Translation status

716 Strings 86% Translate
23,752 Words 83%

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit fix(settings.json): add back resetAccount string 70661da94d
paglias authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/questscontent.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/questsContent.json
Translation file website/common/locales/hr/questscontent.json
SabreCat

New string to translate

Habitica / QuestscontentCroatian

New string to translate 6 days ago
SabreCat

Resource update

Habitica / QuestscontentCroatian

Resource update 6 days ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / QuestscontentCroatian

New string to translate 2 weeks ago
SabreCat

Resource update

Habitica / QuestscontentCroatian

Resource update 2 weeks ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / QuestscontentCroatian

New string to translate 2 months ago
SabreCat

Resource update

Habitica / QuestscontentCroatian

Resource update 2 months ago
None

Source string changed

Habitica / QuestscontentCroatian

Contains 'The Magical Axolotl', 'The Kraken of Inkomplete', and 'The Call of Octothulu'. Available until JuneAugust 301.
2 months ago
None

Committed changes

Habitica / QuestscontentCroatian

Committed changes 2 months ago
deleted-308

Translation changed

Habitica / QuestscontentCroatian

With your attention focused on what’s important and not the Insta-Gator’s distractions, the Insta-Gator flees. Victory! “Are those eggs? They look like gator eggs to me,” asks @mfonda. “If we care for them correctly, they’ll be loyal pets or faithful steeds,” answers @UncommonCriminal, handing you three to care for. Let’s hope so, or else the Insta-Gator might make a return…
S pažnjom usmjerenom na ono što ti je bitno, a ne na stvari kojima ti Insta-gator pokušava odvuči pozornost, Insta-gator bježi. Pobjeda! "Jesu li to jaja? Izgledaju mi kao jaja aligatora," upita @mfonda. “Ako se dobro budemo brinuli za njih, bit će odani ljubimci i vjerne jahaće životinje," odgovori @UncommonCriminal, dajući ti tri jaja na brigu. Nadajmo se, inače bi se Insta-gator mogao vratiti...
2 months ago
deleted-308

Translation changed

Habitica / QuestscontentCroatian

You’re unexpectedly summoned by @beffymaroo and @Lemoness to Habit Hall, where you’re astonished to find all four of Habitica’s Masterclassers awaiting you in the wan light of dawn. Even the Joyful Reaper looks somber.<br><br>“Oho, you’re here,” says the April Fool. “Now, we would not rouse you from your rest without a truly dire—”<br><br>“Help us investigate the recent bout of possessions,” interrupts Lady Glaciate. “All the victims blamed someone named Tzina.”<br><br>The April Fool is clearly affronted by the summary. “What about my speech?” he hisses to her. “With the fog and thunderstorm effects?”<br><br>“We’re in a hurry,” she mutters back. “And my mammoths are still soggy from your incessant practicing.”<br><br>“I’m afraid that the esteemed Master of Warriors is correct,” says King Manta. “Time is of the essence. Will you aid us?”<br><br>When you nod, he waves his hands to open a portal, revealing an underwater room. “Swim down with me to Dilatory, and we will scour my library for any references that might give us a clue.” At your look of confusion, he adds, “Don’t worry, the paper was enchanted long before Dilatory sank. None of the books are the slightest bit damp!” He winks.“Unlike Lady Glaciate’s mammoths.”<br><br>“I heard that, Manta.”<br><br>As you dive into the water after the Master of Mages, your legs magically fuse into fins. Though your body is buoyant, your heart sinks when you see the thousands of bookshelves. Better start reading…
U Dvoranu Habita te neočekivano pozivaju @beffymaroo i @Lemoness. Po ulasku si zapanjen/a kad ugledaš svu četvoricu Majstora Habitice kako te čekaju u blijedom svjetlu svitanja. Čak i Radosna Žetelica izgleda tmurno. <br><br>“Oho, stigao/la si," kaže Travanjska Budala. "E sad, ne bismo te budili iz sna bez uistinu ozbiljnog—”<br><br>“Pomozi nam istražiti najnoviji val opsjednuća," prekine ga Gospa Glacijacija. "Sve žrtve su okrivile nekog po imenu Tzina."<br><br>Travanjska Budala je očito uvrijeđena ovim sažetkom. "A što s mojim govorom?" on sikće na nju. "S maglom i efektom grmljavine?"<br><br>“Žuri nam se," ona mu promrmlja. "I moji mamuti su još u potpunosti promočeni od tvojih neprekidnih proba."<br><br>“Bojim se da je cijenjena Majstorica Ratnika u pravu," kaže Kralj Manta. "Vrijeme nam je sad ključno. Hoćeš li nam pomoći?"<br><br>Nakon što klimneš glavom, on zamahne rukama kako bi otvorio portal otkrivajući podvodnu prostoriju. "Otplivajte sa mnom dolje do Lijenograda i zajedno ćemo pretražiti moju knjižnicu za ikakve reference koje bi nas mogle navesti na pravi trag." Na tvoj zbunjeni pogled, on dodaje, "Ne brinite, papir je bio začaran davno prije nego se Lijenograd potopio. Nijedna knjiga nije ni najmanje vlažna!" On namigne. "Za razliku od mamuta Gospe Glacijacije."<br><br>“Čula sam to, Manta."<br><br>Dok roniš za Majstorom Čarobnjaka, tvoje noge se čarobno spajaju u peraje. Iako tvoje tijelo pluta, tvoje srce tone kad ugledaš tisuće polica pune knjiga pred sobom. Bolje je da odmah počneš čitati...
2 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 716 23,752 145,075
Translated 86% 622 19,949 121,140
Needs editing 1% 14 1,226 7,524
Failing check 0% 5 141 864

Last activity

Last change July 6, 2020, 5:01 a.m.
Last author Deleted User

Activity in last 30 days

Activity in last year