Translation status

Strings211
100.0% Translate
Words1557
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Settings 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% Translate
Subscriber 99.5% 99.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Backgrounds 98.5% 98.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Challenge 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Character 99.5% 98.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.8% Translate
Contrib 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Content 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Communityguidelines 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% Translate
Questscontent 89.2% 93.2% 6.5% 6.1% 0.0% 0.1% Translate
Death 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Faq 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Front 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Generic 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Gear 89.4% 87.9% 0.0% 18.4% 0.0% 0.2% Translate
Inventory 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Groups 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% Translate
Loginincentives 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Limited 98.8% 99.3% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Maintenance 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Merch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Messages 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Noscript 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Overview 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Npc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pets 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Rebirth 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Quests 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% Translate
Loadingscreentips 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Achievements 25.0% 31.4% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% Translate
Spells 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.5% Translate
Defaulttasks 50.7% 48.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Guidance for Linguists
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop 9a6347afb6, 2 days ago
Filemaskwebsite/common/locales/*/tasks.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/tasks.json
Translation file website/common/locales/pl/tasks.json
When User Action Detail Object
3 months ago SabreCat Committed changes Habitica/Tasks - Polish
3 months ago csharpek Translation changed Habitica/Tasks - Polish
Powtarzaj <%= frequency %> co <%= everyX %> <%= frequencyPlural %>
3 months ago csharpek Translation changed Habitica/Tasks - Polish
To zadanie musi zostać zaaprobowane, zanim będziesz mógł je ukończyć. Prośba o zatwierdzenie została już wysłana.
3 months ago csharpek Translation changed Habitica/Tasks - Polish
Nie znaleziono tagu o podanym ID.
3 months ago csharpek Translation changed Habitica/Tasks - Polish
Nie znaleziono punktu listy o podanym ID.
3 months ago csharpek Translation changed Habitica/Tasks - Polish
Osiągnąłięto <%= count %> 21-dniowych serii w Codziennych.
3 months ago csharpek Translation changed Habitica/Tasks - Polish
To zadanie należy wypełnić w wyróżnione podświetleniem poniższe będzie wymagane w wybrane dni tygodnia. Kliknij dzień, by go dodać do wyróżnionych lub z nich wykluczyć. tygodnia, aby aktywować/dezaktywować zadanie.
3 months ago csharpek Translation changed Habitica/Tasks - Polish
<strong>RPorada:</strong> W celu dodania wielu <%= taskType %>, oddziel każde z nich wstawiając znak końca linii (Shift + Enter), a następnie wciśnij "Enter.".
3 months ago csharpek New translation Habitica/Tasks - Polish
TylkoNie zażądanie oczekujące aprobaty może zostać oznaczone jako potrzebujące większej pracyo zatwierdzenia tego zadania.
3 months ago csharpek New contributor Habitica/Tasks - Polish
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 211 1557
Translated 100.0% 211 1557
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Aug. 6, 2019, 10:37 a.m.
Last author Michał C

Activity in last 30 days

Activity in last year