Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'develop' of github.com:HabitRPG/habitica into develop 411ac94986
Melior authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/questscontent.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/questsContent.json
Translation file website/common/locales/no/questscontent.json
None

Committed changes

Habitica / QuestscontentNorwegian Bokmål

Committed changes 2 days ago
The grand beast master, <strong>baconsaur</strong>, has come to your party seeking help. "Please, adventurers, you must help me! My prized gryphon has broken free and is terrorizing Habit City! If you can stop her, I could reward you with some of her eggs!"
Den store dyrenes herreDyretemmeren, <strong>baconsaur</strong>, har kommet til din klan for hjelp. "Vær så snill, eventyrere, dere må hjelpe meg! Min dyrebare griff har brutt fri og terroriserer Vane By! Hvis dere kan stoppe henne, can jeg belønne dere med noen av eggene hennes!"
2 days ago
None

Committed changes

Habitica / QuestscontentNorwegian Bokmål

Committed changes 3 days ago
Finally, after a long morning of convincing the Indulgent Armadillo that you do, in fact, want to work, she caves. "I'm sorry!" She apologizes. "I just wanted to help. I thought everyone liked lazy days!"<br><br>You smile, and let her know that next time you've earned a day off you'll invite her over. She grins back at you. Passers-by @Tipsy and @krajzega congratulate you on the good work as she rolls away, leaving a few eggs as an apology.
Endelig, etter å ha tilbragt hele morgenen med å overbevise det Bortskjemte Beltedyret at du faktisk vil jobb, gir hun etter. 'Unnskyld!' beklager hun. 'Jeg ville bare hjelpe. Jeg trodde alle likte late dager!'<br><br>Du smiler, og forteller henne at neste gang du har fortjent en fridag så inviterer du henne på besøk. Hun smiler tilbake til deg. Forbigående @Tipsy og @krajzega gratulerer deg med det gode arbeidet imens hun ruller av gårde, og forlater noen egg som en unnskyldning.
3 days ago
The wicked Laundromancer has been defeated! Clean laundry falls in piles all around you. Things are looking much better around here. As you begin to wade through the freshly pressed armor, a glint of metal catches your eye, and your gaze falls upon a gleaming helm. The original owner of this shining item may be unknown, but as you put it on, you feel the warming presence of a generous spirit. Too bad they didn't sew on a nametag.
Den onde Skittentøysdraugen har blitt beseiret! Rent tøy faller ned i hauger rundt deg. Det ser mye bedre ut her. Når du begynner å vade imellom nypussede rustninger, glimter noe i sola, og du får øye på en skinnende hjelm. Hvem vet hvem den originale eieren var, men i det du putter den på, føler du den varme tilstedeværelse av en gavmild ånd. Synd for eieren at han ikke sydde på en navnelapp.
3 days ago
You reach the shores of Washed-Up Lake for some well-earned relaxation... But the lake is polluted with unwashed dishes! How did this happen? Well, you simply cannot allow the lake to be in this state. There is only one thing you can do: clean the dishes and save your vacation spot! Better find some soap to clean up this mess. A lot of soap...
Du når bredden av Oppvasksjøen for en velfortjent pause... Men sjøen er forurenset med skitne tallerkener! Hvordan skjedde dette? Uansett så kan du ikke tillate denne tilstanden i innsjøen. Det er bare en ting du kan gjøre: Ta oppvasken og vinn tilbake feriestedet ditt! Du får finne litt såpe for å rydde dette rotet. ..
3 days ago
None

Committed changes

Habitica / QuestscontentNorwegian Bokmål

Committed changes 4 days ago
Desert Hatching Potion
Ørken kKlekkele-Eliksir
4 days ago
Base Hatching Potion
Enkel kKlekke-eEliksir
4 days ago
You did it! In gratitude, <strong>Megan</strong> gives you ten of the eggs. "I bet the hatching potions will dye them beautiful colors! And I wonder what will happen when they turn into mounts...."
Du gjordklarte det! ISom takknemlighet, gir <strong> Megan </strong> deg ti egg. "Jeg vedder at kKlekke-eElikseriren vil gi dem vakre farger! Og jeg lurer hva som skjer når de gror opp til rRidedyr...."
4 days ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 716 23,752 145,075
Translated 86% 622 19,949 121,140
Needs editing 1% 14 1,226 7,524
Failing check 45% 328 15,677 96,044

Last activity

Last change Sept. 23, 2020, 6:19 p.m.
Last author Jostein Skjånes

Activity in last 30 days

Activity in last year