Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'origin/develop' into Weblate. 05a944fbde
Melior authored 11 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/questscontent.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/questsContent.json
Translation file website/common/locales/nl/questscontent.json
None

Committed changes

Habitica / QuestscontentDutch

Committed changes a month ago
bigviq

New translation

Habitica / QuestscontentDutch

As you do battle, the crystal creature seems more and more distracted by the light show you are creating. “So shiny…” it mutters.<br><br>“Of course!” @nirbhao exclaims. “It must be a fluorite elemental. All they want is light to let them glow. Let’s help it shine.”<br><br>The elemental giggles happily and glows all the brighter as you light up torches and motes of magic. It’s so glad to be shining again that it leads you to a rich deposit of fluorite crystals.<br><br>“This is the perfect ingredient for a new hatching potion,” says @nirbhao. “One which will make our pets as bright as our new fluorescent friend.”
Terwijl je druk in gevecht bent, wordvecht, lijkt het kristallen creatuurwezen steeds meer afgeleid te worden door de lichtshow die je aan het creeëren bent. "Zo glimmanzend..." stammompelt het. <br><br>"Natúúuurlijk!" roept @nirbhao uit. "Het moet wel een Fluoriet elementaleen elementair fluoriet zijn!. Het enige dwat ze willen is licht, zodat ze kunn om ze te laten glanzoeien. Laten we het helpen te stralen!" schijnen."<br><br> DeHet elemental ire wezen gegiechelt vrolijk, en glansoeit des te mefeller als je de toortsen,fakkels en magische flonkers doet ontbrandvleugjes het verlichten. Het is zóo blij om weer te stralen,dat het weer schijnt dat het je naar een rijke afzetting van fluorietkristallen leidt. <br><br>"Dit is eenhet perfecte ingredieënt voor een nieuwe U uitbroeddrank,", zegt @nirbhao. "Eén waarmee wen die onze huisdieren net zo laten stralhelder zal maken als onze nieuwe fluorecscerentde vriend."
a month ago
bigviq

Translation changed

Habitica / QuestscontentDutch

Egg Hunt
Eieren Zoekenjacht
a month ago
None

Committed changes

Habitica / QuestscontentDutch

Committed changes a month ago
bigviq

New translation

Habitica / QuestscontentDutch

Unlocks Black Pearl Hatching Potions for purchase in the Market
Ontgrendelt het kopen van zwarte parel uitbroeddrank op de markt
a month ago
bigviq

New translation

Habitica / QuestscontentDutch

Black Pearl Hatching Potion
Zwarte parel uitbroeddrank
a month ago
bigviq

New translation

Habitica / QuestscontentDutch

Unlocks Turquoise Hatching Potions for purchase in the Market
Ontgrendelt het kopen van turkoois uitbroeddrank op de markt
a month ago
bigviq

New translation

Habitica / QuestscontentDutch

Turquoise Hatching Potion
Turquoise uitbroeddrank
a month ago
bigviq

Translation changed

Habitica / QuestscontentDutch

Fluorite Hatching Potion
Fluoriete U uitbroeddrank
a month ago
bigviq

Translation changed

Habitica / QuestscontentDutch

Unlocks Confection Hatching Potions for purchase in the Market
Ontgrendelt Ghet kopen van gebak Uuitbroeddrank voor aankoop op de markt
a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 724 24,032 146,830
Translated 98% 710 23,304 142,184
Needs editing 0% 1 124 829
Failing check 11% 82 3,907 24,650

Last activity

Last change March 31, 2021, 9:20 a.m.
Last author Viggo Mulders

Activity in last 30 days

Activity in last year