Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit fixed overpurchase warning for potions with overlapping names (#13386) 5830672a68
ieahleen authored 3 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/questscontent.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/questsContent.json
Translation file website/common/locales/sk/questscontent.json
SabreCat

New string to translate

Habitica / QuestscontentSlovak

New string to translate 4 weeks ago
SabreCat

Resource update

Habitica / QuestscontentSlovak

Resource update 4 weeks ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / QuestscontentSlovak

New string to translate 2 months ago
SabreCat

Resource update

Habitica / QuestscontentSlovak

Resource update 2 months ago
None

Committed changes

Habitica / QuestscontentSlovak

Committed changes 2 months ago
Niika

Translation changed

Habitica / QuestscontentSlovak

Confident in yourselves and your ability to withstand the influence of Vice the Shadow Wyrm, your Party makes its way to Mt. Habitica. You approach the entrance to the mountain's caverns and pause. Swells of shadows, almost like fog, wisp out from the opening. It is near impossible to see anything in front of you. The light from your lanterns seem to end abruptly where the shadows begin. It is said that only magical light can pierce the dragon's infernal haze. If you can find enough light crystals, you could make your way to the dragon.
S dôverou v seba s svoju schopnosť odolať vplyvu temnej dračice Neresti, ty a tvoja družina sa vydávate na cestu na vrch Mt. Habitica. Pristúpiš ku vchodu do jaskyne a sleduješ, ako sa cez okraj otvoru prevaľuje hustý, hmle podobný, tieň. Tam, kde začína, svetlo tvojho lampáša zrazu končí. Nič iné pred sebou nevidíš. Vraví sa, že len magické svetlo dokáže preniknúť cez pekelný dračí dym. Nájdi dostatok svetelných krištáľov a budeš si môcť osvetliť cestu k dračici.
2 months ago
Niika

Translation changed

Habitica / QuestscontentSlovak

@Starsystemic disappears into her tower to examine the shards you gathered. "This may be more complicated than we feared," says @Beffymaroo, her trusted assistant. "It will take us some time to discover the cause. Keep checking in every day, and when we know more, we'll send you the next quest scroll."
@Starsystemic zmizne vo veži, aby mohla preskúmať úlomky, ktoré si zozbieral. „Môže to byť zložitejšie než sme sa báli,“ povie ti jej verný pomocník @Beffymaroo, „Nejaký čas nám potrvá, nežkým prídeme na príčinu. Prihlasuj sa každý deň a keď budeme vedieť viac, pošleme ti ďalší zvitok s výpravou.“
2 months ago
Niika

Translation changed

Habitica / QuestscontentSlovak

Your gardener friend @Megan sends you an invitation: “These warm days are the perfect time to visit Habitica’s butterfly garden in the Taskan countryside. Come see the butterflies migrate!” When you arrive, however, the garden is in shambles -- little more than scorched grass and dried-out weeds. It’s been so hot that the Habiticans haven’t come out to water the flowers, and the dark-red Dailies have turned it into a dry, sun-baked, fire-hazard. There's only one butterfly there, and there's something odd about it...<br><br>“Oh no! This is the perfect hatching ground for the Flaming Butterfry,” cries @Leephon.<br><br>“If we don’t catch it, it’ll destroy everything!” gasps @Eevachu.<br><br>Time to say bye, bye to Butterfry!
Tvoja kamarátka, záhradníčka @Megan ti poslala pozvánku: „Mali by sme navštíviť motýliu záhradu na Pracovitom vidieku, kým je teplo. Poďme pozrieť migrujúce motýle!“ Keď však spolu dorazíte na miesto, zistíte, že záhrada vyzerá strašne – je plná spálenej trávy a uschnutých rastlín. Bolo tak horúco, že Habitičania ani nevyšli von zaliať kvety a tmavočervené denné úlohy premenili toto miesto na vyschnutú, slnkom spálenú a ľahko podpáliteľnú pláňpláň, ktorú je ľahké zapáliť. Je tu len jeden motýľ a aj na tom je niečo zvláštne...<br><br> „Ale nie! Toto je perfektné miesto na liahnutie Ohnivých motýľov,“ zhrozí sa @Leephon. <br><br> „Ak ho nechytíme, všetko zničí!“ vzdychne @Eevachu. <br><br> Nastal čas povedať pá, pá, Ohnivý motýľ!
2 months ago
Niika

Translation changed

Habitica / QuestscontentSlovak

With finesse and strength, you have tamed the wild beast. Its ears, once filled with feathers and half-remembered tasks, are now clear as day. It crows at you quietly, snuggling its beak into your shoulder. The next day you’re set to take your leave, but @EmeraldOx runs up to you with a covered basket. “Wait! When I went into the farmhouse this morning, the Rooster had pushed these against the door where you slept. I think he wants you to have them.” You uncover the basket to see three delicate eggs.
Porazil si divé zviera s obratnosťou a silou. Jeho uši, predtým plné peria a polozabudnutých úloh sú teraz krištáľovo čisté. Potichu na teba zakikiríka a hlavou sa pritúli k tvojmu ramenu. Na druhý deň si pripravený odísť, no vtom uvidíš, ako za tebou @EmeraldOx beží so zakrytým košíkom. „Počkaj! Dnes ráno, keď som šiel do hlavnej budovy, tak som videl, ako Kohút toto dotlačil k dverám izby, kde si spal. Myslím si, že chce, aby si si ich vzal.“ Odokryješ košík a nájdeš v ňom tri krásne vajíčka.
2 months ago
Niika

Translation changed

Habitica / QuestscontentSlovak

For years the farmer @extrajordanary has used Roosters as an alarm clock. But now a giant Rooster has appeared, crowing louder than any before – and waking up everyone in Habitica! The sleep-deprived Habiticans struggle through their daily tasks. @Pandoro decides the time has come to put a stop to this. "Please, is there anyone who can teach that Rooster to crow quietly?" You volunteer, approaching the Rooster early one morning – but it turns, flapping its giant wings and showing its sharp claws, and crows a battle cry.
Farmár @extrajordanary už roky využíva kohúty namiesto budíka. Lenže teraz sa tu objavil obrí Kohút, ktorý kikiríka hlasnejšie než ktorýkoľvek kohút pred tým a budí všetkých v Habitice! Spánkom deprimovaní Habitičania len s ťažkosťami plnia svoje denné úlohy. @Pandoro sa rozhodne, že je na čase s tým niečo urobiť. „Prosím, je tu niekto, kto tohto kohúta dokáže naučiť kikiríkať potichšie?“ Prihlásiš sa a jedno skoré ráno sa vyberieš za Kohútom. Ako sa k nemu priblížiš, on sa otočí, zamáva svojimi obrími krídlami, ukáže ti svoje ostré pazúry a zakikiríka bojový pokrik.
2 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 732 24,318 148,574
Translated 80% 591 19,961 121,280
Needs editing 6% 46 1,242 7,533
Failing check 51% 380 15,170 93,118

Last activity

Last change May 3, 2021, 1:54 p.m.
Last author Nikol Daňová

Activity in last 30 days

Activity in last year