Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit fixed overpurchase warning for potions with overlapping names (#13386) 5830672a68
ieahleen authored 3 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/overview.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/overview.json
Translation file website/common/locales/pl/overview.json
None

Committed changes

Habitica / OverviewPolish

Committed changes a year ago
csharpek

New translation

Habitica / OverviewPolish

Once you're familiar with the basics, you can get even more out of Habitica with these nifty features:
* Organize your Tasks with [tags](http://habitica.fandom.com/wiki/Tags) (edit a Task to add them).
* Customize your [Avatar](http://habitica.fandom.com/wiki/Avatar) by clicking the user icon in the upper-right corner.
* Buy your [Equipment](http://habitica.fandom.com/wiki/Equipment) under Rewards or from the [Shops](<%= shopUrl %>), and change it under [Inventory > Equipment](<%= equipUrl %>).
* Connect with other users via the [Tavern](http://habitica.fandom.com/wiki/Tavern).
* Hatch [Pets](http://habitica.fandom.com/wiki/Pets) by collecting [Eggs](http://habitica.fandom.com/wiki/Eggs) and [Hatching Potions](http://habitica.fandom.com/wiki/Hatching_Potions). [Feed](http://habitica.fandom.com/wiki/Food) them to create [Mounts](http://habitica.fandom.com/wiki/Mounts).
* At level 10: Choose a particular [Class](http://habitica.fandom.com/wiki/Class_System) and then use Class-specific [skills](http://habitica.fandom.com/wiki/Skills) (levels 11 to 14).
* Form a Party with your friends (by clicking [Party](<%= partyUrl %>) in the navigation bar) to stay accountable and earn a Quest scroll.
* Defeat monsters and collect objects on [Quests](http://habitica.fandom.com/wiki/Quests) (you will be given a quest at level 15).
Po zapoznaniu się z podstawami, możesz uzyskać jeszcze więcej od Habitica wykorzystując poniższe, ciekawe funkcjonalności:
* Organizuj swoje zZadania wykorzystując [tagi](http://habitica.fandom.com/wiki/Tags) (tagi można dodawać podczas edycji zZadania).
* Dostosuj swój [aAwatar](http://habitica.fandom.com/wiki/Avatar) klikając ikonę użytkownika w prawym, górnym rogu.
* Dokupuj [uUzbrojenie](http://habitica.fandom.com/wiki/Equipment) w sekcji nagród lub bezpośrednio ze [sklepików](<%= shopUrl %>), i zakładaj je poprzez [Ekwipunek> Wyposażenie](<%= equipUrl %>).
* Spotkaj się z innymi użytkownikami w [Tawernie](http://habitica.fandom.com/wiki/Tavern).
* Począwszy od 3 poziomu, możesz wWykluwaćj [Chowańców](http://habitica.fandom.com/wiki/Pets) zbierając [jJajka](http://habitica.fandom.com/wiki/Eggs) i [eEliksiry wWyklucia](http://habitica.fandom.com/wiki/Hatching_Potions). [Karm]http://habitica.fandom.com/wiki/Food) je, aby wyrosły na [Wierzchowce](http://habitica.fandom.com/wiki/Mounts).
* Na poziomie 10: Wybierz odpowiednią [kKlasę pPostaci](http://habitica.fandom.com/wiki/Class_System), a następnie używaj specyficznych dla klasy [uUmiejętności](http://habitica.fandom.com/wiki/Skills) (umiejętności nabędziesz na poziomach od 11 do 14).
* Utwórz dDrużynę z przyjaciółmi (klikając [Drużyna](<%= partyUrl %>) w pasku nawigacyjnym) aby nabrać odpowiedzialności i zdobyć zwój misji.
* Pokonuj potwory i zdobywaj przedmioty w [mMisjach](http://habitica.fandom.com/wiki/Quests) (na poziomie 15 otrzymasz misję).
a year ago
csharpek

New translation

Habitica / OverviewPolish

Habitica is nothing without real-world goals, so enter a few tasks. You can add more later as you think of them! All tasks can be added by clicking the green "Create" button.
* **Set up [To Do's](http://habitica.fandom.com/wiki/To-Dos):** Enter tasks you do once or rarely in the To Do's column, one at a time. You can click on the tasks to edit them and add checklists, due dates, and more!
* **Set up [Dailies](http://habitica.fandom.com/wiki/Dailies):** Enter activities you need to do daily or on a particular day of the week, month, or year in the Dailies column. Click task to edit when it will be due and/or set a start date. You can also make it due on a repeating basis, for example, every 3 days.
* **Set up [Habits](http://habitica.fandom.com/wiki/Habits):** Enter habits you want to establish in the Habits column. You can edit the Habit to change it to just a good habit :heavy_plus_sign: or a bad habit :heavy_minus_sign:
* **Set up [Rewards](http://habitica.fandom.com/wiki/Rewards):** In addition to the in-game Rewards offered, add activities or treats which you want to use as a motivation to the Rewards column. It's important to give yourself a break or allow some indulgence in moderation!
* If you need inspiration for which tasks to add, you can look at the wiki's pages on [Sample Habits](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits), [Sample Dailies](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies), [Sample To Do's](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To-Dos), and [Sample Rewards](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards).
Habitica nie ma sensu, jeśli nie połączysz jej z prawdziwym życiem, dlatego dodaj kilka zadań. Jeśli przypomnisz sobie więcej, możesz dodać je później! Wszystkie zadania mozżna dodać przez kliknięcie zielonego przycisku "Utwórz".
* **Ustaw [Do- Zrobienia](http://habitica.fandom.com/wiki/To-Dos):**Zadania, które chcesz wykonywać raz lub rzadko umieść pojedynczo w kolumnie Do-Zrobienia. Kliknij ikonę ołówka, żeby edytować je, dodać listę, termin lub inne szczegóły!
* **Ustaw [Codzienne](http://habitica.fandom.com/wiki/Dailies):**Zadania, które chcesz wykonywać codziennie lub konkretnego dnia tygodnia umieść w kolumnie Codziennych. Kliknij ikonę ołówka, żeby wybrać dni tygodnia, w których chcesz je wykonywać lub ustaw datę startową. Możesz również wybrać, żeby zadanie powtarzało się, przykładowo, co 3 dni.
* **Ustaw [Nawyki](http://habitica.fandom.com/wiki/Habits):**Nawyki, które chcesz utrzymać, umieść w kolumnie Nawyków. Możesz zmienić nawyk na tylko pozytywny :heavy_plus_sign:lub tylko negatywny :heavy_minus_sign:
* **Ustaw [Nagrody](http://habitica.fandom.com/wiki/Rewards):**Oprócz nagród przydatnych w grze, możesz w kolumnie Nagród dodać czynności lub przedmioty, które pomogą ci się zmotywować. Dobrze wyważona ilość przerw czy przyjemności jest ważna!
* Jeśli szukasz podpowiedzi jakie zadania dodać, sprawdź strony wiki na temat [Przykładowych Nawyków](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits), [Przykładowych Codziennych](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies), [Przykładowych Do- Zrobienia](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To-Dos) oraz [Przykładowych Nagród](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards).
a year ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / OverviewPolish

New string to translate a year ago
SabreCat

Resource update

Habitica / OverviewPolish

Resource update a year ago
None

Source string changed

Habitica / OverviewPolish

Habitica is nothing without real-world goals, so enter a few tasks. You can add more later as you think of them! All tasks can be added by clicking the green "Create" button.
* **Set up [To- Do's](http://habitica.fandom.com/wiki/To-Dos):** Enter tasks you do once or rarely in the To- Do's column, one at a time. You can click on the tasks to edit them and add checklists, due dates, and more!
* **Set up [Dailies](http://habitica.fandom.com/wiki/Dailies):** Enter activities you need to do daily or on a particular day of the week, month, or year in the Dailies column. Click task to edit when it will be due and/or set a start date. You can also make it due on a repeating basis, for example, every 3 days.
* **Set up [Habits](http://habitica.fandom.com/wiki/Habits):** Enter habits you want to establish in the Habits column. You can edit the Habit to change it to just a good habit :heavy_plus_sign: or a bad habit :heavy_minus_sign:
* **Set up [Rewards](http://habitica.fandom.com/wiki/Rewards):** In addition to the in-game Rewards offered, add activities or treats which you want to use as a motivation to the Rewards column. It's important to give yourself a break or allow some indulgence in moderation!
* If you need inspiration for which tasks to add, you can look at the wiki's pages on [Sample Habits](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits), [Sample Dailies](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies), [Sample To- Do's](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To-Dos), and [Sample Rewards](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards).
a year ago
None

New string to translate

Habitica / OverviewPolish

New string to translate a year ago
None

Resource update

Habitica / OverviewPolish

Resource update a year ago
None

Committed changes

Habitica / OverviewPolish

Committed changes a year ago
csharpek

Translation changed

Habitica / OverviewPolish

Have questions? Check out the [FAQ](<%= faqUrl %>)! If your question isn't mentioned there, you can ask for further help in the [Habitica Help guild](<%= helpGuildUrl %>).

Good luck with your tasks!
Masz jakieś pytania? Sprawdżź [FAQ](<%= faqUrl %>)! Jeśli nie znajdziesz tam odpowiedzi, możesz poprosić o dalszą pomoc w [Gildii Pomocy Habitica](<%= helpGuildUrl %>).

Powodzenia w realizacji zadań!
a year ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 8 515 3,895
Translated 100% 8 515 3,895
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change July 19, 2020, 7:39 p.m.
Last author Michał C

Activity in last 30 days

Activity in last year