxica" chora @Baconsaur. "Para ter vivido tanto tempo, debe de ser capaz de curarse a si mesmo! Como podemos derrotalo?" <br><br> Por suposto, do mesmo xeito que as outras bestas, con produtividade! Rápido, Habitica, únete e ataca con axuda das súas tarefas, e todos nós loitaremos contra este monstro xuntos. (Non é necesario abandoar misións anteriores; cremos na túa capacidade de golpear doblemente!) Non vai atacarnos individualmente, pero cantas máis tarefas Diarias saltermos, máis nos achegaremos a desencadear o seu Golpe de Neglixencia; e non me gusta o xeito no que está a mirar a Taberna...
3 months ago
LionFox

New contributor

Habitica / QuestscontentGalician

New contributor 3 months ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / QuestscontentGalician

New string to translate 3 months ago
SabreCat

Resource update

Habitica / QuestscontentGalician

Resource update 3 months ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / QuestscontentGalician

New string to translate 4 months ago
SabreCat

Resource update

Habitica / QuestscontentGalician

Resource update 4 months ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / QuestscontentGalician

New string to translate 5 months ago
SabreCat

Resource update

Habitica / QuestscontentGalician

Resource update 5 months ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / QuestscontentGalician

New string to translate 6 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 724 24,032 146,829
Translated 85% 622 19,949 121,140
Needs editing 1% 14 1,226 7,524
Failing check 56% 407 16,133 98,734

Last activity

Last change Nov. 23, 2020, 8:30 p.m.
Last author Lio Zam

Activity in last 30 days

Activity in last year