Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica-android
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica-android.git
Repository branch develop
Last remote commit Leaving group with challenges (#1535) 8b887e8b1
chh-2 authored 15 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica-android/main-strings/
Filemasktranslations/store_strings-*.xml
Monolingual base language filetranslations/store_strings-en-rGB.xml
Translation file translations/store_strings-fil.xml
None

Committed changes

Habitica Android / StoreFilipino

Committed changes 2 weeks ago
lanceoli

Translation changed

Habitica Android / StoreFilipino

Treat your life like a game to stay motivated and organised! Habitica makes it simple to have fun while accomplishing goals. Input your Habits, your Daily goals, and your To Do list, and then create a custom avatar. Check off tasks to level up your avatar and unlock features such as armour, pets, skills, and even quests! Fight monsters with friends to keep each other accountable, and use your gold on in-game rewards, like equipment, or custom awards, like watching an episode of your favourite TV show. Flexible, social, and fun, Habitica is the perfect way to motivate yourself to accomplish anything. If you have any questions, feel free to send feedback to mobile@habitica.com! And if you enjoy our app, we would really appreciate it if you would leave us a review.
Tratuhin ang iyong buhay tulad ng isang laro upang manatiling may motibasyon at nakaayos! Pinapasimple ng Habitica ang pagkakaroon ng kasiyahan habang nagagawa ang mga layunin. Idagdag ang iyong mga Gawi, mga Araw-araw na mga layunin, at ang iyong Listahan ng mga Gagawain, at pagkatapos ay lumikha ng isang pasadyang avatar. Tapusin ang mga nakatakdang gawain upang malevel-up ang iyong avatar at ma-unlock ang mga tampok tulad ng armour, mga pets, kasanayan, at pati mga quests! Labanan ang mga halimaw kasama ang iyong mga kaibigan upang matulungan ang isa't isa, at gamitin ang iyong ginto sa mga in-game na premyo, tulad ng kagamitan, o mga pasadyang parangal, tulad ng panonood ng isang episode ng iyong paboritong palabas sa TV. Flexible, social, at masaya, ang Habitica ay ang perpektong paraan upang ma-udyok ang iyong sarili upang makamit ang anumang bagay. Kung mayroon kang mga katanungan, huwag mag-atubiling ipadala ang feedback sa mobile@habitica.com! At kung ikaw ay nasisiyahan sa aming app, mahalaga sa amin ang iyong rebyu.
2 weeks ago
None

Committed changes

Habitica Android / StoreFilipino

Committed changes 2 weeks ago
lanceoli

Suggestion removed

Habitica Android / StoreFilipino

Gamify Your Tasks
i-Gamify ang iyong Buhay
2 weeks ago
lanceoli

Translation changed

Habitica Android / StoreFilipino

Treat your life like a game to stay motivated and organised! Habitica makes it simple to have fun while accomplishing goals. Input your Habits, your Daily goals, and your To Do list, and then create a custom avatar. Check off tasks to level up your avatar and unlock features such as armour, pets, skills, and even quests! Fight monsters with friends to keep each other accountable, and use your gold on in-game rewards, like equipment, or custom awards, like watching an episode of your favourite TV show. Flexible, social, and fun, Habitica is the perfect way to motivate yourself to accomplish anything. If you have any questions, feel free to send feedback to mobile@habitica.com! And if you enjoy our app, we would really appreciate it if you would leave us a review.
Tratuhin ang iyong buhay tulad ng isang laro upang manatiling may motibasyon at nakaayos! GPinagawang pasimple ng Habitica na magang pagkakaroon ng kasiyahan habang nagagawa ang mga layunin. Ipasokdagdag ang iyong Mmga gGawi, ang iyongmga Araw-araw na mga layunin, at ang iyong lListahan ng To-Domga Gagawin, at pagkatapos ay lumikha ng isang pasadyang avatar. SuriTapusin ang mga gawain sa antas nakatakdang gawain upang malevel-up ang iyong avatar at ima-unlock ang mga tampok tulad ng armour, mga alagang hayoppets, kasanayan, at kahitpati mga quests! Labanan ang mga monsters sa mga kaibigan upang panatilihing may pananaguthalimaw kasama ang iyong mga kaibigan upang matulungan ang isa't isa, at gamitin ang iyong ginto sa mga in-game na premyo, tulad ng kagamitan, o mga pasadyang mga parangal, tulad ng panonood ng isang episode ng iyong paboritong palabas sa TV. Flexible, social, at masaya, ang Habitica ay ang perpektong paraan upang mag-udyok sang iyong sarili upang makamit ang anumang bagay. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, huwag mag-atubiling magipadala ang feedback sa mobile@habitica.com! At kung maikaw ay nasisiyahan ka sa aming app, talagang pinahahalagahan namin ito kung aalisin momahalaga sa amin ang isayong pagsusurirebyu.
2 weeks ago
lanceoli

New translation

Habitica Android / StoreFilipino

Treat your life like a game to stay motivated and organised! Habitica makes it simple to have fun while accomplishing goals. Input your Habits, your Daily goals, and your To Do list, and then create a custom avatar. Check off tasks to level up your avatar and unlock features such as armour, pets, skills, and even quests! Fight monsters with friends to keep each other accountable, and use your gold on in-game rewards, like equipment, or custom awards, like watching an episode of your favourite TV show. Flexible, social, and fun, Habitica is the perfect way to motivate yourself to accomplish anything. If you have any questions, feel free to send feedback to mobile@habitica.com! And if you enjoy our app, we would really appreciate it if you would leave us a review.
Tratuhin ang iyong buhay tulad ng isang laro upang manatiling may motibasyon at nakaayos! Ginagawang simple ng Habitica na magkaroon ng kasiyahan habang nagagawa ang mga layunin. Ipasok ang iyong Mga gawi, ang iyong Araw-araw na mga layunin, at ang iyong listahan ng To-Do, at pagkatapos ay lumikha ng isang pasadyang avatar. Suriin ang mga gawain sa antas ng iyong avatar at i-unlock ang mga tampok tulad ng armor, mga alagang hayop, kasanayan, at kahit quests! Labanan ang mga monsters sa mga kaibigan upang panatilihing may pananagutan ang isa't isa, at gamitin ang iyong ginto sa mga in-game na premyo, tulad ng kagamitan, o pasadyang mga parangal, tulad ng panonood ng isang episode ng iyong paboritong palabas sa TV. Flexible, social, at masaya, Habitica ay ang perpektong paraan upang mag-udyok sa iyong sarili upang makamit ang anumang bagay. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, huwag mag-atubiling magpadala ng feedback sa mobile@habitica.com! At kung masiyahan ka sa aming app, talagang pinahahalagahan namin ito kung aalisin mo sa amin ang isang pagsusuri.
2 weeks ago
None

New string to translate

Habitica Android / StoreFilipino

New string to translate 10 months ago
None

Resource update

Habitica Android / StoreFilipino

Resource update 10 months ago
None

Source string changed

Habitica Android / StoreFilipino

Treat your life like a game to stay motivated and organised! Habitica makes it simple to have fun while accomplishing goals. Input your Habits, your Daily goals, and your To- Do list, and then create a custom avatar. Check off tasks to level up your avatar and unlock features such as armour, pets, skills, and even quests! Fight monsters with friends to keep each other accountable, and use your gold on in-game rewards, like equipment, or custom awards, like watching an episode of your favourite TV show. Flexible, social, and fun, Habitica is the perfect way to motivate yourself to accomplish anything. If you have any questions, feel free to send feedback to mobile@habitica.com! And if you enjoy our app, we would really appreciate it if you would leave us a review.
10 months ago
None

Committed changes

Habitica Android / StoreFilipino

Committed changes a year ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3 146 849
Translated 100% 3 146 849
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change June 1, 2021, 7:55 a.m.
Last author Lance Edward Torres Oli

Activity in last 30 days

Activity in last year