Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit build(deps): bump amplitude-js from 8.1.0 to 8.2.1 in /website/client (#13228) e2280d9bd9
dependabot[bot] authored 3 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/overview.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/overview.json
Translation file website/common/locales/sv/overview.json
None

Committed changes

Habitica / OverviewSwedish

Committed changes 5 months ago
LionFox

Search and replace

Habitica / OverviewSwedish

Habitica is nothing without real-world goals, so enter a few tasks. You can add more later as you think of them! All tasks can be added by clicking the green "Create" button.
* **Set up [To Do's](http://habitica.fandom.com/wiki/To-Dos):** Enter tasks you do once or rarely in the To Do's column, one at a time. You can click on the tasks to edit them and add checklists, due dates, and more!
* **Set up [Dailies](http://habitica.fandom.com/wiki/Dailies):** Enter activities you need to do daily or on a particular day of the week, month, or year in the Dailies column. Click task to edit when it will be due and/or set a start date. You can also make it due on a repeating basis, for example, every 3 days.
* **Set up [Habits](http://habitica.fandom.com/wiki/Habits):** Enter habits you want to establish in the Habits column. You can edit the Habit to change it to just a good habit :heavy_plus_sign: or a bad habit :heavy_minus_sign:
* **Set up [Rewards](http://habitica.fandom.com/wiki/Rewards):** In addition to the in-game Rewards offered, add activities or treats which you want to use as a motivation to the Rewards column. It's important to give yourself a break or allow some indulgence in moderation!
* If you need inspiration for which tasks to add, you can look at the wiki's pages on [Sample Habits](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits), [Sample Dailies](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies), [Sample To Do's](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To-Dos), and [Sample Rewards](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards).
Habitica är ingenting utan verkliga världs-mål, så lägg till några uppgifter. Du kan lägga till mer senare när du tänker på dom! Alla uppgifter kan läggas till genom att klicka på den gröna "Skapa" knappen.
* **Set up [To-Dos](http://habitica.fandom.com/wiki/To-Dos):** Lägg till uppgifter du bara gör en gång eller sällan i Att-Göra kolumnen - en åt gången. Du kan klicka på uppgifter för att redigera dom och lägga till checklistor, förfallodatum och mer!
* **Set up [Dailies](http://habitica.fandom.com/wiki/Dailies):** Lägg till aktiviteter du måste göra dagligen eller på en särskild dag på veckan, månaden, eller året i Dagliga kolumnen. Klicka på en uppgift för att redigera när den måste vara gjord och/eller sätt upp ett startdatum. Du kan också göra så att den måste vara gjord regelbundet - till exempel, var 3:e dag.
* **Set up [Habits](http://habitica.fandom.com/wiki/Habits):** Lägg till vanor du vill införa i Vanor kolumnen. Du kan redigera Vanan för att ändra den till en bra vana :heavy_plus_sign: eller en dålig vana :heavy_minus_sign:
* **Set up [Rewards](http://habitica.fandom.com/wiki/Rewards):** Förutom spelets Belöningar kan du lägga till aktiviteter eller nöjen som du kan använda som motivation i Belöningar kolumnen. Det är viktigt att ge dig själv en paus eller att tillåta att unna sig!
* Om du behöver inspiration för vilka uppgifter du ska lägga till så kan du kolla på wiki sidorna på [Sample Habits] (http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits), [Sample Dailies](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies), [Sample To-Dos](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To-Dos), and [Sample Rewards](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards).
5 months ago
LionFox

New contributor

Habitica / OverviewSwedish

New contributor 5 months ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / OverviewSwedish

New string to translate 10 months ago
SabreCat

Resource update

Habitica / OverviewSwedish

Resource update 10 months ago
None

Source string changed

Habitica / OverviewSwedish

Habitica is nothing without real-world goals, so enter a few tasks. You can add more later as you think of them! All tasks can be added by clicking the green "Create" button.
* **Set up [To- Do's](http://habitica.fandom.com/wiki/To-Dos):** Enter tasks you do once or rarely in the To- Do's column, one at a time. You can click on the tasks to edit them and add checklists, due dates, and more!
* **Set up [Dailies](http://habitica.fandom.com/wiki/Dailies):** Enter activities you need to do daily or on a particular day of the week, month, or year in the Dailies column. Click task to edit when it will be due and/or set a start date. You can also make it due on a repeating basis, for example, every 3 days.
* **Set up [Habits](http://habitica.fandom.com/wiki/Habits):** Enter habits you want to establish in the Habits column. You can edit the Habit to change it to just a good habit :heavy_plus_sign: or a bad habit :heavy_minus_sign:
* **Set up [Rewards](http://habitica.fandom.com/wiki/Rewards):** In addition to the in-game Rewards offered, add activities or treats which you want to use as a motivation to the Rewards column. It's important to give yourself a break or allow some indulgence in moderation!
* If you need inspiration for which tasks to add, you can look at the wiki's pages on [Sample Habits](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits), [Sample Dailies](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies), [Sample To- Do's](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To-Dos), and [Sample Rewards](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards).
10 months ago
None

New string to translate

Habitica / OverviewSwedish

New string to translate a year ago
None

Resource update

Habitica / OverviewSwedish

Resource update a year ago
None

Resource update

Habitica / OverviewSwedish

Resource update 2 years ago
None

Resource update

Habitica / OverviewSwedish

Resource update 2 years ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 8 515 3,895
Translated 75% 6 146 984
Needs editing 25% 2 369 2,911
Failing check 25% 2 115 816

Last activity

Last change Nov. 28, 2020, 4:32 a.m.
Last author Lio Zam

Activity in last 30 days

Activity in last year