Translation status

Strings328
99.6% Translate
Words3278
99.7%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Settings 98.5% 97.6% 0.4% 15.1% 1.8% 0.0% Translate
Backgrounds 100.0% 100.0% 0.0% 0.4% 3.4% 1.8% Translate
Challenge 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% Translate
Character 100.0% 100.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.8% Translate
Contrib 100.0% 100.0% 0.0% 8.5% 0.0% 1.4% Translate
Content 99.1% 99.5% 0.0% 0.5% 0.2% 0.5% Translate
Communityguidelines 100.0% 100.0% 0.0% 46.8% 0.0% 2.3% Translate
Questscontent 93.5% 93.4% 0.5% 51.9% 0.0% 0.1% Translate
Death 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Defaulttasks 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Faq 100.0% 100.0% 0.0% 39.2% 0.0% 0.0% Translate
Gear 90.0% 88.3% 0.1% 50.7% 0.1% 0.2% Translate
Inventory 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Groups 99.5% 99.6% 0.0% 21.8% 0.0% 0.8% Translate
Loginincentives 100.0% 100.0% 0.0% 3.7% 0.0% 0.0% Translate
Limited 89.0% 91.5% 1.1% 1.1% 4.0% 0.5% Translate
Maintenance 100.0% 100.0% 0.0% 22.5% 0.0% 0.0% Translate
Merch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Messages 95.5% 91.2% 2.9% 2.9% 10.4% 4.4% Translate
Noscript 100.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
Overview 100.0% 100.0% 0.0% 37.5% 0.0% 0.0% Translate
Npc 95.9% 96.1% 2.3% 22.2% 0.0% 0.0% Translate
Pets 97.9% 99.6% 0.0% 13.6% 0.0% 0.0% Translate
Rebirth 92.8% 77.9% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Quests 92.0% 90.9% 0.0% 7.9% 0.0% 2.1% Translate
Spells 100.0% 100.0% 0.0% 1.7% 0.0% 3.5% Translate
Subscriber 100.0% 100.0% 0.0% 6.5% 0.0% 0.0% Translate
Tasks 100.0% 100.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% Translate
Loadingscreentips 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Achievements 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 3.0% 0.0% Translate
Generic 100.0% 100.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.6% Translate
When User Action Detail Object
a month ago SabreCat New string to translate Habitica/Front - Swedish
a month ago SabreCat Resource update Habitica/Front - Swedish
a month ago None Committed changes Habitica/Front - Swedish
a month ago Yoshikora Translation changed Habitica/Front - Swedish
Whenever you reinforce a positive habit, complete a daily task, or take care of an old to-do, Habitica immediately rewards you with Experience points andNär du förstärker en positiv vana, slutför en daglig uppgift, eller tar hand om en gammal att-göra-uppgift, belönar Habitica dig med en gång med Erfarenhetspoäng och Gould. As you gain experience, you can level up, increasing your Stats and unlocking more features, like classes and petsNär du har fått tillräckligt med erfarenhet når du nästa nivå, ökar dina Egenskaper och låser upp nya funktioner, som klasser och husdjur. Gould ckan be spent on in-game items that change your experience orspenderas på objekt i spelet som ändrar din upplevelse eller på personalized rewards you've createdga belöningar som du skapat foör motivation. When even the smallest successes provide you with an immediate reward, you're less likely to procrastinateNär även de minsta framgångarna ger dig en omedelbar belöning är det mindre troligt att du skjuter upp dem.
a month ago Yoshikora New translation Habitica/Front - Swedish
Var god skriv in <%= magicWord %> i stora bokstäver för att radera ditt konto.
a month ago Yoshikora New translation Habitica/Front - Swedish
This account, UseDetta kontot, Användar ID "<%= userId %>", hasr beenlivit blocked for breaking the [Community Guidelines]rat för att ha brutit mot Gemenskapens Riktlinjer (https://habitica.com/static/community-guidelines) or [Terms of Service]eller Användarvillkor (https://habitica.com/static/terms). Foör details or to ask to be unljer eller för att bli oblockerad, please email ouvar snäll och mejla vår Community Manager at <%= communityManagerEmail %> or ask your parent or guardian to email them. Please copy your User ID into the email and eller fråga din förälder eller vårdnadshavare att mejla dem. Var snäll och incklude your usernamera @Användarnamn i mejlet.
a month ago Yoshikora Comment added Habitica/Front - Swedish
a month ago Yoshikora New translation Habitica/Front - Swedish
Instagram
a month ago Yoshikora New contributor Habitica/Front - Swedish
a month ago SabreCat New string to translate Habitica/Front - Swedish
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 328 3278
Translated 99.6% 327 3271
Needs editing 0.0% 0
Failing check 21.6% 71

Last activity

Last change Dec. 15, 2019, 1:07 p.m.
Last author Moa Davou

Activity in last 30 days

Activity in last year