Translation status

Strings126
94.4% Translate
Words3515
84.6%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Achievements 55.3% 54.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Subscriber 98.2% 98.6% 0.0% 0.0% 0.4% 8.1% Translate
Backgrounds 90.0% 86.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
Settings 94.7% 95.9% 1.4% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
Challenge 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Character 97.8% 95.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.8% Translate
Content 85.9% 77.5% 0.8% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Contrib 100.0% 100.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% Translate
Questscontent 85.5% 90.7% 8.4% 0.0% 0.0% 0.1% Translate
Death 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Defaulttasks 41.2% 44.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Faq 100.0% 100.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% Translate
Front 98.7% 97.7% 0.6% 8.2% 0.0% 0.0% Translate
Gear 86.0% 83.8% 0.1% 0.3% 0.0% 0.2% Translate
Generic 97.3% 96.9% 0.6% 0.3% 0.0% 0.6% Translate
Inventory 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Groups 95.8% 94.9% 2.6% 0.0% 0.0% 0.4% Translate
Limited 86.7% 90.7% 1.1% 0.0% 0.0% 0.5% Translate
Loginincentives 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Maintenance 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Merch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Messages 91.0% 86.9% 4.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Noscript 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Npc 95.3% 96.0% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Overview 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pets 97.9% 99.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Quests 92.0% 90.9% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% Translate
Rebirth 92.8% 77.9% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spells 100.0% 100.0% 0.0% 7.0% 0.0% 3.5% Translate
Tasks 99.5% 99.4% 0.4% 0.0% 0.4% 0.4% Translate
Loadingscreentips 100.0% 100.0% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Guidance for Linguists
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop aefd664db1, 6 hours ago
Filemaskwebsite/common/locales/*/communityguidelines.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/communityGuidelines.json
Translation file website/common/locales/bg/communityguidelines.json
When User Action Detail Object
4 months ago SabreCat Committed changes Habitica/Communityguidelines - Bulgarian
4 months ago dopici Marked for edit Habitica/Communityguidelines - Bulgarian
Обявлението, съобщението и/или е-писмото, което ще получите, обясняващо последствията от действията Ви е добър източник на информация. <strong>Съобразете се с определените Ви ограничения и се постарайте да спазвате правилата, за да Ви бъде премахнато наказанието.</strong>
4 months ago dopici Translation changed Habitica/Communityguidelines - Bulgarian
Хабитика е земя, отдадена на самоусъвършенстването, и ние вярваме във вторите шансове. <strong>Ако извършите нарушение и получите наказание, гледайте на това като на шанс да преразгледате действията си и да се опитате да бъдете по-добър член на общността.</strong>.
4 months ago dopici Translation changed Habitica/Communityguidelines - Bulgarian
Редакции (модераторите/екипът могат да редактират проблемното съдържание).
4 months ago dopici Marked for edit Habitica/Communityguidelines - Bulgarian
Поставяне на изпитателен срок.
4 months ago dopici Translation changed Habitica/Communityguidelines - Bulgarian
Постоянна забрана за напредване към следващо ниво на сътрудник („замразяване“ на нивото).
4 months ago dopici Translation changed Habitica/Communityguidelines - Bulgarian
Повтарящи се леки нарушения.
4 months ago dopici Translation changed Habitica/Communityguidelines - Bulgarian
Нарочно заблуждаване на екипа или модераторите с цел избягване на последствия или набеждаване на друг потребител.
4 months ago dopici Translation changed Habitica/Communityguidelines - Bulgarian
<strong>Всички предизвикателства в кръчмата и такива от обществени гилдии също трябва да спазват тези правила.</strong>.
4 months ago dopici Translation changed Habitica/Communityguidelines - Bulgarian
<strong>Спазвайте всички <a href='/static/terms' target='_blank'>Правила и условия</a>.</strong>.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 126 3515
Translated 94.4% 119 2976
Needs editing 5.5% 7
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Sept. 17, 2019, 12:25 p.m.
Last author Gleb Sh

Activity in last 30 days

Activity in last year