Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Main Strings 62.3% 55.3% 0.5% 1.7% 0.4% 0.6%
Profile linked 53.3% 53.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0%
Sidebar linked 58.9% 58.9% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0%
Store linked 72.2% 72.2% 0.0% 0.9% 5.5% 0.0%
Tutorial linked 52.7% 53.4% 0.1% 0.1% 1.6% 0.0%
Project website https://github.com/habitRPG/habitica-android
Translation license Guidance for Linguists
Number of strings 29397
Number of words 162165
Number of languages 36
Number of source strings 953
Number of source words 5295
Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Belarusian 10.4% 9.2% 2.7% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5%
Bulgarian 83.4% 74.0% 84.9% 74.5% 2.1% 0.1% 0.0% 0.5%
Catalan 36.2% 32.2% 24.9% 21.8% 0.0% 1.0% 0.0% 0.5%
Chinese (Simplified) 94.8% 94.0% 95.2% 93.7% 0.7% 0.2% 0.0% 1.0%
Chinese (Traditional) 85.6% 76.0% 87.5% 76.8% 0.2% 9.4% 3.1% 0.5%
Croatian 80.7% 71.6% 78.5% 68.9% 2.3% 0.9% 0.0% 0.5%
Czech 43.6% 38.7% 29.7% 26.1% 0.0% 1.0% 0.0% 0.5%
Danish 30.3% 26.9% 12.8% 11.2% 0.0% 0.8% 0.0% 0.5%
Dutch 81.3% 72.1% 79.6% 69.9% 2.1% 1.8% 0.0% 0.5%
English (United Kingdom) 84.0% 74.6% 85.9% 75.4% 2.2% 0.3% 0.0% 0.5%
Filipino 100.0% 0.3% 100.0% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Finnish 23.5% 20.8% 12.0% 10.5% 0.0% 0.3% 0.3% 0.5%
French 100.0% 88.7% 100.0% 87.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5%
German 100.0% 90.8% 100.0% 94.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3%
Greek 41.3% 36.7% 20.8% 18.2% 0.0% 0.7% 0.0% 0.5%
Hebrew 32.5% 28.8% 19.4% 17.0% 1.0% 0.0% 0.1% 0.5%
Hindi 2.0% 1.7% 0.8% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5%
Hungarian 30.3% 26.9% 11.8% 10.3% 0.0% 0.8% 0.0% 0.5%
Indonesian 64.0% 56.8% 55.9% 49.0% 1.8% 6.7% 0.0% 0.5%
Italian 97.7% 97.3% 95.5% 95.4% 1.4% 2.8% 0.6% 0.8%
Japanese 100.0% 99.1% 100.0% 98.3% 0.0% 0.8% 0.0% 0.8%
Korean 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9%
Lithuanian 46.0% 40.9% 35.5% 31.1% 1.3% 0.4% 0.0% 0.5%
Norwegian Bokmål 53.1% 47.2% 38.3% 33.6% 0.0% 1.7% 0.0% 0.5%
Polish 78.0% 69.2% 66.1% 58.0% 0.1% 4.2% 0.2% 0.5%
Portuguese (Brazil) 98.2% 87.3% 98.7% 86.7% 0.0% 0.9% 0.1% 0.5%
Portuguese (Portugal) 57.7% 57.2% 41.3% 40.7% 1.0% 0.3% 5.8% 0.8%
Romanian 63.1% 56.0% 54.5% 47.8% 0.0% 1.4% 0.0% 0.5%
Russian 97.9% 97.1% 97.6% 96.1% 0.1% 0.0% 4.7% 0.8%
Spanish 86.1% 76.4% 89.6% 78.6% 0.2% 9.8% 0.0% 0.5%
Spanish (Latin America) 100.0% 0.3% 100.0% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Swedish 57.6% 51.2% 40.2% 35.3% 0.0% 1.8% 0.0% 0.5%
Thai 4.6% 4.0% 1.1% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5%
Turkish 84.9% 75.4% 87.6% 76.9% 1.3% 8.3% 0.0% 0.5%
Ukrainian 14.0% 12.4% 5.1% 4.4% 0.0% 0.1% 0.0% 0.5%
Vietnamese 22.4% 19.9% 9.9% 8.7% 0.0% 0.3% 0.0% 0.5%
When User Action Detail Object
4 hours ago vtrnnhlinh New translation Habitica Android/Main Strings - Vietnamese
Giao lưu
4 hours ago vtrnnhlinh Translation changed Habitica Android/Main Strings - Vietnamese
Chiến đấu qvới Quái vật
4 hours ago vtrnnhlinh Glossary added Habitica Android/Vietnamese
Quái vật
4 hours ago vtrnnhlinh New translation Habitica Android/Main Strings - Vietnamese
Mở khóa những chức năng trong trò chơi bằng cách hoàn thành những công việc đời thực của bạn. Kiếm áo giáp, thú cưng, và càng nhiều phần thưởng hơn nữa khi bạn hoàn thành mục tiêu của mình.
4 hours ago vtrnnhlinh Translation changed Habitica Android/Main Strings - Vietnamese
Tiến trình ngoài đời thựctrong cuộc sống
4 hours ago vtrnnhlinh Translation changed Habitica Android/Main Strings - Vietnamese
Giờ là lúc có được niềm vui khi hoàn thành công việc. Tham gia vớicùng %s người khác cũng đang cải thiện cuộc sống của họ với một nhiệm vụ mỗi lầncùng lúc với bạn.
4 hours ago vtrnnhlinh Translation changed Habitica Android/Main Strings - Vietnamese
HelTrợ giúp & FAQCâu hỏi thường gặp
4 hours ago vtrnnhlinh New translation Habitica Android/Main Strings - Vietnamese
Hủy bỏ Nhiệm vụ
4 hours ago vtrnnhlinh New translation Habitica Android/Main Strings - Vietnamese
Hủy bỏ Lời mời
4 hours ago vtrnnhlinh Glossary added Habitica Android/Vietnamese
Lời mời
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year