Please log in to see the alerts.
Project website https://github.com/habitRPG/habitica-android
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository https://github.com/HabitRPG/habitica-android.git
Repository branch develop
Last remote commit Remove unused tranlation files 217f403a
phillip authored 3 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica-android/main-strings/
FilemaskHabitica/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language fileHabitica/res/values/strings.xml
Number of strings 31,815
Number of words 165,795
Number of characters 950,425
Number of languages 35
Number of source strings 909
Number of source words 4,737
Number of source characters 27,155
chờ phê duyệt
10 minutes ago
Phần thưởng tiếp theo ở lần Điểm danh thứ %1$d
10 minutes ago
Bạn đã kiếm được một %1$s như là một phần thưởng cho sự nỗ lực cải thiện cuộc sống của mình.
11 minutes ago
Mở
11 minutes ago
Mỗi tháng, người đăng kí sẽ nhận được một vật phẩm bí ẩn. Vật phẩm này thường được phát hành khoảng một tuần trước khi hết tháng.
11 minutes ago
Vật phẩm Bí ẩn
12 minutes ago
Gem
12 minutes ago
Bởi vì bạn đăng kí trên Habitica, bạn có thể mua một lượng Gem nhất định mỗi tháng bằng Vàng.
12 minutes ago
Đặc biệt
13 minutes ago
Thông báo
13 minutes ago
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year