Translation status

724 Strings 81% Translate
24,032 Words 83%

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Prevent invalid characters from being used in XML. (#13181) 19ec9162c5
Helcostr authored 22 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/questscontent.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/questsContent.json
Translation file website/common/locales/sk/questscontent.json
None

Committed changes

Habitica / QuestscontentSlovak

Committed changes 9 days ago
Niika

Translation changed

Habitica / QuestscontentSlovak

Plain Eggs
Bezfarebnéých vajíčoka
10 days ago
Niika

Translation changed

Habitica / QuestscontentSlovak

Deer (Egg)
Jeleň (vajceíčko)
10 days ago
None

Committed changes

Habitica / QuestscontentSlovak

Committed changes 13 days ago
Niika

New translation

Habitica / QuestscontentSlovak

Unlocks Caterpillar Eggs for purchase in the Market
Unlocks purchasable Caterpillar eggs in the MarketOdomkne vajíčka húseníc na predaj na trhu
13 days ago
Niika

Translation changed

Habitica / QuestscontentSlovak

Caterpillar (Egg)
Caterpillar (EggHúsenica (vajíčko)
13 days ago
Niika

Translation changed

Habitica / QuestscontentSlovak

Flaming Butterfry
Flaming ButterfryOhnivý motýľ
13 days ago
Niika

New translation

Habitica / QuestscontentSlovak

After a blazing battle, the Flaming Butterfry is captured. “Great job catching that would-be arsonist,” says @Megan with a sigh of relief. “Still, it’s hard to vilify even the vilest butterfly. We’d better free this Butterfry someplace safe…like the desert.”<br><br>One of the other gardeners, @Beffymaroo, comes up to you, singed but smiling. “Will you help raise these foundling chrysalises we found? Perhaps next year we’ll have a greener garden for them.”
After a blazing battle, the Flaming Butterfry is captured. “Great job catching the that would-be arsonist,” says @Megan with a sigh of relief. “Still, it’s hard to vilify even the vilest butterfly. We’d better free this Butterfry someplace safe…like the desert.”<br><br>One of the other gardeners, @Beffymaroo, comes up to you, singed but smiling. “Will you help raise these foundling chrysalises we found? Perhaps next year we’ll have a greener garden for them.”Po spaľujúcom boji sa vám podarí chytiť Ohnivého motýľa. „Skvelá práca s chytením tohto budúceho podpaľača!“ vydýchne @Megan s úľavou, „Je vždy ťažké považovať za zlého aj toho najhoršieho motýľa. Bude najlepšie, ak ho vypustíme niekde, kde nenarobí škodu... napríklad na púšti.“ <br><br> Jeden zo záhradníkov, @Beffymaroo, k tebe podíde mierne spálený, ale s úsmevom na perách. „Pomôžeš nám postarať sa o tieto motýlie kukly, ktoré sme našli? Snáď budúci rok pre ne budeme mať zelenšiu záhradu.“
13 days ago
Niika

Translation changed

Habitica / QuestscontentSlovak

Your gardener friend @Megan sends you an invitation: “These warm days are the perfect time to visit Habitica’s butterfly garden in the Taskan countryside. Come see the butterflies migrate!” When you arrive, however, the garden is in shambles -- little more than scorched grass and dried-out weeds. It’s been so hot that the Habiticans haven’t come out to water the flowers, and the dark-red Dailies have turned it into a dry, sun-baked, fire-hazard. There's only one butterfly there, and there's something odd about it...<br><br>“Oh no! This is the perfect hatching ground for the Flaming Butterfry,” cries @Leephon.<br><br>“If we don’t catch it, it’ll destroy everything!” gasps @Eevachu.<br><br>Time to say bye, bye to Butterfry!
Your gardener friend @Megan sends you an invitation: “These warm days are the perfect time to visit Habitica’s butterfly garden in the Taskan countryside. Come see the butterflTvoja kamarátka záhradníčka @Megan ti poslala pozvánku: „Mali by sme navštíviť motýliu záhradu na Pracovitom vidieku, kým je teplo. Poďme pozriesť migrate!” When you arrive, however, the garden is in shambles -- little more than scorched grass and dried-out weeds. It’s been so hot that thujúce motýle!“ Keď však spolu dorazíte na miesto, zistíte, že záhrada vyzerá strašne – je plná spálenej trávy a uschnutých rastlín. Bolo tak horúco, že Habiticčans haven’t come out to water the flowers, and the dark-red Dailies have turned it inia ani nevyšli von zaliať kvety a tmavočervené denné úlohy premenili toto miesto na dry, sun-baked, fire-hazard. There's only one butterfly there, and there's something odd about it...<br><br>“Oh no! This is the perfect hatching ground for the Flaming Butterfry,” criesvyschnutú, slnkom spálenú a ľahko podpáliteľnú pláň. Je tu len jeden motýľ a aj na tom je niečo zvláštne...<br><br> „Ale nie! Toto je perfektné miesto na liahnutie Ohnivých motýľov,“ zhrozí sa @Leephon. <br><br>“If we don’t catch it, it’ll destroy everything!” gasps „Ak ho nechytíme, všetko zničí!“ vzdychne @Eevachu. <br><br>Time to say bye, bye to Butterfry Nastal čas povedať pá, pá, Ohnivý motýľ!
13 days ago
Niika

Translation changed

Habitica / QuestscontentSlovak

Bye, Bye, Butterfry
Bye, Bye, ButterfryPá, pá, Ohnivý motýľ
13 days ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 724 24,032 146,830
Translated 81% 591 19,961 121,280
Needs editing 6% 46 1,242 7,533
Failing check 52% 381 15,216 93,359

Last activity

Last change April 9, 2021, 1:43 p.m.
Last author Nikol Daňová

Activity in last 30 days

Activity in last year