Translation status

724 Strings 95% Translate
24,032 Words 92%

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Miscellaneous lint fixes: move watch & mounted properties; apply automatic fixes (#12791) 9b76f9831e
Alys authored 15 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/questscontent.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/questsContent.json
Translation file website/common/locales/nl/questscontent.json
SabreCat

New string to translate

Habitica / QuestscontentDutch

New string to translate 5 days ago
SabreCat

Resource update

Habitica / QuestscontentDutch

Resource update 5 days ago
None

Committed changes

Habitica / QuestscontentDutch

Committed changes 3 weeks ago
snake-oil

Marked for edit

Habitica / QuestscontentDutch

Habit City is seldom quiet, but you weren’t prepared for the cacophony of creaks, squeaks and screams escaping Good Timekeeping, Habitica’s finest clockwork emporium. You sigh--you just wanted your watch fixed. The proprietor, known only as “Great and Powerful”, tumbles out the door, pursued by a clanking copper colossus!<br><br>“Ki-! Ki-! Ki!” it clangs, arms smashing up and down. Its gears grind and screech in protest.<br><br>“My robot Clankton has gone mad! It’s trying to kill me!” the supposedly Powerful one shrieks.<br><br>Even with a broken watch, you can tell when it’s time to fight. You leap forward to defend the panicking watchmaker. @Vikte and @a_diamond also step up to help!<br><br>“Ki-! Ki-! Ki-!” Clankton chants with each blow. “Mew!”<br><br>Wait, was that mechanical mewling amidst the murderous monotone?
Gewoontestad is zelden stil te noemen, maar op de kakofonie aan gekraak, geknars en gegil die nu uit Habitica's voornaamste Uurwerkhandel, "Good Timekeeping" ontsnapt, was je ook weer niet voorbereidt. 'Zucht' - je wilde alleen je horloge laten repareren. De eigenaar, alleen bekend als "De Grote en Machtige", stommelt naar buiten, achtervolgd door door een klonkende koperen Kolossus! <br><br>"Ka-! Ka-! Ka-!" klonkt hij, met armen die omhoog en omlaag slaan. Zijn raderen knarsen en piepen in protest. <br><br> "Mijn robot Klonkton is gek geworden! Hij probeert me te vermoorden!" gilt de zogenaamd Grote en Machtige. <br><br> Zelfs met een kapot horlige, weet je dat het tijd is voor de strijd. Je springt naar voren, om de paniekerige klokmaker te verdedigen. En ook @Vikte and @a_diamond stappen naar voren om te helpen! <br><br>“Ka-! Ka-! Ka-!” fluit Klonkton met iedere slag. "Mau!"<br><br> Wacht, was dat mechanisch gemiauw tussen de moordende monotoon?
3 weeks ago
snake-oil

Suggestion added

Habitica / QuestscontentDutch

A Whirl with a Wind-Up Warrior
Een rondje met een opwindstrijder
3 weeks ago
snake-oil

Marked for edit

Habitica / QuestscontentDutch

Habit City is seldom quiet, but you weren’t prepared for the cacophony of creaks, squeaks and screams escaping Good Timekeeping, Habitica’s finest clockwork emporium. You sigh--you just wanted your watch fixed. The proprietor, known only as “Great and Powerful”, tumbles out the door, pursued by a clanking copper colossus!<br><br>“Ki-! Ki-! Ki!” it clangs, arms smashing up and down. Its gears grind and screech in protest.<br><br>“My robot Clankton has gone mad! It’s trying to kill me!” the supposedly Powerful one shrieks.<br><br>Even with a broken watch, you can tell when it’s time to fight. You leap forward to defend the panicking watchmaker. @Vikte and @a_diamond also step up to help!<br><br>“Ki-! Ki-! Ki-!” Clankton chants with each blow. “Mew!”<br><br>Wait, was that mechanical mewling amidst the murderous monotone?
HabitiGewoontestad is zelden stil te noemen, maar op de kakofonie aan gekraak, geknars en gegil die nu uit Habitica's voornaamste Uurwerkhandel, "Good Timekeeping" ontsnapt, was je ook weer niet voorbereidt. "'Zucht"' - je wilde alleen je horloge laten repareren. De eigenaar, alleen bekend als "De Grote en Machtige", stommelt naar buiten, achtervolgd door door een klonkende koperen Kolossus! <br><br>"Ka-! Ka-! Ka-!" klonkt hij, met armen die omhoog en omlaag slaan. Zijn raderen knarsen en piepen in protest. <br><br> "Mijn robot Klonkton is gek geworden! Hij probeert me te vermoorden!" gilt de zogenaamd Grote en Machtige. <br><br> Zelfs met een kapot horlige, weet je dat het tijd is voor de strijd. Je springt naar voren, om de paniekerige klokmaker te verdedigen. En ook @Vikte and @a_diamond stappen naar voren om te helpen! <br><br>“Ka-! Ka-! Ka-!” fluit Klonkton met iedere slag. "Mau!"<br><br> Wacht, was dat mechanisch gemiauw tussen de moordende monotoon?
3 weeks ago
snake-oil

Marked for edit

Habitica / QuestscontentDutch

Habit City is seldom quiet, but you weren’t prepared for the cacophony of creaks, squeaks and screams escaping Good Timekeeping, Habitica’s finest clockwork emporium. You sigh--you just wanted your watch fixed. The proprietor, known only as “Great and Powerful”, tumbles out the door, pursued by a clanking copper colossus!<br><br>“Ki-! Ki-! Ki!” it clangs, arms smashing up and down. Its gears grind and screech in protest.<br><br>“My robot Clankton has gone mad! It’s trying to kill me!” the supposedly Powerful one shrieks.<br><br>Even with a broken watch, you can tell when it’s time to fight. You leap forward to defend the panicking watchmaker. @Vikte and @a_diamond also step up to help!<br><br>“Ki-! Ki-! Ki-!” Clankton chants with each blow. “Mew!”<br><br>Wait, was that mechanical mewling amidst the murderous monotone?
Habitistad is zelden stil te noemen, maar op de kakofonie aan gekraak, geknars en gegil die nu uit Habitica's voornaamste Uurwerkhandel, "Good Timekeeping" ontsnapt, was je ook weer niet voorbereidt. "Zucht" - je wilde alleen je horloge laten repareren. De eigenaar, alleen bekend als "De Grote en Machtige", stommelt naar buiten, achtervolgd door door een klonkende koperen Kolossus! <br><br>"Ka-! Ka-! Ka-!" klonkt hij, met armen die omhoog en omlaag slaan. Zijn raderen knarsen en piepen in protest. <br><br> "Mijn robot Klonkton is gek geworden! Hij probeert me te vermoorden!" gilt de zogenaamd Grote en Machtige. <br><br> Zelfs met een kapot horlige, weet je dat het tijd is voor de strijd. Je springt naar voren, om de paniekerige klokmaker te verdedigen. En ook @Vikte and @a_diamond stappen naar voren om te helpen! <br><br>“Ka-! Ka-! Ka-!” fluit Klonkton met iedere slag. "Mau!"<br><br> Wacht, was dat mechanisch gemiauw tussen de moordende monotoon?
3 weeks ago
snake-oil

New translation

Habitica / QuestscontentDutch

Fluorite Hatching Potion
Fluoriete Uitbroeddrank
3 weeks ago
snake-oil

New translation

Habitica / QuestscontentDutch

Fluorite Elemental
Fluoriet Elemental
3 weeks ago
snake-oil

Marked for edit

Habitica / QuestscontentDutch

As you do battle, the crystal creature seems more and more distracted by the light show you are creating. “So shiny…” it mutters.<br><br>“Of course!” @nirbhao exclaims. “It must be a fluorite elemental. All they want is light to let them glow. Let’s help it shine.”<br><br>The elemental giggles happily and glows all the brighter as you light up torches and motes of magic. It’s so glad to be shining again that it leads you to a rich deposit of fluorite crystals.<br><br>“This is the perfect ingredient for a new hatching potion,” says @nirbhao. “One which will make our pets as bright as our new fluorescent friend.”
Terwijl je druk in gevecht bent, wordt het kristallen creatuur steeds meer afgeleid door de lichtshow die je creeërt. "Zo glimmend..." stamelt het. <br><br>“Natúúrlijk!” roept @nirbha. "Het moet wel een Fluoriet elemental zijn! Het enige dat ze willen is licht, zodat ze kunnen glanzen. Laten we het helpen te stralen!" <br><br> De elemental giechelt vrolijk, en glanst des te meer als je de toortsen, en magische flonkers doet ontbranden. Het is zó blij om weer te stralen, dat het je naar een rijke afzetting fluorietkristallen leidt. <br><br>“Dit is een perfect ingredient voor een nieuwe Uitbroeddrank," zegt @nirbhao. "Eén waarmee we onze huisdieren net zo laten stralen als onze nieuwe fluorecente vriend."
3 weeks ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 724 24,032 146,829
Translated 95% 689 22,295 135,932
Needs editing 1% 12 1,075 6,700
Failing check 12% 87 4,469 28,084

Last activity

Last change Nov. 2, 2020, 9:22 p.m.
Last author Slangenolie

Activity in last 30 days

Activity in last year