Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit 4.200.0 958f929a25
Sabe Jones authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/questscontent.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/questsContent.json
Translation file website/common/locales/cs/questscontent.json
SabreCat

New string to translate

Habitica / QuestscontentCzech

New string to translate a month ago
SabreCat

Resource update

Habitica / QuestscontentCzech

Resource update a month ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / QuestscontentCzech

New string to translate 2 months ago
SabreCat

Resource update

Habitica / QuestscontentCzech

Resource update 2 months ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / QuestscontentCzech

New string to translate 4 months ago
SabreCat

Resource update

Habitica / QuestscontentCzech

Resource update 4 months ago
None

Source string changed

Habitica / QuestscontentCzech

Contains 'The Jelly Regent,' 'Escape the Cave Creature,' and 'A Tangled Yarn.' Available until DecemberApril 30.
4 months ago
None

Committed changes

Habitica / QuestscontentCzech

Committed changes 8 months ago
LionFox

New translation

Habitica / QuestscontentCzech

There's a commotion in the marketplace--the kind that should make you run away. Being a courageous adventurer, you run towards it instead, and discover a Basi-list, coalescing from a clump of incomplete To Do's! Nearby Habiticans are paralyzed with fear at the length of the Basi-list, unable to start working. From somewhere in the vicinity, you hear @Arcosine shout: "Quick! Complete your To Do's and Dailies to defang the monster, before someone gets a paper cut!" Strike fast, adventurer, and check something off - but beware! If you leave any Dailies undone, the Basi-list will attack you and your party!
Na tržišti se něco děje - něco, kvůli čemu bys měl utíkat. Ale protože jsi odvážný dobrodruh, vydáš se tomu naproti a objevíš bazi-lístka plazícího se z kupy nesplněných úkolů! Přihlížející Habiťané jsou paralyzováni strachem z bazi-lístkovy délky a nemohou začít pracovat. Nedaleko slyšíš @Arcosine křičet "Rychle! Splňte své úkoly a denní úkoly abyste přemohly to stvoření než někoho pořeže papír!" Zasaď úder rychle, dobrodruhu, a splň něco - avšak pozor! Pokus nesplníš nějaké denní úkoly, Bazi-lístek zaútočí na tvou družinu!
8 months ago
LionFox

New contributor

Habitica / QuestscontentCzech

New contributor 8 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 732 24,318 148,574
Translated 83% 608 19,791 120,248
Needs editing 5% 40 1,417 8,634
Failing check 39% 289 11,463 70,629

Last activity

Last change Nov. 28, 2020, 1:31 a.m.
Last author Lio Zam

Activity in last 30 days

Activity in last year