Translation status

Strings56
100.0% Translate
Words5013
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Settings 98.5% 97.6% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
Subscriber 98.6% 99.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Backgrounds 95.7% 94.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Challenge 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Character 99.5% 98.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.8% Translate
Contrib 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Content 99.4% 99.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Communityguidelines 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% Translate
Questscontent 88.0% 91.2% 6.7% 6.3% 0.0% 0.1% Translate
Death 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Front 99.6% 99.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Gear 87.0% 85.0% 0.1% 17.9% 0.0% 0.2% Translate
Inventory 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Groups 99.5% 99.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% Translate
Loginincentives 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Limited 95.4% 95.6% 1.1% 0.5% 0.0% 0.5% Translate
Maintenance 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Merch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Messages 97.0% 96.7% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Noscript 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Overview 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Npc 98.8% 99.5% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pets 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Rebirth 96.4% 80.3% 3.5% 3.5% 0.0% 0.0% Translate
Quests 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% Translate
Tasks 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% Translate
Loadingscreentips 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Achievements 44.6% 40.8% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% Translate
Spells 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.5% Translate
Defaulttasks 61.9% 58.7% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Generic 98.9% 97.5% 0.3% 0.0% 0.0% 0.6% Translate
When User Action Detail Object
4 months ago SabreCat Committed changes Habitica/Faq - Polish
4 months ago csharpek Translation changed Habitica/Faq - Polish
If you have a question that isn't on this list or on theJeśli masz pytanie, które nie znajduje się na tej liście lub na [Wiki FAQ](https://habitica.fandom.com/pl/wiki/FAQ), come ask in theprzyjdź zapytać na Gildię Pomocy Habitica - [Habitica Help guild](https://habitica.com/groups/guild/5481ccf3-5d2d-48a9-a871-70a7380cee5a)! We're happy to helpChętnie pomożemy.
4 months ago csharpek Translation changed Habitica/Faq - Polish
World Bosses areBossy Świata to monstra specijal monsters that appear in thenego rodzaju, pojawiające się w Tavwern. All active users are automatically battling the Boss, and their tasks and Skills will damage the Boss as usual. You can also be in a normal Quest at the same time. Your tasks and Skills will count towards both the World Boss and the Boss/Collection Quest in your party. A Worldie. Wszyscy aktywni użytkownicy podejmują wtedy automatycznie walkę i ich codzienne zadania i umiejętności zadają obrażenia Bossowi jak zwykle. W tym czasie możesz uczestniczyć w normalnej Misji. Wykonane codzienne oraz umiejętności zaliczają się na poczet walki z Bossem Świata jak i Bossem Misji/Misją Zbieraczy. Boss Świll never hurt you or your account in any way. Instead, it has a Rage Bar that fills when users skip Dailies. If its Rage bar fills, it willata nigdy nie rani Ciebie ani Twojego konta w jakikolwiek sposób. Zamiast tego ma pasek Gniewu, który zapełnia się gdy użytkownicy nie wykonują Codziennych zadań. Gdy pasek Gniewu zapełni się całkowicie, wtedy Boss attack one of the Non-Player Characters around the site and their image will change. You can read more about [past World Bosseskuje jednego z NPC ze świata Habitica, którego awatar się zmieni. Możesz przeczytać więcej o [Bossach Świata z przeszłości](http://habitica.fandom.com/wiki/World_Bosses) on thena stronach wiki.
4 months ago csharpek Translation changed Habitica/Faq - Polish
World Bosses areBossy Świata to monstra specijal monsters that appear in thenego rodzaju, pojawiające się w Tavwern. All active users are automatically battling the Boss, and their tasks and Skills will damage the Boss as usualie. Wszyscy aktywni użytkownicy podejmują wtedy automatycznie walkę i ich codzienne zadania i umiejętności zadają obrażenia Bossowi jak zwykle.

You can also be in a normal Quest at the same time. Your tasks and Skills will count towards both the World Boss and the Boss/Collection Quest in your partW tym czasie możesz uczestniczyć w normalnej Misji. Wykonane codzienne oraz umiejętności zaliczają się na poczet walki z Bossem Świata jak i Bossem Misji/Misją Zbieraczy.

A World
Boss Świll never hurt you or your account in any way. Instead, it has a Rage Bar that fills when users skip Dailies. If its Rage bar fills, it will attack one of the Non-Player Characters around the site and their image will changeata nigdy nie rani Ciebie ani Twojego konta w jakikolwiek sposób. Zamiast tego ma pasek Gniewu, który zapełnia się gdy użytkownicy nie wykonują Codziennych zadań. Gdy pasek Gniewu zapełni się całkowicie, wtedy Boss atakuje jednego z NPC ze świata Habitica, którego awatar się zmieni.

You can read more about [past World BossesMożesz przeczytać więcej o [Bossach Świata z przeszłości](http://habitica.fandom.com/wiki/World_Bosses) on thena stronach wiki.
4 months ago csharpek Translation changed Habitica/Faq - Polish
World Bosses areBossy Świata to monstra specijal monsters that appear in thenego rodzaju, pojawiające się w Tavwern. All active users are automatically battling the Boss, and their tasks and Skills will damage the Boss as usualie. Wszyscy aktywni użytkownicy podejmują wtedy automatycznie walkę i ich codzienne zadania i umiejętności zadają obrażenia Bossowi jak zwykle.

You can also be in a normal Quest at the same time. Your tasks and Skills will count towards both the World Boss and the Boss/Collection Quest in your partW tym czasie możesz uczestniczyć w normalnej Misji. Wykonane codzienne oraz umiejętności zaliczają się na poczet walki z Bossem Świata jak i Bossem Misji/Misją Zbieraczy.

A World
Boss Świll never hurt you or your account in any way. Instead, it has a Rage Bar that fills when users skip Dailies. If its Rage bar fills, it will attack one of the Non-Player Characters around the site and their image will changeata nigdy nie rani Ciebie ani Twojego konta w jakikolwiek sposób. Zamiast tego ma pasek Gniewu, który zapełnia się gdy użytkownicy nie wykonują Codziennych zadań. Gdy pasek Gniewu zapełni się całkowicie, wtedy Boss atakuje jednego z NPC ze świata Habitica, którego awatar się zmieni.

You can read more about [past World BossesMożesz przeczytać więcej o [Bossach Świata z przeszłości](http://habitica.fandom.com/wiki/World_Bosses) on thena stronach wiki.
4 months ago csharpek Translation changed Habitica/Faq - Polish
To report a bug, go to [Help > Report a BugAby zgłosić błąd, wejdź na [Pomoc > Zgłoś błąd](https://habitica.com/groups/guild/a29da26b-37de-4a71-b0c6-48e72a900dac) and read the points above thei przeczytaj punkty nad oknem chzat box. If you're unable to log in to Habitica, send your login details (not your password!) to [<%= techAssistanceEmail %>](<%= wikiTechAssistanceEmail %>). Don't worry, we'll get you fixed up soon! Feature requests are collected on Trello. Go to [Help > Request a Featureu. Jeśli nie możesz zalogować się do Habitica, wyślij szczegóły swojego loginu (ale nie hasło!) na adres [<%= techAssistanceEmail %>](<%= wikiTechAssistanceEmail %>). Nie martw się, szybko pomożemy rozwiązać Twój problem! Prośby o nowe funkcjonalności są zbierane na platformie Trello. Wejdź na [Pomoc > Zaproponuj nową funkcję](https://trello.com/c/odmhIqyW/440-read-first-table-of-contents) and follow thei postępuj wg instructionskcji. Ta-da!
4 months ago csharpek Translation changed Habitica/Faq - Polish
You can report a bug, request a feature, or send feedback under Menu > About > Report a Bug and Menu > About > Send Feedback! We'll do everything we can to assist youMożesz zgłosić błąd, zaproponować nową funkcjonalność lub wysłać uwagi z poziomu Menu > O Programie > Zgłoś błąd i Menu > O Programie > Prześlij nam opinię! Zrobimy wszystko co w naszej mocy aby Ci pomóc.
4 months ago csharpek Translation changed Habitica/Faq - Polish
Gems are purchased with real money, although [subscribers](https://habitica.com/user/settings/subscription) can purchase them with Gold. When people subscribe or buy Gems, theKlejnoty można kupić za prawdziwe pieniądze, przy czym [subskrybenci](https://habitica.com/user/settings/subscription) mogą kupować je za Złoto.Ludzie, którzy kupują klejnoty, wspierają w ten sposób rozwój Habitica i jej utrzymanie. Jesteśmy bare helping us to keep the site running. We're very grateful for their support! In addition to buying Gems directly or becoming a subscriber, there are two other ways players can gain Gems:
* Win a Challenge that has been set up by another player. Go to Challenges > Discover Challenges to join some.
* Contribute your skills to the Habitica project. See this wiki page for more details: [Contributing to Habitica
dzo wdzięczni za ich wsparcie! Poza bezpośrednim kupowaniem klejnotów lub wykorzystaniu subskrypcji, są jeszcze dwa inne sposoby, w jaki gracze mogą zdobyć klejnoty:
* Wygrać Wyzwanie utworzone przez innego gracza. Wejdź w Społeczność > Wyzwania aby dołączyć do jakiegoś.
* Wnieść wkład do projektu Habitica przy użyciu swoich umiejętności. Zajrzyj na stronę wiki aby uzyskać więcej informacji: [Pomoc w rozwoju
](http://habitica.fandom.com/pl/wiki/Contributing_to_Habitica). Keep in mind that items purchased with Gems do notPomoc_w_rozwoju). Miej na uwadze to, że przedmioty kupione za klejnoty nie offer anyują jakichkolwiek statiystical advantages, so players can still make use of the site without themycznych korzyści, dlatego gracze mogą bez nich nadal korzystać z Habitica!
4 months ago csharpek Translation changed Habitica/Faq - Polish
Gems are purchased with real money by tapping on the GemKlejnoty można kupić za prawdziwe pieniądze poprzez tapnięcie na ickon in the header. When people buy Gems, they are helping us to keep the site running. We're very grateful for their supportce klejnotu w nagłówku. Ludzie, którzy kupują klejnoty, wspierają w ten sposób rozwój Habitica i jej utrzymanie. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ich wsparcie!

In addition to buying Gems directly, there are three other ways players can gain GemsPoza bezpośrednim kupowaniem, są jeszcze trzy inne sposoby, w jaki gracze mogą zdobyć klejnoty:

* Win a Challenge that has been set up by another player. Go to Social > Challenges to join some.
* Subscribe and unlock the ability to buy a certain number of Gems per month.
* Contribute your skills to the Habitica project. See this wiki page for more details: [Contributing to Habitica
ygrać Wyzwanie utworzone przez innego gracza. Wejdź w Społeczność > Wyzwania aby dołączyć do jakiegoś.
* Wykupić subskrypcję i odblokować możliwość kupowania za Złoto określonej ilości klejnotów co miesiąc.
* Wnieść wkład do projektu Habitica przy użyciu swoich umiejętności. Zajrzyj na stronę wiki aby uzyskać więcej informacji: [Pomoc w rozwoju
](http://habitica.fandom.com/pl/wiki/Contributing_to_HabiticaPomoc_w_rozwoju).

Keep in mind that items purchased with Gems do notMiej na uwadze to, że przedmioty kupione za klejnoty nie offer anyują jakichkolwiek statiystical advantages, so players can still make use of the app without themycznych korzyści, dlatego gracze mogą bez nich nadal korzystać z aplikacji!
4 months ago csharpek Translation changed Habitica/Faq - Polish
Gems are purchased with real money by tapping on the GemKlejnoty można kupić za prawdziwe pieniądze poprzez tapnięcie na ickon in the header. When people buy Gems, they are helping us to keep the site running. We're very grateful for their support!

In addition to buying Gems directly, there are three other ways players can gain Gems
ce klejnotu w nagłówku. Ludzie, którzy kupują klejnoty, wspierają w ten sposób rozwój Habitica i jej utrzymanie. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ich wsparcie!

Poza bezpośrednim kupowaniem, są jeszcze trzy sposoby, w jaki gracze mogą zdobyć klejnoty
:

* Win a Challenge that has been set up by another player. Go to Social > Challenges to join some.
* Subscribe and unlock the ability to buy a certain number of Gems per month.
* Contribute your skills to the Habitica project. See this wiki page for more details: [Contributing to Habitica
ygrać Wyzwanie utworzone przez innego gracza. Wejdź w Społeczność > Wyzwania aby dołączyć do jakiegoś.
* Wykupić subskrypcję i odblokować możliwość kupowania za Złoto określonej ilości klejnotów co miesiąc.
* Wnieść wkład do projektu Habitica przy użyciu swoich umiejętności. Zajrzyj na stronę wiki aby uzyskać więcej informacji: [Pomoc w rozwoju
](http://habitica.fandom.com/pl/wiki/Contributing_to_HabiticaPomoc_w_rozwoju).

Keep in mind that items purchased with Gems do notMiej na uwadze to, że przedmioty kupione za klejnoty nie offer anyują jakichkolwiek statiystical advantages, so players can still make use of the app without themycznych korzyści, dlatego gracze mogą bez nich nadal korzystać z aplikacji!
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 56 5013
Translated 100.0% 56 5013
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Sept. 17, 2019, 8:52 a.m.
Last author Michał C

Activity in last 30 days

Activity in last year