Please log in to see the alerts.
Project website https://github.com/habitRPG/habitica-android
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository https://github.com/HabitRPG/habitica-android.git
Repository branch develop
Last remote commit Remove unused tranlation files 217f403a
phillip authored 3 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica-android/main-strings/
FilemaskHabitica/res/values-*/strings.tutorial.xml
Monolingual base language fileHabitica/res/values/strings.tutorial.xml
Number of strings 572
Number of words 11,443
Number of characters 59,526
Number of languages 35
Number of source strings 20
Number of source words 401
Number of source characters 2,114
None

Committed changes

Habitica Android / TutorialVietnamese

Committed changes 13 days ago
None

Committed changes

Habitica Android / TutorialFrench

Committed changes 13 days ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica Android / TutorialVietnamese

Chạm vào nút màu xám để phân bố nhiều Chỉ số của bạn trong một lần, hoặc chạm vào mũi tên để thêm chúng một điểm một lần.
2 weeks ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica Android / TutorialVietnamese

Chào mừng tới Quán rượu, một phòng trò chuyện mở cho tất cả mọi lứa tuổi! Ở đây bạn có thể nói về năng suất và hỏi chuyện nhau. Vui vẻ nhé!
2 weeks ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica Android / TutorialVietnamese

Kĩ năng là những khả năng đặc biệt có những hiệu ứng mạnh mẽ! Chạm vào một Kĩ năng để sử dụng chúng. Nó sẽ tiêu tốn Mana (thanh màu xanh), thứ mà bạn kiếm được bằng việc đăng nhập hằng ngày và hoàn thành những công việc đời thực của bạn. Xem ở FAQ để có thêm nhiều thông tin!
2 weeks ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica Android / TutorialVietnamese

Đó là tất cả rồi đó. Nếu bạn cần được nhắc lại, xem mục FAQ.
2 weeks ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica Android / TutorialVietnamese

Bạn còn có thể tạo Phần thưởng Tự chọn ở đời thực dựa vào thứ gì thúc đẩy bạn.
2 weeks ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica Android / TutorialVietnamese

Mua trang bị cho nhân vật của bạn bằng số vàng bạn kiếm được!
2 weeks ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica Android / TutorialVietnamese

Nếu Việc cần làm của bạn cần được hoàn thành bởi một thời gian nhất định, thiết lập Thời hạn cuối. Trông có vẻ như bạn có thể đánh dấu một cái đó — tiến lên nào!
2 weeks ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica Android / TutorialVietnamese

Sử dụng Việc cần làm để theo dõi những công việc mà bạn chỉ cần làm một lần.
2 weeks ago
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year