Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica-android
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica-android.git
Repository branch develop
Last remote commit fix stats widget 89fc61371
phillip authored 5 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica-android/main-strings/
FilemaskHabitica/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language fileHabitica/res/values/strings.xml
Translation file Habitica/res/values-pl/strings.xml
None

Committed changes

Habitica Android / Main StringsPolish

Committed changes 9 days ago
Nakonana

Translation changed

Habitica Android / Main StringsPolish

Need a break? Check into Daniel’s Inn to pause some of Habitica’s more difficult game mechanics:

• Missed Dailies won’t damage you
• Tasks won’t lose streaks or decay in color
• Bosses won’t do damage for your missed Dailies
• Your boss damage or collection quest items will stay pending until check-out
Potrzebujesz przerwy? Zamelduj się w Karczmie Daniela, aby wstrzymać niektóre z cięższych elementów Habitiki.

• Pominięte Codzienne nie zadadzą Ci obrażeń.
• Zadania nie stracą serii ani nie osłabią się w kolorze
• Bossowie nie zadadzą Ci obrażeń za pominięte Codzienne
• Twoje obrażenia dla bossa albo misje zbierackie zostaną jako oczekujące do końca dnia
9 days ago
New contributor 9 days ago
None

Committed changes

Habitica Android / Main StringsPolish

Committed changes 3 weeks ago
None

Committed changes

Habitica Android / Main StringsPolish

Committed changes 3 weeks ago
Join Habitica (Check me off!)
Dołącz do Habitiki (Odznacz mnie!)
3 weeks ago
Display names must be between 1 and 30 characters
Nazway gracza musi miepowinny mieć długość od 1 do 30 znaków
3 weeks ago
What should we call you?
Jak mapowinniśmy Csnazywdo Ciebie zwracać?
3 weeks ago
There's lots to unlock and discover as you level up, so keep up with your tasks and have fun!
Sporo jeszczeJest sporo do odblokowania i odkrycia w miarę jak zdobywasznia nowych poziomyów, więc trzymaj sięnadążaj ze swoichmi zadańniami i baw się dobrze!
3 weeks ago
Created Challenge
Utworzoneo wyzwanie
3 weeks ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,059 6,338 36,061
Translated 74% 790 4,017 23,110
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 5% 56 244 1,347

Last activity

Last change Nov. 25, 2020, 11:21 p.m.
Last author Nakonana

Activity in last 30 days

Activity in last year