Translation status

328 Strings 99% Translate
3,281 Words 99%

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'origin/develop' into Weblate. a00add46a7
Melior authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/front.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/front.json
Translation file website/common/locales/sv/front.json
None

New string to translate

Habitica / FrontSwedish

New string to translate a month ago
None

Resource update

Habitica / FrontSwedish

Resource update a month ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / FrontSwedish

New string to translate 3 months ago
SabreCat

Resource update

Habitica / FrontSwedish

Resource update 3 months ago
None

Committed changes

Habitica / FrontSwedish

Committed changes 3 months ago
Yoshikora

Translation changed

Habitica / FrontSwedish

Whenever you reinforce a positive habit, complete a daily task, or take care of an old to-do, Habitica immediately rewards you with Experience points andNär du förstärker en positiv vana, slutför en daglig uppgift, eller tar hand om en gammal att-göra-uppgift, belönar Habitica dig med en gång med Erfarenhetspoäng och Gould. As you gain experience, you can level up, increasing your Stats and unlocking more features, like classes and petsNär du har fått tillräckligt med erfarenhet når du nästa nivå, ökar dina Egenskaper och låser upp nya funktioner, som klasser och husdjur. Gould ckan be spent on in-game items that change your experience orspenderas på objekt i spelet som ändrar din upplevelse eller på personalized rewards you've createdga belöningar som du skapat foör motivation. When even the smallest successes provide you with an immediate reward, you're less likely to procrastinateNär även de minsta framgångarna ger dig en omedelbar belöning är det mindre troligt att du skjuter upp dem.
3 months ago
Yoshikora

New translation

Habitica / FrontSwedish

Var god skriv in <%= magicWord %> i stora bokstäver för att radera ditt konto.
3 months ago
Yoshikora

New translation

Habitica / FrontSwedish

This account, UseDetta kontot, Användar ID "<%= userId %>", hasr beenlivit blocked for breaking the [Community Guidelines]rat för att ha brutit mot Gemenskapens Riktlinjer (https://habitica.com/static/community-guidelines) or [Terms of Service]eller Användarvillkor (https://habitica.com/static/terms). Foör details or to ask to be unljer eller för att bli oblockerad, please email ouvar snäll och mejla vår Community Manager at <%= communityManagerEmail %> or ask your parent or guardian to email them. Please copy your User ID into the email and eller fråga din förälder eller vårdnadshavare att mejla dem. Var snäll och incklude your usernamera @Användarnamn i mejlet.
3 months ago
Yoshikora

Comment added

Habitica / FrontSwedish

The English and Swedish spelling is exactly the same, however, the pronunciation is different.

3 months ago
Yoshikora

New translation

Habitica / FrontSwedish

Instagram
3 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 328 3,281 20,482
Translated 99% 326 3,261 20,349
Needs editing 0% 1 13 95
Failing check 21% 71 1,113 7,052

Last activity

Last change Dec. 15, 2019, 1:07 p.m.
Last author Moa Davou

Activity in last 30 days

Activity in last year