Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'release' into develop 65582834a2
Sabe Jones authored 10 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/communityguidelines.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/communityGuidelines.json
Translation file website/common/locales/da/communityguidelines.json
None

Committed changes

Habitica / CommunityguidelinesDanish

Committed changes a month ago
Puk

Translation changed

Habitica / CommunityguidelinesDanish

Habitica has two kinds of social spaces: public, and private. Public spaces include the Tavern, Public Guilds, GitHub, Trello, and the Wiki. Private spaces are Private Guilds, Party chat, and Private Messages. All Display Names must comply with the public space guidelines. To change your Display Name, go on the website to User > Profile and click on the "Edit" button.
Habitica har to slags sociale rum: offentlige og private. Offentlige rum inkluderer Værtshuset, Offentlige klaner, GitHub, Trello og Wiki'en. Private rum er Private klaner, Holdchatten og Private beskeder. Alle display names skal følge retningslinjerne for offentlige rum. Gå til Bruger > Indstillinger > Side for at ændre dit display namebrugernavn.
a month ago
Puk

Translation changed

Habitica / CommunityguidelinesDanish

These rules apply to all of the social spaces we use, including (but not necessarily limited to) Trello, GitHub, Weblate, and the Wikia (aka wiki). Sometimes, unforeseen situations will arise, like a new source of conflict or a vicious necromancer. When this happens, the mods may respond by editing these guidelines to keep the community safe from new threats. Fear not: you will be notified by an announcement from Bailey if the guidelines change.
Disse regler gælder alle de sociale områder vi bruger, inklusiv (men ikke nødvendigvis begrænset til) Trello, GitHub, Weblate og Wikia (wiki'en). Sommetider vil der opstå uforudsete situationer, someksempelvis en ny kilde til konflikt, eller en ondskabsfuld necroåndemancer. Når det sker, kan moderatorer reagere ved at ændre disse retningslinjer for at beskytte fællesskabet mod ny trusler. Frygt ikke: dDu vil blive gjort opmærksom på ændringer i retningslinjerne via en påmindelse fra Bailey.
a month ago
Puk

New contributor

Habitica / CommunityguidelinesDanish

New contributor a month ago
None

Committed changes

Habitica / CommunityguidelinesDanish

Committed changes 4 months ago
<a href='https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPhrwq_7P1C6PTrI3lbvTsvqGyTNnGzp1ugi1Ml0PFee_p5g/viewform?usp=sf_link' target='_blank'>The Feedback Form</a>: for site and app feature requests.
<a href='https://trello.com/b/EpoYEYod/' target='_blank'>Den primære Trello</a>: til at bede om funktionerdocs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPhrwq_7P1C6PTrI3lbvTsvqGyTNnGzp1ugi1Ml0PFee_p5g/viewform?usp=sf_link' target='_blank'>Feedbackformularen</a>: til forslag til hjemmesiden og app'en.
4 months ago
So there you have it, brave Habitican -- the Community Guidelines! Wipe that sweat off of your brow and give yourself some XP for reading it all. If you have any questions or concerns about these Community Guidelines, please reach out to us via the <a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Moderator Contact Form</a> and we will be happy to help clarify things.
Det var så det, modige Habiticaner - Retningslinjerne for fællesskabet! Tør sveden af panden og giv dig selv nogle Erfaringpoint for at læse det hele. Hvis du har nogle spørgsmål om disse Retningslinjer for fællesskabet, så tag venligst fat i os via <a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Moderatorkontaktformularen</a>, og vi vil med glæde forsøge at gøre tingene klart for dig.
4 months ago
Additionally, the sensitive material should be topical -- bringing up self-harm in a Guild focused on fighting depression may make sense, but is probably less appropriate in a music Guild. If you see someone who is repeatedly violating this guideline, especially after several requests, please flag the posts and notify the moderators via the <a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Moderator Contact Form</a>.
Desuden bør følsomt indhold stadig være aktuelt for Klanens emne - at tale om selvskade i en Klan hvor fokus er på at kæmpe mod depression giver mening, men er mindre passende i en Klan for musik. Hvis du ser nogen, som gentagne gange går imod denne retningslinje, især efter at være blevet bedt om at stoppe flere gange, så rapportér venligst deres indlæg og gør moderatorerne opmærksom på dette via <a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Moderatorkontaktformularen</a>.
4 months ago
<strong>If you see a post or private message that you believe is in violation of the public space guidelines outlined above, or if you see a post or private message that concerns you or makes you uncomfortable, you can bring it to the attention of Moderators and Staff by clicking the flag icon to report it</strong>. A Staff member or Moderator will respond to the situation as soon as possible. Please note that intentionally reporting innocent posts is an infraction of these Guidelines (see below in “Infractions”). You can also contact the Mods via the form on the “Contact Us” page, which you can also access via the help menu by clicking “<a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Contact the Moderation Team</a>.” You may want to do this if there are multiple problematic posts by the same person in different Guilds, or if the situation requires some explanation. You may contact us in your native language if that is easier for you: we may have to use Google Translate, but we want you to feel comfortable about contacting us if you have a problem.
<strong>Hvis du ser et indlæg eller en privatbesked, du mener går imod retningslinjerne for offenlige rum, beskrevet ovenfor, eller hvis du ser indlæg eller privatbeskeder, der bekymrer dig eller gør dig utryg, kan du gøre Moderatorer og Medarbejdere opmærksomme på den ved at klikke på flag-ikonet for at rapportere det</strong>. En Medarbejder eller Moderator vil tage sig af situationen, så snart de kan. Bemærk venligst, at det at rapportere uskyldige indlæg går imod disse Retningslinjer (se "Overtrædelser" nedenunder). Privatbeskeder kan ikke rapporteres på nuværende tidspunkt, så hvis du har behov for at rapportere en PM, Du kan også kontakt venligste Moderatorerne via formularen på siden "Kontakt os", hvilken du også kan finde via menuen Hjælp ved at klikke på “<a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Kontakt Moderatorerne</a>.” Det kan være det bedste at gøre dette hvis der er flere problematiske indlæg af den samme person i forskellige Klaner, eller hvis situationen kræver en forklaring. Du kan kontakte os på dit eget sprog hvis det er lettere for dig. Vi bliver muligvis nødt til at bruge Google Translate, men vi vil gerne have at du føler dig tryg ved at tage kontakt til os, hvis du har et problem.
4 months ago
<strong>We highly discourage the exchange of personal information -- particularly information that can be used to identify you -- in public chat spaces</strong>. Identifying information can include but is not limited to: your address, your email address, and your API token/password. This is for your safety! Staff or moderators may remove such posts at their discretion. If you are asked for personal information in a private Guild, Party, or PM, we highly recommend that you politely refuse and alert the staff and moderators by either 1) flagging the message if it is in a Party or private Guild, or 2) filling out the <a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Moderator Contact Form</a> and including screenshots.
<strong>Vi fraråder kraftigt deling af personlig information -- især information der kan bruges til at identificere dig - i offentlige chatrum</strong>. Identificerende personlig information inkluderer, men er ikke begrænset til: din adresse, emailadresse og din API token/password. Det er for din sikkerheds skyld! Medarbejdere eller moderatorer kan fjerne sådanne beskeder efter forgodtbefindende. Hvis du bliver bedt om personlig information i en privat Klan, Hold eller Besked, anbefaler vi kraftigt at du høfligt afviser og gør medarbejderne og moderatorerne opmærksomme ved enten 1) at rapportere beskeden hvis det er i chatten tilhørende et Hold eller privat Klan, eller 2) at udfylde <a href='https://contact.habitica.com/' target='_blank'>Moderatorkontaktformularen</a> og vedlægger screenshots.
4 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 122 3,407 22,286
Translated 100% 122 3,407 22,286
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 1 7 36

Last activity

Last change May 27, 2021, 8:09 a.m.
Last author Gitte Øland Jensen

Activity in last 30 days

Activity in last year