Translation status

122 Strings 98% Translate
3,407 Words 94%

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'release' into develop 65582834a2
Sabe Jones authored 10 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/communityguidelines.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/communityGuidelines.json
Translation file website/common/locales/fi/communityguidelines.json
Resource update 6 months ago
None

Suggestion removed during cleanup

Habitica / CommunityguidelinesFinnish

Backseat Modding. To quickly clarify a relevant point: A friendly mention of the rules is fine. Backseat modding consists of telling, demanding, and/or strongly implying that someone must take an action that you describe to correct a mistake. You can alert someone to the fact that they have committed a transgression, but please do not demand an action -- for example, saying, "Just so you know, profanity is discouraged in the Tavern, so you may want to delete that," would be better than saying, "I'm going to have to ask you to delete that post."
Pelkääjänpaikalta moderointi. Selvennykseksi: Ystävällinen huomauttaminen säännöistä sallitaan. Pelkääjän paikalta moderointi tarkoittaa, että käyttäjä alkaa käskeä, vaatia tai vahvasti välttämättömiksi vihjailla toiselta tiettyjä toimenpiteitä käyttäjän havaitseman virheen korjaamiseksi. Mikäli huomautat toiselle sääntörikkomuksesta, älä vaadi heiltä jatkotoimenpiteitä -- esimerkiksi on parempi sanoa "Hei kuule, kiroilua ei oikein katsota hyvällä Tavernassa, joten saatat ehkä haluta poistaa tuon" kuin "Minun on pyydettävä sinua poistamaan viestisi."
7 months ago
None

Suggestion removed during cleanup

Habitica / CommunityguidelinesFinnish

Moderate infractions do not make our community unsafe, but they do make it unpleasant. These infractions will have moderate consequences. When in conjunction with multiple infractions, the consequences may grow more severe.
Lievähköt sääntörikkeet eivät vielä tee yhteisöstä turvatonta, mutta tekevät siitä epämiellyttävän. Näissä rikkeissä myös seuraukset ovat kohtuulliset. MIkäli rikkeitä pääsee kertymään enemmän, seuraukset voivat kuitenkin olla vakavammat.
7 months ago
None

Suggestion removed during cleanup

Habitica / CommunityguidelinesFinnish

Repeated Moderate Infractions
Toistuvat lievähköt rikkeet
7 months ago
None

Suggestion removed during cleanup

Habitica / CommunityguidelinesFinnish

<strong>In private spaces</strong>, users have more freedom to discuss whatever topics they would like, but they still may not violate the Terms and Conditions, including posting slurs or any discriminatory, violent, or threatening content. Note that, because Challenge names appear in the winner's public profile, ALL Challenge names must obey the public space guidelines, even if they appear in a private space.
<strong>Yksityiset keskusteluun tarkoitetut tilat</strong> tarjoavat enemmän vapautta keskustella itseä kiinnostavista aiheista, mutta keskustelijoilla on silti velvollisuus noudattaa sivuston käyttöehtoja; sortavan ja syrjivän, väkivaltaisen tai uhkaavan sisällön julkaiseminen on kaikissa olosuhteissa kiellettyä. Koska haasteiden nimet ovat julkisesti näkyvillä haasteen suorittajan profiilissa, myös KAIKKIEN haasteiden nimien pitää olla julkisen keskustelun sääntöjen mukaisia, vaikka haaste julkaistaisiinkin alunperin yksityisenä.
7 months ago
None

Suggestion removed during cleanup

Habitica / CommunityguidelinesFinnish

Habitica has two kinds of social spaces: public, and private. Public spaces include the Tavern, Public Guilds, GitHub, Trello, and the Wiki. Private spaces are Private Guilds, Party chat, and Private Messages. All Display Names must comply with the public space guidelines. To change your Display Name, go on the website to User > Profile and click on the "Edit" button.
Habiticassa osa keskusteluun tarkoitetuista tiloista on julkisia, osa yksityisiä. Julkisia keskustelupaikkoja ovat Taverna, julkiset killat, GitHub, Trello ja Wiki. Yksityisiä ovat yksityiset killat, oman seurueen chat ja yksityisviestit. Kaikkien käyttäjänimien tulee noudattaa julkisen keskustelun suuntaviivoja. Voit vaihtaa käyttäjänimesi verkkosivulla menemällä osioon Käyttäjä > Profiili ja klikkaamalla "Muokkaa"-painiketta.
7 months ago
None

Suggestion removed during cleanup

Habitica / CommunityguidelinesFinnish

Now ready your quills and scrolls for note-taking, and let's get started!
Nyt käärö auki ja sulkakynä tanaan muistiinpanoja varten, niin päästään aloittamaan!
7 months ago
None

Committed changes

Habitica / CommunityguidelinesFinnish

Committed changes 7 months ago
LionFox

Translation changed

Habitica / CommunityguidelinesFinnish

Examples of Minor Consequences
Esimerkkejä lievistä seuraamuksista
7 months ago
LionFox

Suggestion removed

Habitica / CommunityguidelinesFinnish

Examples of Minor Consequences
Esimerkkejä lievistä seuraamuksista
7 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 122 3,407 22,286
Translated 98% 120 3,216 21,019
Needs editing 1% 2 191 1,267
Failing check 5% 7 87 801

Last activity

Last change Dec. 6, 2020, 2:40 a.m.
Last author Lio Zam

Activity in last 30 days

Activity in last year