Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'origin/develop' into Weblate. d53bafa5e2
Melior authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/questscontent.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/questsContent.json
Translation file website/common/locales/nl/questscontent.json
None

Committed changes

Habitica / QuestscontentDutch

Committed changes a month ago
Barthezzz

New translation

Habitica / QuestscontentDutch

Help! This giant sea turtle cannot find her way to her nesting beach. She returns there every year to lay her eggs, but this year Inkomplete Bay is filled with toxic Task Flotsam made of red Dailies and unchecked To Do's. "She's thrashing in a panic!" @JessicaChase says.<br><br>@UncommonCriminal nods. "It's because her guiding senses are fogged and confused."<br><br>@Scarabsi grabs your arm. "Can you help clear the Task Flotsam blocking her path? It may be hazardous, but we have to help her!"
Help! Deze grote zeeschildpad kan haarde weg naar haar neststrandnest niet vinden. Ze gaat er ieder jaar naar toe om haar eieren te leggen, maar dit jaar is Onvoltooibaai gevuld met giftige Taakdrijfhout gemaakt van rode dDagelijkse tTaken en niet-afgevinkte to-dTo Do's. "Ze islaat in paniek aan het afranselom zich heen!" zegt @JessicaChase.<br><br>@UncommonCriminal knikt. "Dat is omkomt doordat haar richtingszintuigengevoel wazig en verward zijnis."<br><br>@Scarabsi grijpt je arm. "Kuan jeij helpen omet het Taakdrijfhout te verwijderen dat haar pad blokkeert te verwijderen? Het kan gevaarlijk zijn, maar we moeten haar helpen!"
a month ago
Barthezzz

Suggestion removed

Habitica / QuestscontentDutch

Help! This giant sea turtle cannot find her way to her nesting beach. She returns there every year to lay her eggs, but this year Inkomplete Bay is filled with toxic Task Flotsam made of red Dailies and unchecked To Do's. "She's thrashing in a panic!" @JessicaChase says.<br><br>@UncommonCriminal nods. "It's because her guiding senses are fogged and confused."<br><br>@Scarabsi grabs your arm. "Can you help clear the Task Flotsam blocking her path? It may be hazardous, but we have to help her!"
Help! Deze grote zeeschildpad kan haar weg naar haar neststrand niet vinden. Ze gaat er ieder jaar naar toe om haar eieren te leggen, maar dit jaar is Onvoltooibaai gevuld met giftige Taakdrijfhout gemaakt van rode dagelijkse taken en niet-afgevinkte to-do's. "Ze slaat in paniek rond!" zegt @JessicaChase.<br><br>@UncommonCriminal knikt. "Dat is omdat haar richtingszintuigen wazig en verward zijn."<br><br>@Scarabsi grijpt je arm. "Kun je helpen met het Taakdrijfhout te verwijderen dat haar pad blokkeert? Het kan gevaarlijk zijn, maar we moeten haar helpen!"
a month ago
Barthezzz

Translation changed

Habitica / QuestscontentDutch

Mt. Habitica is being overshadowed by a looming mountain of To Do's. It used to be a place to picnic and enjoy a sense of accomplishment, until the neglected tasks grew out of control. Now it's home to fearsome Birds of Preycrastination, foul creatures which stop Habiticans from completing their tasks!<br><br>"It's too hard!" they caw at @JonArinbjorn and @Onheiron. "It'll take too long to do right now! It won't make any difference if you wait until tomorrow! Why don't you do something fun instead?"<br><br>No more, you vow. You will climb your personal mountain of To Do's and defeat the Birds of Preycrastination!
Berg Habitica wordt overschaduwd door een enorme berg met To Do's. Het was ooit een plek om te picknicken en te genieten van een gevoel van vervulling, totdat de verwaarloosde taken uit de hand liepen. Nu wonen er angstaanjagende VRoofvogels van Uitstel, weerzinwekkende schepsels die Habiticanen ervan weerhouden om hun taken te voltooien!<br><br>"Het is te moeilijk!" kauwen ze naar @JonArinbjorn en @Onheiron. "Het duurt te lang om nu te doen! Het maakt geen verschil als je tot morgen wacht! Waarom ga je niet iets leukers doen?"<br><br>Dat stopt nu, neem je je voor. Jij zult je persoonlijke berg met To Do's beklimmen en de VRoofvogels van Uitstel verslaan!
a month ago
Barthezzz

Suggestion removed

Habitica / QuestscontentDutch

Mt. Habitica is being overshadowed by a looming mountain of To Do's. It used to be a place to picnic and enjoy a sense of accomplishment, until the neglected tasks grew out of control. Now it's home to fearsome Birds of Preycrastination, foul creatures which stop Habiticans from completing their tasks!<br><br>"It's too hard!" they caw at @JonArinbjorn and @Onheiron. "It'll take too long to do right now! It won't make any difference if you wait until tomorrow! Why don't you do something fun instead?"<br><br>No more, you vow. You will climb your personal mountain of To Do's and defeat the Birds of Preycrastination!
Berg Habitica wordt overschaduwd een enorme berg met To-do's. Het was ooit een plek om te picknicken en te genieten van een gevoel van voldoening, totdat de verwaarloosde taken uit de hand begonnen te lopen. Nu wonen er angstaanjagende Vogels van Uitstel, weerzinwekkende beesten die Habiticanen tegenhouden om taken te voltooien!<br><br>"Het is te moeilijk!" klauwen ze naar @JonArinbjorn en @Onheiron. "Het duurt te lang om nu te doen! Het maakt niet uit dat je tot morgen wacht! Waarom ga je niet iets leukers doen?"<br><br>Dat stopt nu, neem je je voor. Je beklimt je persoonlijke berg met To-do's en verslaat de Vogels van Uitstel!
a month ago
Barthezzz

New translation

Habitica / QuestscontentDutch

Mt. Habitica is being overshadowed by a looming mountain of To Do's. It used to be a place to picnic and enjoy a sense of accomplishment, until the neglected tasks grew out of control. Now it's home to fearsome Birds of Preycrastination, foul creatures which stop Habiticans from completing their tasks!<br><br>"It's too hard!" they caw at @JonArinbjorn and @Onheiron. "It'll take too long to do right now! It won't make any difference if you wait until tomorrow! Why don't you do something fun instead?"<br><br>No more, you vow. You will climb your personal mountain of To Do's and defeat the Birds of Preycrastination!
Berg Habitica is klein naastwordt overschaduwd door een enorme berg met To-d Do's. Het was ooit een plek om te picknicken en te genieten van een gevoel van volmaaktheidervulling, totdat de verwaarloosde taken uit de hand liepen. Nu wonen er angstaanjagende Vogels van Uitstel, weerzinwekkende beestenschepsels die Habiticanen tegenervan weerhouden om hun taken te voltooien!<br><br>"Het is te moeilijk!" klauwen ze naar @JonArinbjorn en @Onheiron. "Het duurt te lang om nu te doen! Het maakt niet uit datgeen verschil als je tot morgen wacht! Waarom ga je niet iets leukers doen?"<br><br>Dat stopt nu, neem je je voor. Je beklimij zult je persoonlijke berg met To-d Do's en verslaatbeklimmen en de Vogels van Uitstel verslaan!
a month ago
Barthezzz

Suggestion removed

Habitica / QuestscontentDutch

There's a commotion in the marketplace--the kind that should make you run away. Being a courageous adventurer, you run towards it instead, and discover a Basi-list, coalescing from a clump of incomplete To Do's! Nearby Habiticans are paralyzed with fear at the length of the Basi-list, unable to start working. From somewhere in the vicinity, you hear @Arcosine shout: "Quick! Complete your To Do's and Dailies to defang the monster, before someone gets a paper cut!" Strike fast, adventurer, and check something off - but beware! If you leave any Dailies undone, the Basi-list will attack you and your party!
Er heerst onrust op de marktplaats - het soort waar je eigenlijk voor weg moet rennen. Omdat je een dappere avonturier bent, ren je er juist naartoe. Je ontdekt een basi-lijst, die samen aan het smelten is uit een klont onvoltooide To-do's! Habiticanen in de omgeving zijn verlamd van angst door hoe lang de basi-lijst is, en zijn niet in staat aan het werk te gaan. Ergens dichtbij hoor je @Arcosine roepen: "Snel! Voltooi je To-do's en Dagelijkse Taken om het monster te verslaan, voordat er iemand zich openhaalt aan het papier!" Sla snel toe, avonturier, en vink iets af - maar pas op! Als je ook maar één Dagelijkse Taak onvoltooid laat, zal de basi-lijst jou en je gezelschap aanvallen!
a month ago
Barthezzz

New translation

Habitica / QuestscontentDutch

There's a commotion in the marketplace--the kind that should make you run away. Being a courageous adventurer, you run towards it instead, and discover a Basi-list, coalescing from a clump of incomplete To Do's! Nearby Habiticans are paralyzed with fear at the length of the Basi-list, unable to start working. From somewhere in the vicinity, you hear @Arcosine shout: "Quick! Complete your To Do's and Dailies to defang the monster, before someone gets a paper cut!" Strike fast, adventurer, and check something off - but beware! If you leave any Dailies undone, the Basi-list will attack you and your party!
Er heerst onrust inop de marktplaats - het soort waar je eigenlijk voor weg moet rennen. Omdat je een dappere avonturier bent, ren je er juist naartoe. Je ontdekt een basi-lijst, die samen aan het smelten is uit een klont onvoltooide To-d Do's! Habiticanen in de omgeving zijn verlamd van angst door hoe lang de bBasi-lijst is, en zijn niet in staat om aan het werk te gaan. Ergens dichtbij hoor je @Arcosine roepen: "Snel! Voltooi je To-d Do's en Dagelijkse Taken om het monster te verslaan, voordat er iemand zich openhaalt aan het papier!" Sla snel toe, avonturier, en vink iets af - maar pas op! Als je ook maar één Dagelijkse Taak onvoltooid laat, zal de bBasi-lijst jou en je gezelschap aanvallen!
a month ago
Barthezzz

New contributor

Habitica / QuestscontentDutch

New contributor a month ago
None

Committed changes

Habitica / QuestscontentDutch

Committed changes 3 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 724 24,032 146,829
Translated 95% 692 22,578 137,658
Needs editing 1% 9 792 4,974
Failing check 11% 86 4,189 26,349

Last activity

Last change Jan. 12, 2021, 10:17 p.m.
Last author Bart van I

Activity in last 30 days

Activity in last year