Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit fix(settings.json): add back resetAccount string 70661da94d
paglias authored 20 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/quests.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/quests.json
Translation file website/common/locales/pl/quests.json
None

Committed changes

Habitica / QuestsPolish

Committed changes 2 months ago
csharpek

Translation changed

Habitica / QuestsPolish

You've Received
Otrzymałeś(-aś)
2 months ago
csharpek

New translation

Habitica / QuestsPolish

Complete Dailies and To Do's and score positive Habits to damage the World Boss... Incomplete Dailies fill the Exhaust Strike Bar... When the Exhaust Strike bar is full, the World Boss will attack an NPC... A World Boss will never damage individual players or accounts in any way... Only active accounts not resting in the Inn will have their tasks tallied...
Wypełnij zadania Codzienne i Do- Zrobienia i zdobądź punkty za pozytywne Nawyki, aby zadać obrażenia Globalnemu Bossowi... Niedokończone Codzienne wypełniają pasek wzrastania Furii... Kiedy pasek Furii się wypełni, Globalny Boss zaatakuje bohatera niezależnego... Globalny Boss nigdy nie zada obrażeń indywidualnym graczom, ani ich kontom... Liczą się wyłącznie zadania aktywnych graczy, którzy nie wypoczywają w GospodzKarczmie...
2 months ago
csharpek

New translation

Habitica / QuestsPolish

Complete Dailies and To Do's and score positive Habits to damage the World Boss! Incomplete Dailies fill the Rage Bar. When the Rage bar is full, the World Boss will attack an NPC. A World Boss will never damage individual players or accounts in any way. Only active accounts not resting in the Inn will have their tasks tallied.
Wypełniaj swoje Codzienne i Do- Zrobienia, aby zadawać obrażenia Globalnemu Bossowi. Niewypełnione Codzienne powodują wzrastanie Furii. Kiedy pasek Furii się zapełni, Globalny Boss zaatakuje NPC'a. Globalny Boss nigdy nie skrzywdzi indywidualnych graczy. Liczą się wyłącznie zadania aktywnych graczy, którzy aktualnie nie wypoczywają w GospodzKarczmie.
2 months ago
csharpek

New translation

Habitica / QuestsPolish

Each completed Daily and To Do and each positive Habit hurts the boss... Hurt it more with redder tasks or Brutal Smash and Burst of Flames... The boss will deal damage to every quest participant for every Daily you've missed (multiplied by the boss's Strength) in addition to your regular damage, so keep your party healthy by completing your Dailies... <strong>All damage to and from a boss is tallied on cron (your day roll-over)...</strong>
Każde zakończone zadanie Codzienne i Do- Zrobienia i każdy pozytywny Nawyk zadają obrażenia bossowi... Zrań go bardziej czerwieńszymi zadaniami lub Brutalnym uderzeniem i Eksplozją płomieni... Boss zada obrażenia każdemu uczestnikowi misji za każde zadanie Codzienne, którego nie ukończono (pomnożone przez siłę bossa) oprócz standardowych obrażeń, więc pilnuj stanu zdrowia swojej drużyny, wypełniając codzienne zadania... <strong>Wszystkie obrażenia zadane bossowi lub przez niego będą podsumowane przez cronana koniec tury (rozpoczęcie nowego dnia)...</strong>
2 months ago
csharpek

New translation

Habitica / QuestsPolish

Each completed Daily and To Do and each positive Habit hurts the boss. Hurt it more with redder tasks or Brutal Smash and Burst of Flames. The boss will deal damage to every quest participant for every Daily you've missed (multiplied by the boss's Strength) in addition to your regular damage, so keep your party healthy by completing your Dailies! <strong>All damage to and from a boss is tallied on cron (your day roll-over).</strong>
Każde zakończone Codzienne i Do- Zrobienia oraz każdy pozytywny Nawyk rani bossa. Zrań go bardziej czerwieńszymi zadaniami lub Brutalnym uderzeniem i Eksplozją płomieni. Boss zada obrażenia każdemu uczestnikowi misji za każde pominięte Codzienne (pomnożone przez siłę bossa) jako dodatek do standardowych obrażeń, więc utrzymuj swoją drużynę w zdrowiu przez wypełnianie swoich Codziennych! <strong>Wszystkie obrażenia zadane bossowi i przez niego będą podsumowane przez cronana koniec tury (twoje przejście do następnego dnia).</strong>
2 months ago
csharpek

New translation

Habitica / QuestsPolish

You damaged the boss!
Boss oberwał od Ciebie!
2 months ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / QuestsPolish

New string to translate 3 months ago
SabreCat

Resource update

Habitica / QuestsPolish

Resource update 3 months ago
None

Source string changed

Habitica / QuestsPolish

Complete Dailies and To- Do's and score positive Habits to damage the World Boss... Incomplete Dailies fill the Exhaust Strike Bar... When the Exhaust Strike bar is full, the World Boss will attack an NPC... A World Boss will never damage individual players or accounts in any way... Only active accounts not resting in the Inn will have their tasks tallied...
3 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 140 1,613 9,175
Translated 100% 140 1,613 9,175
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change July 20, 2020, 9:35 a.m.
Last author Michał C

Activity in last 30 days

Activity in last year