Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'origin/develop' into Weblate. 8efed37241
Melior authored 26 minutes ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/communityguidelines.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/communityGuidelines.json
Translation file website/common/locales/pl/communityguidelines.json
SabreCat

Committed changes

Habitica / CommunityguidelinesPolish

Committed changes 7 months ago
csharpek

Translation changed

Habitica / CommunityguidelinesPolish

Niektóre wpisy mogą być ukryte, ze względu na wrażliwe treści lub mogące nasuwać ludziom złe pomysły. Zazwyczaj nie jest to zaliczane jako naruszenie, zwłaszcza gdy użyte są po raza pierwszy.m razem!
7 months ago
csharpek

Translation changed

Habitica / CommunityguidelinesPolish

Użyteczne linki:
7 months ago
csharpek

Translation changed

Habitica / CommunityguidelinesPolish

Habitica ma w swoich szeregach niezmordowanych rycerzy-pomocników, którzy łączą siły z personelem, by utrzymać społeczność w spokoju, zadowoleniu i wolności od trolli. Każdy z nich ma swój sektor, ale czasem mogą zostać wezwani, by służyć w innych kręgach. obszarach społeczności.
7 months ago
csharpek

Translation changed

Habitica / CommunityguidelinesPolish

Jeśli Twoje konto zostaje zbanowane (za ciężkie wykroczenie), nie będziesz mógł się zalogować do Habitiki ica, a podczas próby logowania otrzymasz otrzymasz wiadomość o błędzie. <strong>Jeśli chcesz przeprosić lub poprosić o przywrócenie, napisz wiadomość do zespołu -e-mail na adres <a href='mailto:admin@habitica.com' target='_blank'>admin@habitica.com</a> wraz ze swoim UUID</strong> (będzie podany w wiadomości o błędzie). To w <strong>twojej</strong> gestii jest wyciągnięcie ręki, kiedy chcesz pogodzenia lub przywrócenia.
7 months ago
csharpek

Translation changed

Habitica / CommunityguidelinesPolish

Some posts may be hidden because they contain sensitive information or might give people the wrong idea. Typically this does not count as an infraction, particularly not the first time it happens!Niektóre wpisy mogą być ukryte, ze względu na wrażliwe treści lub mogące nasuwać ludziom złe pomysły. Zazwyczaj nie jest to zaliczane jako naruszenie, zwłaszcza gdy użyte są po raz pierwszy.
7 months ago
csharpek

Translation changed

Habitica / CommunityguidelinesPolish

Any statements or actions that trigger a "Please Don't". When a Mod has to say "Please don't do this" to a user, it can count as a very minor infraction for that user. An example might be "Please don't keep arguing in favorWszelkie oświadczenia lub działania, które wywołują "Proszę, Nie...". W sytuacji, gdy moderator musi powiedzieć do użytkownika "Proszę nie rób tego", jest to zaliczane jako bardzo niewielkie wykroczenie tego użytkownika. Jako przykład może posłużyć wypowiedź: "Proszę, nie kłóć się of this feature idea after we've told you several times that it isn't feasible." In many cases, the Please Don't will be the minor cen pomysł na funkcjonalność, skoro tyle razy tłumaczyliśmy Ci, że to jest niemożliwe." W wielu przypadkach "Proszę, Nie" ma niewielkie konsequkwence as well, but if Mods have to say "Please Don't" to the same user enough times, the triggering Minor Infractions will start to count as Moderate Infractionsje, ale jeśli moderatorzy będą zmuszeni do wielokrotnego zwracania uwagi temu samemu użytkownikowi, spowoduje to, że wszystkie te drobne naruszenia zaczną liczyć się jako umiarkowane naruszenia.
7 months ago
csharpek

Translation changed

Habitica / CommunityguidelinesPolish

Ponadto, wrażliwe materiały powinny być tematyczne -- wspominanie o samookaleczeniachautoagresji w Gildii skupiającej się na walce z depresją może mieć sens, ale prawdopodobnie jest mniej odpowiednie w gildii muzycznej. Jeśli zauważysz osobę wielokrotnie naruszającą niniejsze wytyczne, zwłaszcza po kilku zgłoszeniach, zgłoś wpis i powiadom moderatorów poprzez <a href='http://contact.habitica.com/' target='_blank'>Formularz Kontaktu z Moderatorem</a>.
7 months ago
csharpek

Translation changed

Habitica / CommunityguidelinesPolish

<strong>If the Guild in question has different kinds of sensitive issues, it is respectful to your fellow Habiticans to place your comment behind a warning (ex. "Warning: references self-harm")</strong>. These may be characterized as trigger warnings and/or content notes, and Guilds may have their own rules in addition to those given here. If possible, please use <a href='http://habitica.fandom.com/wiki/Markdown_Cheat_Sheet' target='_blank'>markdown</a> to hide the potentially sensitive content below line breaks so that those who may wish to avoid reading it can scroll past it without seeing the content.Jeśli gildia omawia różne delikatne kwestie, dla poszanowania społeczności należy rozważyć umieszczenie ostrzeżenia przed treścią komentarza (np. "Uwaga: dyskusja na temat autoagresji")</strong>. Można to opisać jako ostrzeżenia wyzwalające i/lub uwagi do treści, a gildie mogą również mieć własne zasady oprócz wskazanych tutaj. Jeśli to możliwe, używaj <a href='http://habitica.fandom.com/wiki/Markdown_Cheat_Sheet' target='_blank'>formatowania</a> żeby ukrywać potencjalnie wrażliwą treść w kolejnych liniach, tak, aby ci, którzy nie mają ochoty na czytanie takich treści mogli przewijać wpisy bez oglądania ukrywanej treści. Personel Habitica staff andi moderators may still remove this material at their discretionzy mogą równocześnie usuwać takie materiały według swojego uznania.
7 months ago
csharpek

Translation changed

Habitica / CommunityguidelinesPolish

Wielokrotne naruszanie Wytycznych dotyczących pZasad Przestrzeni pPublicznej
7 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 126 3,515 22,872
Translated 100% 126 3,515 22,872
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 20, 2019, 11:40 a.m.
Last author Michał C

Activity in last 30 days

Activity in last year