Component Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Main Strings Fix this component to clear its alerts. 74% 71% 269 2,321 56 72 8 Translate
Profile This component is linked to the Habitica Android/Main Strings repository. Fix this component to clear its alerts. 0% Translate
Sidebar This component is linked to the Habitica Android/Main Strings repository. Fix this component to clear its alerts. 1% Translate
Store This component is linked to the Habitica Android/Main Strings repository. Fix this component to clear its alerts. 0% 1 Translate
Tutorial This component is linked to the Habitica Android/Main Strings repository. Fix this component to clear its alerts. 1% 1 Translate
Project website https://github.com/habitRPG/habitica-android
Translation license proprietary Sidebar Profile Store Tutorial Main Strings
Number of strings 1,107
Number of words 6,852
Number of characters 38,868
Number of languages 1
Number of source strings 1,107
Number of source words 6,852
Number of source characters 38,868
None

Committed changes

Habitica Android / Main StringsPolish

Committed changes a month ago
Nakonana

Translation changed

Habitica Android / Main StringsPolish

Need a break? Check into Daniel’s Inn to pause some of Habitica’s more difficult game mechanics:

• Missed Dailies won’t damage you
• Tasks won’t lose streaks or decay in color
• Bosses won’t do damage for your missed Dailies
• Your boss damage or collection quest items will stay pending until check-out
Potrzebujesz przerwy? Zamelduj się w Karczmie Daniela, aby wstrzymać niektóre z cięższych elementów Habitiki.

• Pominięte Codzienne nie zadadzą Ci obrażeń.
• Zadania nie stracą serii ani nie osłabią się w kolorze
• Bossowie nie zadadzą Ci obrażeń za pominięte Codzienne
• Twoje obrażenia dla bossa albo misje zbierackie zostaną jako oczekujące do końca dnia
a month ago
New contributor a month ago
None

Committed changes

Habitica Android / Main StringsPolish

Committed changes 2 months ago
None

Committed changes

Habitica Android / Main StringsPolish

Committed changes 2 months ago
Join Habitica (Check me off!)
Dołącz do Habitiki (Odznacz mnie!)
2 months ago
Display names must be between 1 and 30 characters
Nazway gracza musi miepowinny mieć długość od 1 do 30 znaków
2 months ago
What should we call you?
Jak mapowinniśmy Csnazywdo Ciebie zwracać?
2 months ago
There's lots to unlock and discover as you level up, so keep up with your tasks and have fun!
Sporo jeszczeJest sporo do odblokowania i odkrycia w miarę jak zdobywasznia nowych poziomyów, więc trzymaj sięnadążaj ze swoichmi zadańniami i baw się dobrze!
2 months ago
Created Challenge
Utworzoneo wyzwanie
2 months ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year