Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica-android
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica-android.git
Repository branch develop
Last remote commit Improve URL handling. Fixes #1485 395416825
phillip authored 11 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica-android/main-strings/
FilemaskHabitica/res/values-*/strings.tutorial.xml
Monolingual base language fileHabitica/res/values/strings.tutorial.xml
Translation file Habitica/res/values-pl/strings.tutorial.xml
None

Committed changes

Habitica Android / TutorialPolish

Committed changes 7 months ago
csharpek

Suggestion removed

Habitica Android / TutorialPolish

Tap the gray button to allocate lots of your stats at once, or tap the arrows to add them one point at a time.
Naciśnij szary przycisk, aby przydzielić wiele statystyk na raz lub dotknij strzałek, aby dodać je jeden punkt na raz.
7 months ago
csharpek

Translation changed

Habitica Android / TutorialPolish

Welcome to the Tavern, a public, all-ages chatroom! Here you can chat about productivity and ask questions. Have fun!
Witamy w Tavwernie, publicznym czacie dla wszystkich grup wiekowych! Tutaj możesz porozmawiać o wydajności i zadawać pytania. Baw się dobrze!
7 months ago
csharpek

Committed changes

Habitica Android / TutorialPolish

Committed changes 7 months ago
csharpek

Committed changes

Habitica Android / TutorialPolish

Committed changes 7 months ago
csharpek

Suggestion accepted

Habitica Android / TutorialPolish

Welcome to the Tavern, a public, all-ages chatroom! Here you can chat about productivity and ask questions. Have fun!
Witajmy w Karczmie -Tavern, publicznym czacie dla wszystkich grup wiekowych! Możecie tu Tutaj możesz porozmawiać o produktywwydajności i zadawać pytania. Miłej zabawyBaw się dobrze!
7 months ago
csharpek

Translation changed

Habitica Android / TutorialPolish

This is where you and your friends can hold each other accountable to your goals and fight monsters with your tasks!
To tutaj Ty i Twoi przyjaciele pilnujecie wzajemnie swoich celów i walczycie z potworami poprzez swojeswoimi zadaniami!
7 months ago
csharpek

Suggestion removed

Habitica Android / TutorialPolish

This is where you and your friends can hold each other accountable to your goals and fight monsters with your tasks!
To tutaj ty i twoi znajomi możecie się wzajemnie rozliczać za swoje cele i walczyć z potworami swoimi zadaniami!
7 months ago
csharpek

Translation changed

Habitica Android / TutorialPolish

Skills are special abilities that have powerful effects! Tap on a skill to use it. It will cost Mana (the blue bar), which you earn by checking in every day and by completing your real-life tasks. Check out the FAQ in the menu for more info!
Umiejętności to zdolności specjalne, które mają potężne efekty! Wybierz umiejętność, aby z niej skorzystać. Będzie kosztować manę (niebieski pasek), którą zarabiauzyskujesz, meldując się każdego dnia i wykonując swoje prawdziwe zadania. Sprawdź FAQ w menu, aby uzyskać więcej informacji!
7 months ago
csharpek

Committed changes

Habitica Android / TutorialPolish

Committed changes 7 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 16 322 1,663
Translated 100% 16 322 1,663
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 23, 2020, 7:19 a.m.
Last author Michał C

Activity in last 30 days

Activity in last year