Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'origin/develop' into Weblate. 4c983f1dda
Melior authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/faq.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/faq.json
Translation file website/common/locales/pl/faq.json
None

Committed changes

Habitica / FaqPolish

Committed changes 2 weeks ago
None

Committed changes

Habitica / FaqPolish

Committed changes 2 weeks ago
konhi

Suggestion accepted

Habitica / FaqPolish

If you think you’ve encountered a bug, go to Menu > Help & FAQ > Get Help to look for quick fixes, known issues, or to report the bug to us. We’ll do everything we can to assist you.

To send feedback or request a feature, you can access our feedback form from Menu > Help & FAQ > Submit Feedback. If we have any questions, we’ll reach out to you for more information!
Możesz zgłosić błąd, zaproponować nową funkcję albo Jeśli myślisz że napotkałeś błąd, stuknij kolejno w Menu > Pomoc i FAQ > Otrzymaj pomoc aby znaleźć szybkie rozwiązania, znane nam problemy lub też aby zgłosić ten błąd do nas. Zrobimy wszystko co w naszej mocy aby Ci pomóc.

Aby
wysłać nam opinię klikając O programie > Zgłoś błąd oraz O programie > Prześlij nam opinię! Zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby ci pomóc.lub zaproponować nową funkcję, możesz wypełnić formularz stukając w Menu > Pomoc i FAQ > Prześlij nam opinię! Jeśli masz jakieś pytania, skontaktujemy się z Tobą aby na nie odpowiedzieć!
2 weeks ago
konhi

Suggestion accepted

Habitica / FaqPolish

At level 10, you can choose to become a Warrior, Mage, Rogue, or Healer. (All players start as Warriors by default.) Each Class has different equipment options, different Skills that they can cast after level 11, and different advantages. Warriors can easily damage Bosses, withstand more damage from their tasks, and help make their Party tougher. Mages can also easily damage Bosses, as well as level up quickly and restore Mana for their party. Rogues earn the most gold and find the most item drops, and they can help their Party do the same. Finally, Healers can heal themselves and their Party members.

If you don't want to choose a Class immediately -- for example, if you are still working to buy all the gear of your current class -- you can tap “Opt Out” and and choose later by opening the Menu, tapping the Settings icon, then tapping “Enable Class System”.
Na poziomie 10 możesz wybrać czy chcesz zostać Wojownikiem, Magiem, Łotrzykiem lub Uzdrowicielem. (Każdy gracz domyślnie zaczyna jako Wojownik.) Każda Klasa posiada różne wyposażenie, umiejętności, które mogą zostać użyte od poziomu 11, oraz różne korzyści. Wojownicy mogą łatwo zadawać obrażenia bossom, znieść więcej obrażeń pochodzących z niewykonanych zadań i wspomagać swoją Drużynę. Magowie mogą również łatwo ranić bossów, szybko zdobywać kolejne poziomy i odnawiać manę Drużyny. Łotrzyki zdobywają najwięcej złota i znajdują najwięcej łupu i mogą wspomagać w tym swoją Drużynę. Wreszcie, Uzdrowiciele mogą leczyć siebie i członków Drużyny.

Jeśli nie chcesz od razu wybierać Klasy - na przykład jeśli nadal pracujesz nad kupnem pełnego wyposażenia twojej obecnej klasy -- możesz klistuknąć "Zdecyduj potem" i później wybrać ją w Menu >otwierając Menu, następnie stukając ikonkę Ustawień a następnie Wybierz Klasę.
2 weeks ago
konhi

Suggestion accepted

Habitica / FaqPolish

The best way is to invite them to a Party with you! Parties can go on Quests, battle monsters, and cast skills to support each other.

If you want to start your own Party, go to Menu > [Party](https://habitica.com/party) and tap "Create New Party". Then scroll down and tap "Invite a Member" to invite your friends by entering their @username. If you want to join someone else’s Party, just give them your @username and they can invite you!

You and your friends can also join Guilds, which are public chat rooms that bring people together based on shared interests! There are a lot of helpful and fun communities, be sure to check them out.

If you’re feeling more competitive, you and your friends can create or join Challenges to take on a set of tasks. There are all sorts of public Challenges available that span a wide array of interests and goals. Some public Challenges will even award Gem prizes if you’re selected as the winner.
Najlepszy sposób to zaproszenie ich do twojej drużyny! W drużynie można wypełniać Misje, walczyć z potworami i używać umiejętności, aby wzajemnie się wspierać.

Jeśli chcesz założyć swoją własną Drużynę, wejdź w Menu > [Drużyna](https://habitica.com/party) i kliknij "Załóż Drużynę". Następnie kliknij poniżej w przycisk "Zaproś", aby zaprosić swoich przyjaciół, wpisując ich @nazwę. Jeśli chcesz dołączyć do czyjejś Drużyny , po prostu przekaż mu swoją @nazwę użytkownika a on wyśle Ci zaproszenie!

Wraz z przyjaciółmi możesz dołączyć do gildii, które są publicznymi pokojami rozmów, które skupiających ludzi razem na podstawie io podobnych zainteresowańniach! Istnieje wiele spomocnych i rozrywkowych społeczności, sprawdź je sam.

Jeśli lubisz konkurować, możesz
łeczności poświęconych wzajemnemu wsparciu i rozrywce, zajrzyj do nich koniecznie.

Jeśli lubisz współzawodnictwo, możesz stworzyć Wyzwanie
wraz z przyjaciółmi stworzyć Wyzwanie, lub dołączyć do istniejącego, aby podpodejmućc się sekwencji zadań. Jrealizacji kilku zadań. Znajdziestz tutaj bardzo dużo Wyzwań różnego rodzaju szeroki wybór Wyzwań ukierunkowanych na szerokirozległy zakres zainteresowań i celów. Niektóre publiczne wyzwania przyznają nawet Klejnoty, jeśli zostaniesz zwycięzcą Wyzwania.
2 weeks ago
konhi

New contributor

Habitica / FaqPolish

New contributor 2 weeks ago
None

Suggestion added

Habitica / FaqPolish

The best way is to invite them to a Party with you! Parties can go on quests, battle monsters, and cast skills to support each other. Go to the [website](https://habitica.com/) to create one if you don't already have a Party. You can also join guilds together (Social > Guilds). Guilds are chat rooms focusing on a shared interest or the pursuit of a common goal, and can be public or private. You can join as many guilds as you'd like, but only one party.

For more detailed info, check out the wiki pages on [Parties](http://habitica.fandom.com/wiki/Party) and [Guilds](http://habitica.fandom.com/wiki/Guilds).
Najlepszym sposobem jest zaprosić ich do Drużyny! Drużyny mogą razem wyruszać na misje, walczyć z potworami, rzucać umiejętności by wzajemnie się wspierać. Wejdź na [website](https://habitica.com/) by stworzyć drużynę, jeśli jeszcze żadnej nie masz. Możecie także dołączyć razem do gildii (Społeczność > Gildie). Gildie są czatami, skupionymi na wspólnych zainteresowaniach lub osiągnięciu wspólnego celu, mogą być publiczne bądź prywatne. Możesz tylu gildii, ilu tylko chcesz, lecz tylko do jednej drużyny.

Więcej informacji znajdziesz na wiki o [Drużynach](http://habitica.fandom.com/wiki/Party) i [Gildiach](http://habitica.fandom.com/wiki/Guilds).
4 weeks ago
None

Suggestion added

Habitica / FaqPolish

The best way is to invite them to a Party with you! Parties can go on Quests, battle monsters, and cast skills to support each other.

If you want to start your own Party, go to Menu > [Party](https://habitica.com/party) and tap "Create New Party". Then scroll down and tap "Invite a Member" to invite your friends by entering their @username. If you want to join someone else’s Party, just give them your @username and they can invite you!

You and your friends can also join Guilds, which are public chat rooms that bring people together based on shared interests! There are a lot of helpful and fun communities, be sure to check them out.

If you’re feeling more competitive, you and your friends can create or join Challenges to take on a set of tasks. There are all sorts of public Challenges available that span a wide array of interests and goals. Some public Challenges will even award Gem prizes if you’re selected as the winner.
Najlepszy sposób to zaproszenie ich do twojej drużyny! W drużynie można wypełniać Misje, walczyć z potworami i używać umiejętności, aby wzajemnie się wspierać.

Jeśli chcesz założyć swoją własną Drużynę, wejdź w Menu > [Drużyna](https://habitica.com/party) i kliknij "Załóż Drużynę". Następnie kliknij "Zaproś", aby zaprosić swoich przyjaciół, wpisując ich @nazwę. Jeśli chcesz dołączyć do czyjejś Drużyny , po prostu przekaż mu swoją @nazwę użytkownika a on wyśle Ci zaproszenie!

Wraz z przyjaciółmi możesz dołączyć do gildii, które są publicznymi pokojami rozmów skupiających ludzi o podobnych zainteresowaniach! Istnieje wiele społeczności poświęconych wzajemnemu wsparciu i rozrywce, zajrzyj do nich koniecznie.

Jeśli lubisz współzawodnictwo, możesz stworzyć Wyzwanie wraz z przyjaciółmi, lub dołączyć do istniejącego, podejmując się realizacji kilku zadań. Znajdziesz tu szeroki wybór Wyzwań ukierunkowanych na rozległy zakres zainteresowań i celów. Niektóre publiczne wyzwania przyznają nawet Klejnoty, jeśli zostaniesz zwycięzcą Wyzwania.
4 weeks ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / FaqPolish

New string to translate a month ago
SabreCat

Resource update

Habitica / FaqPolish

Resource update a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 56 5,140 29,324
Translated 100% 56 5,140 29,324
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 5% 3 395 2,254

Last activity

Last change Feb. 13, 2021, 11:15 a.m.
Last author Remigiusz Haziak

Activity in last 30 days

Activity in last year