Translation status

Strings206
100.0% Translate
Words2000
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Backgrounds 92.4% 89.5% 0.0% 0.2% 3.6% 1.7% Translate
Challenge 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 6.5% 0.0% Translate
Character 98.2% 97.2% 0.0% 1.7% 0.0% 0.4% Translate
Contrib 100.0% 100.0% 0.0% 8.5% 0.0% 1.4% Translate
Content 96.8% 96.7% 0.2% 0.5% 0.5% 0.5% Translate
Communityguidelines 96.0% 85.8% 3.9% 50.0% 0.0% 2.3% Translate
Questscontent 87.1% 92.8% 8.0% 54.1% 0.0% 0.0% Translate
Death 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Defaulttasks 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Faq 100.0% 100.0% 0.0% 39.2% 0.0% 0.0% Translate
Front 99.6% 99.9% 0.0% 24.3% 0.0% 0.0% Translate
Generic 98.6% 99.4% 0.3% 4.4% 0.0% 0.0% Translate
Gear 94.8% 94.3% 0.1% 54.0% 0.1% 0.2% Translate
Inventory 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Groups 99.7% 99.9% 0.2% 25.1% 0.0% 0.8% Translate
Loginincentives 100.0% 100.0% 0.0% 3.7% 0.0% 0.0% Translate
Limited 100.0% 100.0% 0.0% 0.6% 4.4% 0.0% Translate
Maintenance 100.0% 100.0% 0.0% 22.5% 0.0% 0.0% Translate
Merch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Messages 100.0% 100.0% 0.0% 1.5% 10.6% 4.5% Translate
Noscript 100.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
Overview 100.0% 100.0% 0.0% 37.5% 0.0% 0.0% Translate
Npc 97.6% 97.0% 1.1% 23.9% 0.0% 0.0% Translate
Pets 98.6% 99.7% 0.0% 17.1% 0.0% 0.0% Translate
Rebirth 96.4% 97.6% 0.0% 3.5% 0.0% 0.0% Translate
Quests 92.7% 91.4% 0.0% 11.5% 0.0% 2.1% Translate
Spells 100.0% 100.0% 0.0% 7.0% 0.0% 3.5% Translate
Subscriber 96.4% 97.8% 0.0% 11.6% 0.0% 0.0% Translate
Tasks 99.5% 99.4% 0.4% 11.3% 0.0% 0.4% Translate
Loadingscreentips 100.0% 100.0% 0.0% 47.2% 0.0% 0.0% Translate
Achievements 26.9% 26.1% 0.0% 0.0% 7.6% 3.8% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Guidance for Linguists
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop b4ee784cf, 21 hours ago
Filemaskwebsite/common/locales/*/settings.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/settings.json
Translation file website/common/locales/sv/settings.json
When User Action Detail Object
a month ago None Suggestion added Habitica/Settings - Swedish
Ta bort kontot
a month ago None Suggestion added Habitica/Settings - Swedish
Börja om, ta bort alla nivåer, guld, utrustning, historik och uppgifter.
a month ago None Suggestion added Habitica/Settings - Swedish
Återställ kontot
a month ago phillip Committed changes Habitica/Settings - Swedish
3 months ago daintydysphemism Translation changed Habitica/Settings - Swedish
You will lose all your levels, Gold, and Experience points. All your tasks (except those from challenges) will be deleted permanently and you will lose all of their historical data. You will lose all your equipment but you will be able to buy it all backDu kommer förlora alla dina nivåer, ditt Guld och dina Erfarenhets-poäng. Alla dina uppgifter (förutom de som kommer från Utmaningar) kommer permanent raderas och du kommer förlora all historik på dessa. Du kommer förlora all din utrustning men du kommer kunna köpa tillbaka allt, inckluding all limited edition equipment or subscriber Mystery items that you already own (you will need to be in the correcsive alla begränsade utgåvor utrustning eller abonnent-mysterie-föremål som du redan äger (du kommer behöva vara av rätt cklass to re-buy class-specific gear). You will keep your current class and your pets and mounts. You might prefer to use an Orb of Rebirthför att köpa tillbaka klass-specifik utrustning). Du kommer behålla din nuvarande klass samt dina hus- och riddjur. Du kanske hellre vill använda Återfödelsens sfär in stead, which is a much safer option and which will preserve your tasks and equipmentället, vilket är ett mycket säkrare alternativ och låter dig behålla uppgifter och utrustning.
3 months ago daintydysphemism Suggestion added Habitica/Settings - Swedish
Inaktiverad under del 4 av eventet Vintervärld (då belöningarna köps med guld).
3 months ago daintydysphemism Suggestion removed Habitica/Settings - Swedish
Inaktiverad under del 4 av eventet Vintervärld (då belöningarna köps med guld)
3 months ago daintydysphemism Suggestion added Habitica/Settings - Swedish
Inaktiverad under del 4 av eventet Vintervärld (då belöningarna köps med guld)
6 months ago None Resource update Habitica/Settings - Swedish
7 months ago phillip Resource update Habitica/Settings - Swedish
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 206 2000
Translated 100.0% 206 2000
Needs editing 0.0% 0
Failing check 27.6% 57

Last activity

Last change June 10, 2019, 2:59 p.m.
Last author Mia S

Activity in last 30 days

Activity in last year