Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Add Bulk Feed via query parameter (#12384) e89ff95a21
PitiTheGrey authored 16 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/settings.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/settings.json
Translation file website/common/locales/cs/settings.json
None

Committed changes

Habitica / SettingsCzech

Committed changes 3 days ago
bart

New translation

Habitica / SettingsCzech

Gem cap raised to <%= amount %>
Strop pro drahokamy zvýšen na <%= amount %>
3 days ago
bart

New translation

Habitica / SettingsCzech

Gem cap at <%= amount %>
Drahokamy zastropovány na <%= amount %>
3 days ago
bart

New translation

Habitica / SettingsCzech

Recurring <strong>$<%= price %> USD</strong> every <strong><%= months %> months</strong>
Opakovaně <strong>$<%= price %> USD</strong> každý/é <%= months %> měsíc(e)
3 days ago
bart

New translation

Habitica / SettingsCzech

The Chat Extension for Habitica adds an intuitive chat box to all of habitica.com. It allows users to chat in the Tavern, their party, and any guilds they are in.
Rozšíření Chat pro Habitica přidává intuitivní chatovací okno do habitica.com. To umožňuje uživatelům povídat si v Taverně, s jejich družinou a každém cechu, ve které jsou členy.
3 days ago
bart

New translation

Habitica / SettingsCzech

<a target='blank' href='https://chrome.google.com/webstore/detail/habitrpg-chat-client/hidkdfgonpoaiannijofifhjidbnilbb'>Chrome Chat Extension</a> and <a target='blank' href='https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/habitica-chat-client-2/'>Firefox Chat Extension</a>
<a target='blank' href='https://chrome.google.com/webstore/detail/habitrpg-chat-client/hidkdfgonpoaiannijofifhjidbnilbb'>Rozšíření Chrome Chat</a> a <a target='blank' href='https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/habitica-chat-client-2/'>Rozšíření Firefox Chat</a>
3 days ago
bart

New translation

Habitica / SettingsCzech

Let Beeminder automatically monitor your Habitica To Do's. You can commit to maintaining a target number of To Do's completed per day or per week, or you can commit to gradually reducing your remaining number of uncompleted To Do's. (By "commit" Beeminder means under threat of paying actual money! But you may also just like Beeminder's fancy graphs.)
Nech Beeminder aby automaticky monitoroval tvoje úkoly v Habitice. Můžeš se rozhodnout pro udržení určitého čísla udělazavázat k udržení cíleného počtu splněných úkolů za den nebo týden, nebo se můžeš rozhodnout pro postupné plnězavázat k postupnému snižování nedokončených úkolů. (Použití"Zavázek" v Beeminder je znamená "pod hrozbou placení opravdových peněz."! Ale jenom možná máš rádmožná stejně tak oceníš v Beeminder krásnéefektní grafy.)
3 days ago
bart

New translation

Habitica / SettingsCzech

You have <strong><%= months %> months</strong> of extra subscription credit.
Máš <strong><%= months %> měsíců dalšího kreditus</strong> extra předplatceného kreditu.
3 days ago
bart

Translation changed

Habitica / SettingsCzech

Would you like to help with the translation of Habitica? Great! Then visit <a href="/groups/guild/7732f64c-33ee-4cce-873c-fc28f147a6f7">the Aspiring Linguists Guild</a>!
Chceš nám pomoci program Habitica přeložit? Super! Tak navštiv <a href="/groups/guild/7732f64c-33ee-4cce-873c-fc28f147a6f7">the Aspiring Linguists Guild</a>!
3 days ago
bart

New translation

Habitica / SettingsCzech

Would you like to help with the translation of Habitica? Great! Then visit <a href="/groups/guild/7732f64c-33ee-4cce-873c-fc28f147a6f7">the Aspiring Linguists Guild</a>!
Chceš nám pomoci program Habitica přeložit? Super! Tak se koukni na <a href="https://trello.com/c/SvTsLdRF/12-translations" target="_blank">tuhle</a> Trello kartu.navštiv <a href="/groups/guild/7732f64c-33ee-4cce-873c-fc28f147a6f7">the Aspiring Linguists Guild</a>!
3 days ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 211 2,022 12,296
Translated 99% 210 2,019 12,283
Needs editing 0% 1 3 13
Failing check 17% 36 606 3,716

Last activity

Last change July 10, 2020, 11:54 a.m.
Last author Martin Bartak

Activity in last 30 days

Activity in last year