Language Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Belarusian 11.0% 3.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% Translate
Bulgarian 82.4% 83.0% 2.2% 0.1% 0.0% 0.6% Translate
Catalan 38.0% 24.4% 0.0% 1.1% 0.0% 0.6% Translate
Chinese (Simplified) 94.5% 94.7% 0.7% 0.2% 0.0% 1.1% Translate
Chinese (Traditional) 84.8% 86.0% 0.2% 10.0% 3.3% 0.6% Translate
Croatian 79.5% 75.9% 2.5% 0.8% 0.0% 0.6% Translate
Czech 45.8% 29.9% 0.0% 1.1% 0.0% 0.6% Translate
Danish 32.1% 14.4% 0.0% 0.8% 0.0% 0.6% Translate
Dutch 80.2% 77.1% 2.2% 2.0% 0.0% 0.6% Translate
English (United Kingdom) 83.1% 84.2% 2.3% 0.3% 0.0% 0.6% Translate
Finnish 24.5% 10.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.6% Translate
French 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% Translate
German 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
Greek 43.8% 23.3% 0.0% 0.7% 0.0% 0.6% Translate
Hebrew 31.5% 15.8% 1.1% 0.0% 0.1% 0.6% Translate
Hindi 2.1% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% Translate
Hungarian 32.1% 13.2% 0.0% 0.8% 0.0% 0.6% Translate
Indonesian 63.3% 51.0% 2.0% 7.1% 0.0% 0.6% Translate
Italian 97.7% 95.4% 1.4% 2.6% 0.4% 0.8% Translate
Japanese 100.0% 100.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.8% Translate
Korean 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% Translate
Lithuanian 44.5% 33.2% 1.3% 0.5% 0.0% 0.6% Translate
Norwegian Bokmål 55.9% 39.5% 0.0% 1.8% 0.0% 0.6% Translate
Polish 76.7% 61.9% 0.1% 4.5% 0.2% 0.6% Translate
Portuguese (Brazil) 98.1% 98.6% 0.0% 1.0% 0.1% 0.6% Translate
Portuguese (Portugal) 56.6% 38.6% 1.1% 0.2% 5.0% 0.8% Translate
Romanian 66.8% 61.2% 0.0% 1.5% 0.0% 0.6% Translate
Russian 97.8% 97.4% 0.1% 0.0% 5.0% 0.8% Translate
Spanish 85.3% 88.4% 0.2% 10.2% 0.0% 0.6% Translate
Swedish 61.0% 45.2% 0.0% 2.0% 0.0% 0.6% Translate
Thai 4.8% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% Translate
Turkish 84.1% 86.1% 1.3% 8.8% 0.0% 0.6% Translate
Ukrainian 14.8% 5.7% 0.0% 0.1% 0.0% 0.6% Translate
Vietnamese 23.7% 11.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.6% Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://github.com/habitRPG/habitica-android
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Guidance for Linguists
Repository https://github.com/HabitRPG/habitica-android.git
Repository branch develop 2d077b9e, yesterday
FilemaskHabitica/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language fileHabitica/res/values/strings.xml
Number of strings 27780
Number of words 144436
Number of languages 34
Number of source strings 898
Number of source words 4702
When User Action Detail Object
3 hours ago vtrnnhlinh New translation Habitica Android/Main Strings - Vietnamese
Giao lưu
3 hours ago vtrnnhlinh Translation changed Habitica Android/Main Strings - Vietnamese
Chiến đấu qvới Quái vật
3 hours ago vtrnnhlinh New translation Habitica Android/Main Strings - Vietnamese
Mở khóa những chức năng trong trò chơi bằng cách hoàn thành những công việc đời thực của bạn. Kiếm áo giáp, thú cưng, và càng nhiều phần thưởng hơn nữa khi bạn hoàn thành mục tiêu của mình.
3 hours ago vtrnnhlinh Translation changed Habitica Android/Main Strings - Vietnamese
Tiến trình ngoài đời thựctrong cuộc sống
3 hours ago vtrnnhlinh Translation changed Habitica Android/Main Strings - Vietnamese
Giờ là lúc có được niềm vui khi hoàn thành công việc. Tham gia vớicùng %s người khác cũng đang cải thiện cuộc sống của họ với một nhiệm vụ mỗi lầncùng lúc với bạn.
3 hours ago vtrnnhlinh Translation changed Habitica Android/Main Strings - Vietnamese
HelTrợ giúp & FAQCâu hỏi thường gặp
3 hours ago vtrnnhlinh New translation Habitica Android/Main Strings - Vietnamese
Hủy bỏ Nhiệm vụ
3 hours ago vtrnnhlinh New translation Habitica Android/Main Strings - Vietnamese
Hủy bỏ Lời mời
3 hours ago vtrnnhlinh New translation Habitica Android/Main Strings - Vietnamese
Bắt đầu Nhiệm vụ
3 hours ago vtrnnhlinh New translation Habitica Android/Main Strings - Vietnamese
Từ chối
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year