Translation status

Strings126
100.0% Translate
Words3515
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Defaulttasks 100.0% 100.0% 0.0% 9.5% 0.0% 1.5% Translate
Gear 85.9% 83.8% 0.1% 76.1% 0.0% 0.2% Translate
Settings 95.2% 96.2% 0.9% 52.6% 0.0% 0.0% Translate
Content 86.7% 81.0% 0.0% 7.0% 0.2% 0.2% Translate
Contrib 100.0% 100.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% Translate
Death 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Groups 98.5% 98.5% 0.0% 68.8% 0.0% 0.4% Translate
Inventory 100.0% 100.0% 0.0% 16.6% 0.0% 0.0% Translate
Limited 86.7% 90.7% 1.1% 59.1% 0.0% 0.5% Translate
Loadingscreentips 100.0% 100.0% 0.0% 52.7% 0.0% 0.0% Translate
Loginincentives 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Maintenance 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Messages 94.0% 94.2% 1.4% 17.9% 0.0% 0.0% Translate
Achievements 13.8% 16.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Overview 100.0% 100.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Quests 94.9% 93.4% 0.0% 56.5% 0.0% 2.1% Translate
Questscontent 93.5% 93.4% 0.4% 62.0% 0.0% 0.1% Translate
Rebirth 92.8% 77.9% 3.5% 14.2% 0.0% 0.0% Translate
Subscriber 93.0% 96.5% 0.0% 74.2% 0.0% 0.0% Translate
Tasks 100.0% 100.0% 0.0% 40.2% 0.0% 0.4% Translate
Backgrounds 82.9% 77.5% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% Translate
Challenge 100.0% 100.0% 0.0% 17.9% 0.0% 0.0% Translate
Character 97.8% 95.2% 0.4% 13.9% 0.0% 0.8% Translate
Merch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Faq 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Noscript 100.0% 100.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% Translate
Npc 97.0% 96.7% 1.1% 20.4% 0.0% 0.0% Translate
Spells 100.0% 100.0% 0.0% 66.6% 0.0% 3.5% Translate
Front 5.7% 4.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% Translate
Pets 7.4% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Generic 97.6% 97.0% 0.3% 60.4% 0.0% 0.6% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Guidance for Linguists
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop 383bbc558b, yesterday
Filemaskwebsite/common/locales/*/communityguidelines.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/communityGuidelines.json
Translation file website/common/locales/vi/communityguidelines.json
When User Action Detail Object
2 weeks ago None Committed changes Habitica/Communityguidelines - Vietnamese
2 weeks ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Communityguidelines - Vietnamese
<strong>Tránh mở rộng chủ đề nói chuyện về một vấn đề riêng nào đó trong Quán Trọ và đó là nơi mà nó sẽ bị lạc đề</strong>. Nếu bạn cảm thấy ai đó đã nói điều gì thô lỗ hay tổn thương bạn, đừng đáp trả lại họ. Nếu ai đó nhắc tới điều gì đó được cho phép bởi Nội quy nhưng lại làm bạn tổn thương, thì bạn có thể lịch sự nói với người đó biết điều đó. Nếu nó vi phạm Nội quy hay Điều khoản Sử dụng dịch vụ, bạn nên gắn cờ nó và để cho một Điều hành viên trả lời. Khi nghi ngờ, gắn cờ bài viết.
2 weeks ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Communityguidelines - Vietnamese
<strong>Tránh nói tục. Việc này bao gồm những lời nói đơn giản về tôn giáo có thể được chấp nhận ở nơi khác</strong>. Chúng ta có thành viên đến từ tất cả tôn giáo và nền văn hóa khác nhau, và chúng tôi muốn chắc chắn rằng tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái ở không gian công cộng. <strong> Nếu một Điều hành viên hay Quản trị viên nói với bạn rằng có một cụm từ nào đó không được chấp nhận ở Habitica, kể cả khi đó là một cụm từ bạn nghĩ không có vấn đề gì, thì quyết định của họ là quyết định cuối cùng</strong>. Thêm vào đó, nói xấu người khác sẽ bị xử lí nặng, vì chúng đồng thời còn vi phạm Điều khoản Sử dụng dịch vụ.
2 weeks ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Communityguidelines - Vietnamese
<strong>Giữ những cuộc thảo luận phù hợp với mọi lứa tuổi</strong>. Chúng ta có rất nhiều Habitican trẻ tuổi sử dụng trang web! Đừng làm xấu đi những đầu óc trong sáng hay ngăn trở bất kì Habitican nào với tới những mục tiêu của họ.
2 weeks ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Communityguidelines - Vietnamese
<strong> Không đăng những hình ảnh hay từ ngữ mang tính chất bạo lực, đe dọa, khiêu gợi, gợi cảm, mang tính chất cổ súy sự phân biệt chủng tộc, đức tin, tôn giáo, giới tính, quấy rối hoặc đe dọa bất cứ cá nhân hay nhóm nào. </strong> Thậm chí chỉ là nói đùa. Điều này quy định cho cả những từ ngữ hay câu. Không phải ai cũng có khiếu hài hước nhau nhau, và vì vậy chuyện bạn cho là chuyện đùa lại có thể khiến người khác tổn thương. Hãy tấn công Công việc hằng ngày, không phải công kích lẫn nhau.
2 weeks ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Communityguidelines - Vietnamese
<strong> Tôn trọng lẫn nhau </strong>. Lịch sự, thân thiện, hòa đồng và luôn giúp đỡ mọi người. Hãy luôn ghi nhớ: Các Habitican đến từ mọi thành phần với những trải nghiệm khác nhau. Đây là một phần khiến cho Habitica rất ngầu! Xây dựng một công đồng nghĩa là tôn trọng và ủng hộ sự khác biệt cũng như tương đồng của mọi người. Dưới đây là một số cách đơn giản để thể hiện sự tôn trọng với nhau:
3 weeks ago None Committed changes Habitica/Communityguidelines - Vietnamese
3 weeks ago vtrnnhlinh Translation changed Habitica/Communityguidelines - Vietnamese
Cố tình lừa gạt một Nhân viên hoặc Người điều hành để tránh hậu quả hoặc làm cho người khác gặp rắc rối.
2 months ago None Committed changes Habitica/Communityguidelines - Vietnamese
2 months ago vtrnnhlinh Translation approved Habitica/Communityguidelines - Vietnamese
Ngôn từ/Hình ảnh mang tính thù ghét, Quấy rối / Rình mò, Bắt nạt qua mạng, Phỉ báng và Chơi khăm
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 126 3515
Translated 100.0% 126 3515
Needs editing 0.0% 0
Failing check 36.5% 46

Last activity

Last change Jan. 2, 2020, 4:58 a.m.
Last author Võ Trần Nhã Linh

Activity in last 30 days

Activity in last year