Translation status

Strings668
87.4% Translate
Words22065
92.9%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Settings 99.5% 99.0% 0.4% 0.0% 0.9% 0.0% Translate
Backgrounds 92.4% 89.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Challenge 99.2% 99.0% 0.7% 0.0% 0.7% 0.7% Translate
Character 98.2% 97.2% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% Translate
Content 97.1% 98.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Contrib 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Communityguidelines 100.0% 100.0% 0.0% 0.7% 2.3% 3.1% Translate
Death 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Defaulttasks 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Faq 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% Translate
Front 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Generic 100.0% 100.0% 0.0% 0.3% 1.0% 0.0% Translate
Gear 94.7% 94.3% 0.1% 14.8% 0.1% 0.2% Translate
Inventory 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Groups 99.5% 99.8% 0.4% 1.2% 1.2% 0.4% Translate
Limited 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Loginincentives 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Maintenance 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Merch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Messages 96.9% 97.5% 0.0% 1.5% 1.5% 0.0% Translate
Noscript 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Npc 97.6% 98.4% 2.3% 1.7% 0.0% 0.0% Translate
Overview 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pets 99.3% 99.6% 0.6% 1.3% 1.3% 0.0% Translate
Quests 100.0% 100.0% 0.0% 0.7% 0.7% 2.3% Translate
Rebirth 96.4% 97.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spells 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.2% Translate
Subscriber 95.5% 97.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tasks 100.0% 100.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% Translate
Loadingscreentips 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% Translate
Achievements 73.0% 82.7% 0.0% 0.0% 7.6% 3.8% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Guidance for Linguists
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop b4ee784cf, 15 hours ago
Filemaskwebsite/common/locales/*/questscontent.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/questsContent.json
Translation file website/common/locales/da/questscontent.json
When User Action Detail Object
10 days ago SabreCat New string to translate Habitica/Questscontent - Danish
10 days ago SabreCat Resource update Habitica/Questscontent - Danish
a month ago SabreCat New string to translate Habitica/Questscontent - Danish
a month ago SabreCat Resource update Habitica/Questscontent - Danish
a month ago None Committed changes Habitica/Questscontent - Danish
a month ago MaybeSteveRogers Translation changed Habitica/Questscontent - Danish
Åbner for køb af Snegle-æg på Markedet
a month ago MaybeSteveRogers Translation changed Habitica/Questscontent - Danish
Snail of Drudgery Sludgelidslamssneglen
a month ago MaybeSteveRogers Translation changed Habitica/Questscontent - Danish
You bring your weapon down on the great Snail's shell, cracking iDu hamrer dit våben mod Sneglens hus og kløver det in two, releasing a o. En syndflood oaf water. The slime is washed away, and the Habiticans around you rejoicevand skyller ud. Slimet vaskes væk, og Habiticanerne omkring dig jubler. "LookSe!" saysiger @Misceo. "There's a small group of snail eggs in the remnants of the muckDer sidder en lille klynge snegleæg i resterne af mudderet."
a month ago MaybeSteveRogers Translation changed Habitica/Questscontent - Danish
You're excited to begin questing in the abandoned Dungeons of DrudgDu er spændt på at begynde et nyt eventyr i de efterladte Slidsomme Grottery, but as soon as you enter, you feel the ground under your feet start to suck at your boots. You look up to the path ahead andmen aldrig så snart er du trådt ind, før du mærker, at jorden under dig langsomt trækker i dine støvler. Du ser op langs stien foran dig, og seer Habiticans mired inere dækket af slime. @Overomega yells, "They have too many unimportant tasks and dailies, and they're getting stuck on"De har for mange irrelevante opgaver og Daglige, og de sidder fast I things that don't matter! Pull them out!"<br><br>"You need to find the source of the ooze der er ligemeget! Træk dem ud!" råber @Overomega.<br><br>"Du er nødt til at finde kilden til snasket," siger @Pfeffernusse agrees, "or the tasks that they cannot accomplish will drag them downeller de opgaver, de ikke kan klare, vil trække dem ned for everigt!"<br><br>Pulling out your weapon, you wade through the gooeyDu trækker dit våben og begynde at vade gennem det klistrede mud.der... and encounter the fearsome Snail of Drudgery Sludgeog står pludselig foran den frygtelige Slidslamssnegl.
a month ago MaybeSteveRogers Translation changed Habitica/Questscontent - Danish
The Snail of Drudgery SludgeSlidslamssneglen
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 668 22065
Translated 87.4% 584 20518
Needs editing 8.0% 54
Failing check 43.4% 290

Last activity

Last change Aug. 12, 2019, 12:12 p.m.
Last author Asta Jensen

Activity in last 30 days

Activity in last year