Translation status

Strings668
98.5% Translate
Words22065
98.2%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Settings 100.0% 100.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% Translate
Backgrounds 100.0% 100.0% 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% Translate
Challenge 100.0% 100.0% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% Translate
Character 98.2% 97.2% 0.0% 5.2% 0.0% 0.4% Translate
Contrib 100.0% 100.0% 0.0% 2.8% 0.0% 0.0% Translate
Content 99.1% 99.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Communityguidelines 100.0% 100.0% 0.0% 3.9% 0.0% 2.3% Translate
Death 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Defaulttasks 100.0% 100.0% 0.0% 3.8% 0.0% 0.0% Translate
Faq 100.0% 100.0% 0.0% 10.7% 0.0% 0.0% Translate
Front 99.3% 97.9% 0.6% 17.0% 0.0% 0.0% Translate
Generic 98.6% 99.4% 0.3% 2.3% 0.0% 0.0% Translate
Gear 95.1% 94.9% 0.1% 14.5% 0.0% 0.2% Translate
Inventory 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Groups 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% Translate
Loginincentives 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Limited 93.8% 96.0% 0.0% 6.1% 0.0% 0.0% Translate
Maintenance 100.0% 100.0% 0.0% 9.6% 0.0% 0.0% Translate
Merch 100.0% 100.0% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% Translate
Messages 93.9% 90.1% 3.0% 12.1% 0.0% 0.0% Translate
Noscript 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Overview 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Npc 97.6% 97.0% 1.1% 16.9% 0.0% 0.0% Translate
Pets 98.6% 99.7% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% Translate
Rebirth 96.4% 97.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Quests 92.7% 91.4% 0.0% 5.7% 0.0% 2.1% Translate
Spells 100.0% 100.0% 0.0% 3.5% 0.0% 3.5% Translate
Subscriber 95.5% 97.5% 0.0% 6.2% 0.0% 0.0% Translate
Tasks 100.0% 100.0% 0.0% 1.4% 0.0% 0.4% Translate
Loadingscreentips 100.0% 100.0% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% Translate
Achievements 76.9% 84.5% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Guidance for Linguists
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop b4ee784cf, 21 hours ago
Filemaskwebsite/common/locales/*/questscontent.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/questsContent.json
Translation file website/common/locales/nl/questscontent.json
When User Action Detail Object
5 days ago None Committed changes Habitica/Questscontent - Dutch
6 days ago EAM Translation changed Habitica/Questscontent - Dutch
Kangoeroe cCatastorofe
6 days ago EAM Translation changed Habitica/Questscontent - Dutch
ThDe Mighty Sea Serpentachtige Zeeslang
6 days ago EAM Translation changed Habitica/Questscontent - Dutch
Battered by your commitment, the sea serpent flees, disappearing into thVerslagen door je inzet, vlucht de zeeslang weg, en verdwijnt in de diepthsen. When you arrive in Dilatory, you breathe a sigh of relief before noticing @*~Seraphina~ approaching with three translucent eggs cradledanneer je aankomt bij Nalatigheid, slaak je een zucht van verlichting voordat je opmerkt dat @*~Seraphina~ naderbij komt, drie doorschijnende eieren in heaar arms. “Hen wiegend. "Hiere, you should havdeze these,” she says. “You know how to handle a sea serpent!” As you accept the eggs, you vow anew to remain steadfast in completing your tasks to ensure that there’s not a repeat occb je nodig," zegt ze. "Jij weet hoe je moet omgaan met een zeeslang!" Terwijl je de eieren aanvaardt, zweer je opnieuw om standvastig je taken te zullen afwerken zodat dit niet nogmaals kan gebeurrence.
6 days ago EAM Translation changed Habitica/Questscontent - Dutch
Your streaks have you feeling lucky—it’Je seriescores maken je gelukkig—het is thet perfect time for a trip to the seahorse racetrack. Youe moment voor een trip naar het zeepaardjes racecircuit. Je gaat aan boaord the submarine at Dilvan de onderzeeër die aangemeerd ligt aan Ijverigent Docks and settle in for the trip to Dilatory, but you’ve barely submerged when an impact rocks the sub, sending its occupants tumbling. “What’s going on?”kken en vaart uit voor een trip naar Nalatigheid, maar je bent nog maar pas onder water gedoken of een bons doet de onderzeeër rollen, en de opvarenden overeind tuimelen. <br><br>"Wat gebeurt er?" roept @AriesFaries shouts.<br><br>You glance through a nearby porthole and are shocked by the wall ofJe werpt een blik door de dichtste patrijspoort en bent geschokt door de muur van schimmering scales passing by it. “Sea serpent!” Captain @Witticaster calls through the intercom. “Brace yourselves, it’s coming ‘round again!” As you grip the arms of your seat, your unfinished tasks flash before your eyes. ‘Maybe if we work together and complete them,’ you think, ‘we can drive this monster away!’ende schelpen die langs passeert. <br><br>"Zeeslang!" roept Kapitein @Witticaster door de intercom. "Zet je schrap, het komt terug!".<br><br> Terwijl je naar de armen van je stoel grijpt, flitsen je onvoltooide taken door je gedachten. 'Misschien dat als we samenwerken en ze afwerken,' denk je, 'kunnen we het monster wegjagen!'
6 days ago EAM Translation changed Habitica/Questscontent - Dutch
DangeGevaar in thde Diepths: Sea Serpen: Zeeslangent Strikelag!
6 days ago EAM Translation changed Habitica/Questscontent - Dutch
ContainsBevat 'ThDe Magical Axolotlsche Molsalamander', 'ThDe Kraken of Inkompletevan Onvoltooid', anden 'The Call ofDe Roep van Octothulu'. Available until June 30Beschikbaar tot 30 Juni.
6 days ago EAM Translation changed Habitica/Questscontent - Dutch
Aquatic Amigossche Vrienden Queeste Bundlel
6 days ago EAM Translation changed Habitica/Questscontent - Dutch
ContainsBevat 'TheHet Killer BunnyKonijn', 'The Nefarious FerDe Schandelijke Fret', anden 'The Guinea Pig Gang'. Available until May 31De Cavia Gang'. Beschikbaar tot 31 Mei.
6 days ago EAM Translation changed Habitica/Questscontent - Dutch
Cuddle BuddiesKnuffelvrienden Queeste Bundlel
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 668 22065
Translated 98.5% 658 21681
Needs editing 0.0% 0
Failing check 15.7% 105

Last activity

Last change Sept. 15, 2019, 6:55 p.m.
Last author Ellen A M

Activity in last 30 days

Activity in last year