Key English Polish
questEvilSanta2Text Find the Cub Znajdź niedźwiadka
questHarpyUnlockText Unlocks Parrot Eggs for purchase in the Market Odblokowuje dostęp do kupna jaj papugi na Targu
questSpiderUnlockText Unlocks Spider Eggs for purchase in the Market Odblokowuje dostęp do kupna pajęczych jaj na Targu
questBasilistNotes There's a commotion in the marketplace--the kind that should make you run away. Being a courageous adventurer, you run towards it instead, and discover a Basi-list, coalescing from a clump of incomplete To Do's! Nearby Habiticans are paralyzed with fear at the length of the Basi-list, unable to start working. From somewhere in the vicinity, you hear @Arcosine shout: "Quick! Complete your To Do's and Dailies to defang the monster, before someone gets a paper cut!" Strike fast, adventurer, and check something off - but beware! If you leave any Dailies undone, the Basi-list will attack you and your party! Na targu panuje popłoch - w rodzaju tych, który powinien zmusić cię do ucieczki. Jako dzielny poszukiwacz przygód, biegniesz jednakże w jego kierunku i spostrzegasz Bazy-Listę, składającą się z niewypełnionych zadań Do-Zrobienia! Pobliscy Habitanie są sparaliżowani strachem z powodu długości Bazy-Listy i nie mogą wziąć się do pracy. Gdzieś nieopodal słyszysz, jak @Arcosine krzyczy "Szybko! Skończ swoje Do-Zrobienia i Codzienne, by wybić jej zęby, zanim ktoś się zatnie papierem!" Zaatakuj szybko, śmiałku, i odznacz coś - lecz uważaj! Jeśli zostawisz niedokończone Codzienne, Bazy-Lista zaatakuje ciebie i twoją drużynę!
questSeahorseUnlockText Unlocks Seahorse Eggs for purchase in the Market Odblokowuje dostęp do kupna jaj konika morskiego na Targu
questOwlUnlockText Unlocks Owl Eggs for purchase in the Market Odblokowuje dostęp do kupna sowich jaj na Targu
questPenguinUnlockText Unlocks Penguin Eggs for purchase in the Market Odblokowuje dostęp do kupna pingwinich jaj na Targu
questStressbeastNotes Complete Dailies and To Do's to damage the World Boss! Incomplete Dailies fill the Stress Strike Bar. When the Stress Strike bar is full, the World Boss will attack an NPC. A World Boss will never damage individual players or accounts in any way. Only active accounts who are not resting in the inn will have their incomplete Dailies tallied.<br><br>~*~<br><br>The first thing we hear are the footsteps, slower and more thundering than the stampede. One by one, Habiticans look outside their doors, and words fail us.<br><br>We've all seen Stressbeasts before, of course - tiny vicious creatures that attack during difficult times. But this? This towers taller than the buildings, with paws that could crush a dragon with ease. Frost swings from its stinking fur, and as it roars, the icy blast rips the roofs off our houses. A monster of this magnitude has never been mentioned outside of distant legend.<br><br>"Beware, Habiticans!" SabreCat cries. "Barricade yourselves indoors - this is the Abominable Stressbeast itself!"<br><br>"That thing must be made of centuries of stress!" Kiwibot says, locking the Tavern door tightly and shuttering the windows.<br><br>"The Stoïkalm Steppes," Lemoness says, face grim. "All this time, we thought they were placid and untroubled, but they must have been secretly hiding their stress somewhere. Over generations, it grew into this, and now it's broken free and attacked them - and us!"<br><br>There's only one way to drive away a Stressbeast, Abominable or otherwise, and that's to attack it with completed Dailies and To Do's! Let's all band together and fight off this fearsome foe - but be sure not to slack on your tasks, or our undone Dailies may enrage it so much that it lashes out... Wykonuj swoje Codzienne oraz Do-zrobienia, żeby zadać obrażenia światowemu bossowi! Niezrobione Codzienne wypełniają pasek napięcia. Kiedy pasek napięcia wypełni się do końca, światowy boss zaatakuje jednego z NPC. Taki boss nigdy nie zada obrażeń zwykłym graczom. Niewykonane zadania osób, zameldowanych w karczmie, nie są brane pod uwagę.<br><br>~*~<br><br>Z początku usłyszeliśmy kroki, powolne i grzmiące. Jeden po drugim Habitanie wyjrzeli na zewnątrz i zabrakło im słów.<br><br>Oczywiście każdy kiedyś widział stresobestię – złośliwego potworka, który atakuje w najbardziej nieodpowiednim momencie. Ale to? To góruje nad budynkami i swoimi łapami mogłoby z łatwością zmiażdżyć smoka. Wokół jego paskudnego futra wiruje chłód, a lodowy ryk tego potwora zrywa dachy z naszych domów. Bestie takiego pokroju były dotąd wyłącznie częścią baśni i legend.<br><br>– Ostrożnie, Habitanie! – woła SabreCat. – Zabarykadujcie drzwi swoich domów – to Śnieżna stresobestia!<br><br>– Musi nosić w sobie wieki stresu i napięcia! – woła Kiwibot, dokładnie zamykając drzwi i okiennice karczmy.<br><br>– Stepy Stoikonii – ponuro mówi Lemoness. – Przez cały ten czas myśleliśmy, że są łagodne i pełne niezmąconego spokoju, ale najwyraźniej ukrywały gdzieś swój stres, który przez wieki przerodził się w bestię. A to monstrum właśnie uciekło i próbuje nas zaatakować!<br><br>Jedyny sposób na pokonanie stresobestii, śnieżnej czy też nie, to zaatakowanie jej wypełnionymi Codziennymi oraz Do-zrobienia! Połączmy siły i przeciwstawmy się potwornemu wrogowi – nie zaniedbujcie swoich obowiązków, bo nasze niewypełnione Codzienne mogą go zdenerwować tak bardzo, że zaatakuje nas z jeszcze większą siłą...
questTRexUnlockText Unlocks Tyrannosaur Eggs for purchase in the Market Odblokowuje dostęp do kupna jaj tyranozaura na Targu
questRockUnlockText Unlocks Rock Eggs for purchase in the Market Odblokowuje dostęp do kupna kamiennych jaj na Targu
questBunnyUnlockText Unlocks Bunny Eggs for purchase in the Market Odblokowuje dostęp do kupna króliczych jaj na Targu
questSlimeUnlockText Unlocks Marshmallow Slime Eggs for purchase in the Market Odblokowuje dostęp do kupna śluzowych jaj na Targu
questSheepUnlockText Unlocks Sheep Eggs for purchase in the Market Odblokowuje dostęp do kupna owczych jaj na Targu
questKrakenUnlockText Unlocks Cuttlefish Eggs for purchase in the Market Odblokowuje dostęp do kupna mątwich jaj na Targu
questWhaleUnlockText Unlocks Whale Eggs for purchase in the Market Odblokowuje dostęp do kupna wielorybich jaj na Targu
questDilatoryDistress1Completion You don the finned armor and swim to Dilatory as quickly as you can. The merfolk and their mantis shrimp allies have managed to keep the monsters outside the city for the moment, but they are losing. No sooner are you within the castle walls than the horrifying siege descends! Przywdziewasz płetwiastą zbroję i płyniesz do Atleńtydy najszybciej jak potrafisz. Syrenom oraz ich rawkowym sprzymierzeńcom na razie udało się zatrzymać najeźdźców poza murami miasta, jednak są na przegranej pozycji. Gdy tylko przekraczasz zamkowe mury, najeźdźcy rozpoczynają kolejną falę oblężenia!
questCheetahUnlockText Unlocks Cheetah Eggs for purchase in the Market Odblokowuje dostęp do kupna gepardzich jaj na Targu
questHorseUnlockText Unlocks Horse Eggs for purchase in the Market Odblokowuje dostęp do kupna końskich jaj na Targu
questFrogUnlockText Unlocks Frog Eggs for purchase in the Market Odblokowuje dostęp do kupna żabich jaj na Targu
questSnakeUnlockText Unlocks Snake Eggs for purchase in the Market Odblokowuje dostęp do kupna jaj Węża na Targu