Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'release' into develop 32ba02df28
Sabe Jones authored a week ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/rebirth.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/rebirth.json
Translation file website/common/locales/cs/rebirth.json
SabreCat

Resource update

Habitica / RebirthCzech

Resource update 8 months ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / RebirthCzech

New string to translate 12 months ago
SabreCat

Resource update

Habitica / RebirthCzech

Resource update 12 months ago
None

Committed changes

Habitica / RebirthCzech

Committed changes a year ago
dopici

New translation

Habitica / RebirthCzech

Instantly restart your character as a Level 1 Warrior while retaining achievements, collectibles, and equipment. Your tasks and their history will remain but they will be reset to yellow. Your streaks will be removed except from tasks belonging to active Challenges and Group Plans. Your Gold, Experience, Mana, and the effects of all Skills will be removed. All of this will take effect immediately. For more information, see the wiki's <a href='http://habitica.fandom.com/wiki/Orb_of_Rebirth' target='_blank'>Orb of Rebirth</a> page.
Obnoví tvou postavu a vrátí jí na 1. úroveň s povoláním Válečníka, zatímco ti zůstanou všechny úspěchy, celá sbírka a vybavení. Tvoje úkoly zůstanou i s historií, ale vrátí se na žlutou barvu. Tvé řady úspěchů se resetují, jen u úkolů z výzev zůstanouzůstanou úkoly patřící do aktivních výzev a do Skupiny. Tvé zlato, zkušenosti, mana a efekty všech schopností budou odstraněny. Toto vše nastane s okamžitou platností. Pro více informací se podívej na wiki stránku: <a href='http://habitica.fandom.com/wiki/Orb_of_Rebirth' target='_blank'>Orb of Rebirth</a>.
a year ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / RebirthCzech

New string to translate a year ago
SabreCat

Resource update

Habitica / RebirthCzech

Resource update a year ago
SabreCat

Committed changes

Habitica / RebirthCzech

Committed changes a year ago
dopici

New translation

Habitica / RebirthCzech

<strong><%= days %> days</strong> until <strong>FREE</strong> Orb of Rebirth
<strong><%= days %> dni</strong> do <strong>bezplatného</strong> Koule znovuzrození
a year ago
None

Committed changes

Habitica / RebirthCzech

Committed changes a year ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 13 272 1,655
Translated 100% 13 272 1,655
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 3, 2020, 8:43 a.m.
Last author Gleb Sh

Activity in last 30 days

Activity in last year