Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Main Strings Fix this component to clear its alerts. 63% 13,885 103,933 721 272 296 Browse
Profile This component is linked to the Habitica Android/Main Strings repository. Fix this component to clear its alerts. 69% 118 257 5 7 2 Browse
Sidebar This component is linked to the Habitica Android/Main Strings repository. Fix this component to clear its alerts. 68% 199 257 2 6 Browse
Store This component is linked to the Habitica Android/Main Strings repository. Fix this component to clear its alerts. 77% 25 1,921 7 8 Browse
Tutorial This component is linked to the Habitica Android/Main Strings repository. Fix this component to clear its alerts. 60% 220 4,381 1 13 1 Browse
Project website https://github.com/habitRPG/habitica-android
Translation license proprietary Sidebar Profile Store Tutorial Main Strings
Number of strings 40,119
Number of words 250,440
Number of characters 1,423,552
Number of languages 37
Number of source strings 1,146
Number of source words 7,147
Number of source characters 40,624
Language Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Belarusian 7% 7% 1,058 7,017 3 7 Browse
Bulgarian 57% 57% 486 3,889 2 7 Browse
Catalan 25% 25% 853 6,219 10 7 7 Browse
Chinese (Simplified) 27 Browse
Chinese (Traditional) 94% 94% 67 753 8 7 Browse
Croatian 56% 56% 501 3,980 6 1 7 Browse
Czech 37% 37% 713 5,513 298 7 Browse
Danish 22% 22% 891 6,574 50 7 Browse
Dutch 90% 90% 106 1,130 18 49 15 Browse
English 123 7 Browse
English (United Kingdom) 18 7 Browse
Filipino 66% 0% 1 132 1 1 Browse
Finnish 16% 16% 952 6,746 4 3 7 Browse
French 14 Browse
German 1 3 9 Browse
Greek 30% 30% 798 6,181 6 1 7 Browse
Hebrew 23% 23% 882 6,437 7 5 7 Browse
Hindi 4% 4% 1,089 6,859 7 Browse
Hungarian 22% 22% 892 6,601 8 7 Browse
Indonesian 57% 57% 486 3,961 22 8 7 Browse
Italian 7 Browse
Japanese 1 1 10 Browse
Korean 85% 85% 165 1,693 9 9 Browse
Lithuanian 31% 31% 788 5,950 10 7 Browse
Norwegian Bokmål 37% 37% 716 5,700 22 9 7 Browse
Polish 94% 94% 58 770 3 30 8 Browse
Portuguese (Brazil) 11 Browse
Portuguese (Portugal) 65% 65% 401 3,302 9 22 7 Browse
Romanian 44% 44% 631 4,825 9 7 Browse
Russian 88% 88% 132 2,176 7 23 13 Browse
Spanish 94% 94% 58 643 7 78 8 Browse
Spanish (Latin America) 0% Browse
Swedish 59% 59% 467 4,831 62 6 7 Browse
Thai 3% 3% 1,105 7,087 7 Browse
Turkish 95% 95% 52 606 16 16 7 Browse
Ukrainian 95% 95% 52 606 10 22 7 Browse
Vietnamese 95% 95% 47 568 7 7 Browse
None

Failed rebase on repository

Habitica Android / Main Strings

First, rewinding head to replay your work on top of it...
Applying: Translated using Weblate (German)
Using index info to reconstruct a base tree...
M	Habitica/res/values-de/strings.xml
M	Habitica/res/values-es/strings.xml
M	Habitica/res/values-fr/strings.xml
M	Habitica/res/values-pt-rBR/strings.xml
M	Habitica/res/values-ru/strings.xml
Falling back to patching base and 3-way merge...
Auto-merging Habitica/res/values-ru/strings.xml
Auto-merging Habitica/res/values-pt-rBR/strings.xml
Auto-merging Habitica/res/values-fr/strings.xml
Auto-merging Habitica/res/values-es/strings.xml
Auto-merging Habitica/res/values-de/strings.xml
CONFLICT (content): Merge conflict in Habitica/res/values-de/strings.xml
error: Failed to merge in the changes.
Patch failed at 0001 Translated using Weblate (German)
Use 'git am --show-current-patch' to see the failed patch

Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with
"git add/rm <conflicted_files>", then run "git rebase --continue".
You can instead skip this commit: run "git rebase --skip".
To abort and get back to the state before "git rebase", run "git rebase --abort".

 (128)
3 hours ago
None

Committed changes

Habitica Android / Main StringsPolish

Committed changes 3 hours ago
None

Committed changes

Habitica Android / Main StringsJapanese

Committed changes 3 hours ago
Remove
取り消す脱退させる
12 hours ago
Support
Pomoc
23 hours ago
We’re constantly pushing out new fixes, so be sure to check the Play Store to see if there are any updates available.
Nieustannie wprowadzamy nowe poprawki, więc sprawdź w Sklepie Play, czy są dostępne jakieś aktualizacje.
23 hours ago
Stat Allocation
Przydział Statystyk
23 hours ago
Gold is the **main form of currency** within Habitica and allows you to buy certain gear, quests, items, or even custom rewards you make for yourself.

**Earn Gold** through completing tasks or quests, or through some Class skills. Higher **Perception stats** raise the amount of Gold you earn.

If you subscribe to Habitica, you can even use Gold to purchase a number of Gems determined by the length of time you’ve been subscribed.
Złoto jest **główną formą waluty** w Habitica i pozwala ci na zakup określonego ekwipunku, misji, przedmiotów, a nawet niestandardowych nagród, które sam sobie stworzysz.

**Zdobywaj złoto** poprzez wykonywanie zadań lub misji, a także poprzez niektóre umiejętności klasowe. Wyższe statystyki **Percepcji** zwiększają ilość zdobywanego Złota.

Jeśli subskrybujesz Habitica, możesz nawet użyć Złota do zakupu pewnej liczby klejnotów, zależnej od czasu trwania twojej subskrypcji.
23 hours ago
Stats & Currency
Statystyki i Waluta
yesterday
Overview
Omówienie
yesterday
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year