Translation status

732 Strings 80% Translate
24,310 Words 80%

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'release' into develop 97b3db9b94
Sabe Jones authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/questscontent.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/questsContent.json
Translation file website/common/locales/pl/questscontent.json
SabreCat

New string to translate

Habitica / QuestscontentPolish

New string to translate a month ago
SabreCat

Resource update

Habitica / QuestscontentPolish

Resource update a month ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / QuestscontentPolish

New string to translate 3 months ago
SabreCat

Resource update

Habitica / QuestscontentPolish

Resource update 3 months ago
None

Source string changed

Habitica / QuestscontentPolish

Contains 'The Jelly Regent,' 'Escape the Cave Creature,' and 'A Tangled Yarn.' Available until DecemberApril 30.
3 months ago
konhi

Suggestion added

Habitica / QuestscontentPolish

A Whirl with a Wind-Up Warrior
Wir Nakręcanego Wojownika
4 months ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / QuestscontentPolish

New string to translate 7 months ago
SabreCat

Resource update

Habitica / QuestscontentPolish

Resource update 7 months ago
Recidivate staggers backwards under your final blow, and for a moment, your heart brightens – but then she throws back her head and lets out a horrible laugh. What’s happening?
Recydywistka stawia chwiejne kroki do tyłu po Twoim ciosie i przez chwilę Twoje serce już wypełnia radość - ale odwraca ona swoją głowę i wydaje z siebie przeraźliwy śmiech. Co się dzieje?
7 months ago
The brave weaponsmith @InspectorCaracal helps you fashion the enchanted moonstones into a chain. You’re ready to confront Recidivate at last, but as you enter the Swamps of Stagnation, a terrible chill sweeps over you.<br><br>Rotting breath whispers in your ear. "Back again? How delightful..." You spin and lunge, and under the light of the moonstone chain, your weapon strikes solid flesh. "You may have bound me to the world once more," Recidivate snarls, "but now it is time for you to leave it!"
Odważny miecznik @InspectorCaracal pomaga Ci przetworzyć zaczarowane księżycowe kamienie w łańcuch. Jesteś w końcu gotowy na spotkanie z Recydywistą, lecz gdy wkraczasz na Bagna Stagnacji, przeraźliwe ciarki przechodzą przez Twoje ciało. Gnijący oddech szepcze Ci do ucha. "Ponownie wróciłeś? Cudownie..." Odwracasz się i uderzasz, a łańcuch księżycowych kamieni rozświetla solidne ciało Recydywisty po trafieniu. "Może i związałeś mnie ponownie z tym światem," warknął Recydywista, "lecz teraz czas abyś opuścił go Ty!"
7 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 732 24,310 148,521
Translated 80% 586 19,466 118,319
Needs editing 7% 54 1,461 8,876
Failing check 5% 39 2,990 18,322

Last activity

Last change July 31, 2020, 8:07 a.m.
Last author Michał C

Activity in last 30 days

Activity in last year