Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'origin/develop' into Weblate. 496950e97d
Melior authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/faq.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/faq.json
Translation file website/common/locales/pl/faq.json
None

Committed changes

Habitica / FaqPolish

Committed changes 3 hours ago
LionFox

Search and replace

Habitica / FaqPolish

The best way is to invite them to a Party with you! Parties can go on quests, battle monsters, and cast skills to support each other. Go to the [website](https://habitica.com/) to create one if you don't already have a Party. You can also join guilds together (Social > Guilds). Guilds are chat rooms focusing on a shared interest or the pursuit of a common goal, and can be public or private. You can join as many guilds as you'd like, but only one party.

For more detailed info, check out the wiki pages on [Parties](http://habitica.fandom.com/wiki/Party) and [Guilds](http://habitica.fandom.com/wiki/Guilds).
Najlepszym sposobem jest zaprosić ich do Drużyny! Drużyny mogą iść razem na misje, walczyć z potworami, rzucać umiejętności by wzajemnie się wspierać. Wejdź na [website](https://habitica.com/) by stworzyć jedną, jeśli nie masz jeszcze Drużyny. Możecie także dołączyć razem do gildii (Społeczność > Gildie). Gildie są czatami, skupionymi na wspólnych zainteresowaniach lub osiągnięciem wspólnego celu, mogą być publiczne bądź prywatne. Możesz dołączyć do tak wielu gildii jak tylko chcesz, lecz tylko do jednej drużyny

Po więcej informacji, sprawdź strony wiki o [Drużynach] (http://habitica.fandom.com/wiki/Party) i [Gildiach](http://habitica.fandom.com/wiki/Guilds).
4 hours ago
None

Committed changes

Habitica / FaqPolish

Committed changes 5 hours ago
LionFox

Translation changed

Habitica / FaqPolish

First, you need to join or start a Party (see [How to play Habitica with my friends](https://habitica.com/static/faq/5)). Although you can battle monsters alone, we recommend playing in a group, because this will make Quests much easier. Plus, having a friend to cheer you on as you accomplish your tasks is very motivating!

Next, you need a Quest Scroll, which are stored under Menu > Items. There are three ways to get a scroll:

- At level 15, you get a Quest-line, aka three linked quests. More Quest-lines unlock at levels 30, 40, and 60 respectively.
- When you invite people to your Party, you'll be rewarded with the Basi-List Scroll!
- You can buy Quests from the Quests Shop for Gold and Gems.

To battle the Boss or collect items for a Collection Quest, simply complete your tasks normally, and they will be tallied into damage overnight. (Reloading by pulling down on the screen may be required to see the Boss's health bar go down.) If you are fighting a Boss and you missed any Dailies, the Boss will damage your Party at the same time that you damage the Boss.

After level 11 Mages and Warriors will gain Skills that allow them to deal additional damage to the Boss, so these are excellent classes to choose at level 10 if you want to be a heavy hitter.
Na początku musisz przyłączyć się do czyjejś Drużyny lub utworzyć własną (zobacz: [Jak grać w Habitica z przyjaciółmi?]( https://habitica.com/static/faq#party-with-friends)). Pomimo, że możesz walczyć samotnie, zalecamy jednak grę w drużynie, ponieważ ułatwia to wykonywanie misji. Dodatkowo, gra z przyjacielem, który będzie Cię wspierał w wykonywaniu zadań jest bardzo motywująca!

Następnie potrzebujesz zwój misji, który znajdziesz wśród innych zwojów znajdujących się w Menu > Przedmioty. Istnieją trzy sposoby zdobycia zwoju:

- Na poziomie 15, otrzymasz Misję liniową, składającą się z trzech, połączonych misji. Kolejne misje liniowe zostaną odblokowane kolejno na poziomach 30, 40 i 60.
- Jeśli zaprosisz graczy do drużyny, otrzymasz w nagrodę zwój misji - Bazy-Listę!
- Możesz kupić zwoje misji w sklepiku z misjami, za złoto i klejnoty.

Żeby walczyć z Bossem lub zbierać przedmioty w misjach zbieraczy, musisz po prostu wykonywać swoje zadania, których wykonanie jest przekształcane w nocy w obrażenia zadawane przeciwnikowi. (Żeby śledzić aktualny pasek zdrowia Bossa, może być wymagane odświeżenie poprzez pociągnięcie w dół ekranu). Jeśli walcząc z Bossem ominiesz jakieś Codzienne zadania, Boss zada obrażenia Tobie oraz innym uczestnikom drużyny w tym samym czasie, kiedy Ty zadajesz obrażenia Bossowi.

Po osiągnięciu 11 poziomu Magowie i Wojownicy zdobywają umiejętności zadawania dodatkowych obrażeń Bossowi, dlatego są to wyjątkowo doskonałe klasy do wyboru od 10 poziomu, jeżeli chcesz być bardzo silny w walce.
6 hours ago
LionFox

New contributor

Habitica / FaqPolish

New contributor 6 hours ago
spaghettiottos

Suggestion added

Habitica / FaqPolish

If you think you’ve encountered a bug, go to Menu > Help & FAQ > Get Help to look for quick fixes, known issues, or to report the bug to us. We’ll do everything we can to assist you.

To send feedback or request a feature, you can access our feedback form from Menu > Help & FAQ > Submit Feedback. If we have any questions, we’ll reach out to you for more information!
Jeśli myślisz że napotkałeś błąd, stuknij kolejno w Menu > Pomoc i FAQ > Otrzymaj pomoc aby znaleźć szybkie rozwiązania, znane nam problemy lub też aby zgłosić ten błąd do nas. Zrobimy wszystko co w naszej mocy aby Ci pomóc.

Aby wysłać nam opinię lub zaproponować nową funkcję, możesz wypełnić formularz stukając w Menu > Pomoc i FAQ > Prześlij nam opinię! Jeśli masz jakieś pytania, skontaktujemy się z Tobą aby na nie odpowiedzieć!
3 weeks ago
spaghettiottos

Suggestion added

Habitica / FaqPolish

At level 10, you can choose to become a Warrior, Mage, Rogue, or Healer. (All players start as Warriors by default.) Each Class has different equipment options, different Skills that they can cast after level 11, and different advantages. Warriors can easily damage Bosses, withstand more damage from their tasks, and help make their Party tougher. Mages can also easily damage Bosses, as well as level up quickly and restore Mana for their party. Rogues earn the most gold and find the most item drops, and they can help their Party do the same. Finally, Healers can heal themselves and their Party members.

If you don't want to choose a Class immediately -- for example, if you are still working to buy all the gear of your current class -- you can tap “Opt Out” and and choose later by opening the Menu, tapping the Settings icon, then tapping “Enable Class System”.
Na poziomie 10 możesz wybrać czy chcesz zostać Wojownikiem, Magiem, Łotrzykiem lub Uzdrowicielem. (Każdy gracz domyślnie zaczyna jako Wojownik.) Każda Klasa posiada różne wyposażenie, umiejętności, które mogą zostać użyte od poziomu 11, oraz różne korzyści. Wojownicy mogą łatwo zadawać obrażenia bossom, znieść więcej obrażeń pochodzących z niewykonanych zadań i wspomagać swoją Drużynę. Magowie mogą również łatwo ranić bossów, szybko zdobywać kolejne poziomy i odnawiać manę Drużyny. Łotrzyki zdobywają najwięcej złota i znajdują najwięcej łupu i mogą wspomagać w tym swoją Drużynę. Wreszcie, Uzdrowiciele mogą leczyć siebie i członków Drużyny.

Jeśli nie chcesz od razu wybierać Klasy - na przykład jeśli nadal pracujesz nad kupnem pełnego wyposażenia twojej obecnej klasy -- możesz stuknąć "Zdecyduj potem" i później wybrać ją otwierając Menu, następnie stukając ikonkę Ustawień a następnie Wybierz Klasę.
3 weeks ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / FaqPolish

New string to translate 3 weeks ago
SabreCat

Resource update

Habitica / FaqPolish

Resource update 3 weeks ago
None

Source string changed

Habitica / FaqPolish

At level 10, you can choose to become a Warrior, Mage, Rogue, or Healer. (All players start as Warriors by default.) Each Class has different equipment options, different Skills that they can cast after level 11, and different advantages. Warriors can easily damage Bosses, withstand more damage from their tasks, and help make their Party tougher. Mages can also easily damage Bosses, as well as level up quickly and restore Mana for their party. Rogues earn the most gold and find the most item drops, and they can help their Party do the same. Finally, Healers can heal themselves and their Party members.

If you don't want to choose a Class immediately -- for example, if you are still working to buy all the gear of your current class -- you can clicktap “Opt Out” and and choose later under Menu > Choose Classby opening the Menu, tapping the Settings icon, then tapping “Enable Class System”.
3 weeks ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 56 5,140 29,324
Translated 96% 54 4,914 28,084
Needs editing 3% 2 226 1,240
Failing check 7% 4 469 2,623

Last activity

Last change Nov. 28, 2020, 4:32 a.m.
Last author Lio Zam

Activity in last 30 days

Activity in last year