Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'origin/develop' into Weblate. 0a86d04a15
Melior authored 7 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/faq.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/faq.json
Translation file website/common/locales/pl/faq.json
None

New string to translate

Habitica / FaqPolish

New string to translate a month ago
None

Resource update

Habitica / FaqPolish

Resource update a month ago
SabreCat

Committed changes

Habitica / FaqPolish

Committed changes 6 months ago
csharpek

Translation changed

Habitica / FaqPolish

If you have a question that isn't on this list or on theJeśli masz pytanie, które nie znajduje się na tej liście lub na [Wiki FAQ](https://habitica.fandom.com/pl/wiki/FAQ), come ask in theprzyjdź zapytać na Gildię Pomocy Habitica - [Habitica Help guild](https://habitica.com/groups/guild/5481ccf3-5d2d-48a9-a871-70a7380cee5a)! We're happy to helpChętnie pomożemy.
6 months ago
csharpek

Translation changed

Habitica / FaqPolish

World Bosses areBossy Świata to monstra specijal monsters that appear in thenego rodzaju, pojawiające się w Tavwern. All active users are automatically battling the Boss, and their tasks and Skills will damage the Boss as usual. You can also be in a normal Quest at the same time. Your tasks and Skills will count towards both the World Boss and the Boss/Collection Quest in your party. A Worldie. Wszyscy aktywni użytkownicy podejmują wtedy automatycznie walkę i ich codzienne zadania i umiejętności zadają obrażenia Bossowi jak zwykle. W tym czasie możesz uczestniczyć w normalnej Misji. Wykonane codzienne oraz umiejętności zaliczają się na poczet walki z Bossem Świata jak i Bossem Misji/Misją Zbieraczy. Boss Świll never hurt you or your account in any way. Instead, it has a Rage Bar that fills when users skip Dailies. If its Rage bar fills, it willata nigdy nie rani Ciebie ani Twojego konta w jakikolwiek sposób. Zamiast tego ma pasek Gniewu, który zapełnia się gdy użytkownicy nie wykonują Codziennych zadań. Gdy pasek Gniewu zapełni się całkowicie, wtedy Boss attack one of the Non-Player Characters around the site and their image will change. You can read more about [past World Bosseskuje jednego z NPC ze świata Habitica, którego awatar się zmieni. Możesz przeczytać więcej o [Bossach Świata z przeszłości](http://habitica.fandom.com/wiki/World_Bosses) on thena stronach wiki.
6 months ago
csharpek

Translation changed

Habitica / FaqPolish

World Bosses areBossy Świata to monstra specijal monsters that appear in thenego rodzaju, pojawiające się w Tavwern. All active users are automatically battling the Boss, and their tasks and Skills will damage the Boss as usualie. Wszyscy aktywni użytkownicy podejmują wtedy automatycznie walkę i ich codzienne zadania i umiejętności zadają obrażenia Bossowi jak zwykle.

You can also be in a normal Quest at the same time. Your tasks and Skills will count towards both the World Boss and the Boss/Collection Quest in your partW tym czasie możesz uczestniczyć w normalnej Misji. Wykonane codzienne oraz umiejętności zaliczają się na poczet walki z Bossem Świata jak i Bossem Misji/Misją Zbieraczy.

A World
Boss Świll never hurt you or your account in any way. Instead, it has a Rage Bar that fills when users skip Dailies. If its Rage bar fills, it will attack one of the Non-Player Characters around the site and their image will changeata nigdy nie rani Ciebie ani Twojego konta w jakikolwiek sposób. Zamiast tego ma pasek Gniewu, który zapełnia się gdy użytkownicy nie wykonują Codziennych zadań. Gdy pasek Gniewu zapełni się całkowicie, wtedy Boss atakuje jednego z NPC ze świata Habitica, którego awatar się zmieni.

You can read more about [past World BossesMożesz przeczytać więcej o [Bossach Świata z przeszłości](http://habitica.fandom.com/wiki/World_Bosses) on thena stronach wiki.
6 months ago
csharpek

Translation changed

Habitica / FaqPolish

World Bosses areBossy Świata to monstra specijal monsters that appear in thenego rodzaju, pojawiające się w Tavwern. All active users are automatically battling the Boss, and their tasks and Skills will damage the Boss as usualie. Wszyscy aktywni użytkownicy podejmują wtedy automatycznie walkę i ich codzienne zadania i umiejętności zadają obrażenia Bossowi jak zwykle.

You can also be in a normal Quest at the same time. Your tasks and Skills will count towards both the World Boss and the Boss/Collection Quest in your partW tym czasie możesz uczestniczyć w normalnej Misji. Wykonane codzienne oraz umiejętności zaliczają się na poczet walki z Bossem Świata jak i Bossem Misji/Misją Zbieraczy.

A World
Boss Świll never hurt you or your account in any way. Instead, it has a Rage Bar that fills when users skip Dailies. If its Rage bar fills, it will attack one of the Non-Player Characters around the site and their image will changeata nigdy nie rani Ciebie ani Twojego konta w jakikolwiek sposób. Zamiast tego ma pasek Gniewu, który zapełnia się gdy użytkownicy nie wykonują Codziennych zadań. Gdy pasek Gniewu zapełni się całkowicie, wtedy Boss atakuje jednego z NPC ze świata Habitica, którego awatar się zmieni.

You can read more about [past World BossesMożesz przeczytać więcej o [Bossach Świata z przeszłości](http://habitica.fandom.com/wiki/World_Bosses) on thena stronach wiki.
6 months ago
csharpek

Translation changed

Habitica / FaqPolish

To report a bug, go to [Help > Report a BugAby zgłosić błąd, wejdź na [Pomoc > Zgłoś błąd](https://habitica.com/groups/guild/a29da26b-37de-4a71-b0c6-48e72a900dac) and read the points above thei przeczytaj punkty nad oknem chzat box. If you're unable to log in to Habitica, send your login details (not your password!) to [<%= techAssistanceEmail %>](<%= wikiTechAssistanceEmail %>). Don't worry, we'll get you fixed up soon! Feature requests are collected on Trello. Go to [Help > Request a Featureu. Jeśli nie możesz zalogować się do Habitica, wyślij szczegóły swojego loginu (ale nie hasło!) na adres [<%= techAssistanceEmail %>](<%= wikiTechAssistanceEmail %>). Nie martw się, szybko pomożemy rozwiązać Twój problem! Prośby o nowe funkcjonalności są zbierane na platformie Trello. Wejdź na [Pomoc > Zaproponuj nową funkcję](https://trello.com/c/odmhIqyW/440-read-first-table-of-contents) and follow thei postępuj wg instructionskcji. Ta-da!
6 months ago
csharpek

Translation changed

Habitica / FaqPolish

You can report a bug, request a feature, or send feedback under Menu > About > Report a Bug and Menu > About > Send Feedback! We'll do everything we can to assist youMożesz zgłosić błąd, zaproponować nową funkcjonalność lub wysłać uwagi z poziomu Menu > O Programie > Zgłoś błąd i Menu > O Programie > Prześlij nam opinię! Zrobimy wszystko co w naszej mocy aby Ci pomóc.
6 months ago
csharpek

Translation changed

Habitica / FaqPolish

Gems are purchased with real money, although [subscribers](https://habitica.com/user/settings/subscription) can purchase them with Gold. When people subscribe or buy Gems, theKlejnoty można kupić za prawdziwe pieniądze, przy czym [subskrybenci](https://habitica.com/user/settings/subscription) mogą kupować je za Złoto.Ludzie, którzy kupują klejnoty, wspierają w ten sposób rozwój Habitica i jej utrzymanie. Jesteśmy bare helping us to keep the site running. We're very grateful for their support! In addition to buying Gems directly or becoming a subscriber, there are two other ways players can gain Gems:
* Win a Challenge that has been set up by another player. Go to Challenges > Discover Challenges to join some.
* Contribute your skills to the Habitica project. See this wiki page for more details: [Contributing to Habitica
dzo wdzięczni za ich wsparcie! Poza bezpośrednim kupowaniem klejnotów lub wykorzystaniu subskrypcji, są jeszcze dwa inne sposoby, w jaki gracze mogą zdobyć klejnoty:
* Wygrać Wyzwanie utworzone przez innego gracza. Wejdź w Społeczność > Wyzwania aby dołączyć do jakiegoś.
* Wnieść wkład do projektu Habitica przy użyciu swoich umiejętności. Zajrzyj na stronę wiki aby uzyskać więcej informacji: [Pomoc w rozwoju
](http://habitica.fandom.com/pl/wiki/Contributing_to_Habitica). Keep in mind that items purchased with Gems do notPomoc_w_rozwoju). Miej na uwadze to, że przedmioty kupione za klejnoty nie offer anyują jakichkolwiek statiystical advantages, so players can still make use of the site without themycznych korzyści, dlatego gracze mogą bez nich nadal korzystać z Habitica!
6 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 56 4,989 28,426
Translated 94% 53 4,405 25,276
Needs editing 5% 3 584 3,150
Failing check 5% 3 584 3,150

Last activity

Last change Sept. 17, 2019, 8:52 a.m.
Last author Michał C

Activity in last 30 days

Activity in last year