Translation status

56 Strings 94% Translate
4,989 Words 88%

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'origin/develop' into Weblate. 0a86d04a15
Melior authored 7 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/faq.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/faq.json
Translation file website/common/locales/sv/faq.json
None

Committed changes

Habitica / FaqSwedish

Committed changes 3 weeks ago
Adventurous_Lawn

Translation changed

Habitica / FaqSwedish

TheDet beäst way is to invite them to a Party with you! Parties can go on quests, battlea sättet är att bjuda in dem till ett Sällskap med dig! Sällskap kan gå på Uppdrag, slåss mot monsters, and cast skills to support each otheroch använda förmågor för att stötta varandra. Goå to theill [webbsitedan](https://habitica.com/) to create one if you don't already have a Party. Yoför att skapa en om du inte redan har ett sällskap. Du ckan also join guilds togetherockså gå med i ett gille tillsammans (Social > Guildslen). Guilds are chat rolen är chattrum soms fockusing on a sharederar på ett delat interest or the pursuit of a common goal, and can be public ose eller strävan efter ett gemensamt mål, och kan vara både offentlig eller private. YoDu ckan join as manygå med i hur många guilds as you'd like, but only one party.

For more detailed info, check out the wiki pages on [Parties
len som du vill, men bara ett sällskap.

För mer detaljerat info, kolla på wikisidorna om [Sällskap
](http://habitica.fandom.com/wiki/Party) and [Guilds](http://habitica.fandom.com/wiki/Guilds).
3 weeks ago
Adventurous_Lawn

Translation changed

Habitica / FaqSwedish

Det finns flera saker som kan skada din karaktärs hälsa. För det första, om du inte blev klara med alla Dagliga Uppgifter för dagen och markerade inte klart de i skärmen som poppar nästa morgon, så tar du skada av de outförda Dagliga Uppgifterna. För det andra om du klickar på en dålig Vana, så tar du också skada. Till sist, om du är i en (Boss Battle)strid mot en Boss med ditt sällskap och någon i sällskapet inte blev klar med alla dina Dagliga Uppgifter, kommer Bossen att attackera dig. Ett sätt att hela dig själv är att gå upp en level. Du kan också köpa en Hälsodryck från belöningarna. Plus, när du når level 10 eller högre, kan du välja att bli en helare, och då kommer du lära dig helande förmågor. Andra helare kan hela dig också om du är i ett sällskap med de. Lär dig mer om detta genom att trycka på ‘Sällskap’ längst upp på skärmenpå navigeringsfältet.
3 weeks ago
Adventurous_Lawn

Translation changed

Habitica / FaqSwedish

There are several things that can cause you to take damage. FiDet finns flera saker som kan skada din karaktärs hälsa. För det första, if you leftom du inte blev klara med alla Daiglies incomplete overnight and didn't check them off in the screen that popped up the next morning, those unfinished Dailies will damage you. Second, if yoga Uppgifter för dagen och markerade inte klart de i skärmen som poppar nästa morgon, så tar du skada av de outförda Dagliga Uppgifterna. För det andra om du cklick a bad Habit, it will damage you. Finally, if you are in a Boss Battle with your party and one of your party mates did not complete all their Dailies, the Boss will attack you. The main way to heal is to gain a level, which restores all your Health. Yoar på en dålig Vana, så tar du också skada. Till sist, om du är i en (Boss Battle) med ditt sällskap och någon i sällskapet inte blev klar med alla dina Dagliga Uppgifter, kommer Bossen att attackera dig. Ett sätt att hela dig själv är att gå upp en level. Du ckan also buy a Health Potion with Gold from the Rewards column. Plus, at level 10 or above, you can choose to become a Healer, and then you will learn healing skills. Other Healers can heal you as well if you are in a Party with them. Learn more by clicking "Party" in the navigation barockså köpa en Hälsodryck från belöningarna. Plus, när du når level 10 eller högre, kan du välja att bli en helare, och då kommer du lära dig helande förmågor. Andra helare kan hela dig också om du är i ett sällskap med de. Lär dig mer om detta genom att trycka på ‘Sällskap’ längst upp på skärmen.
3 weeks ago
Adventurous_Lawn

New contributor

Habitica / FaqSwedish

New contributor 3 weeks ago
None

New string to translate

Habitica / FaqSwedish

New string to translate a month ago
None

Resource update

Habitica / FaqSwedish

Resource update a month ago
phillip

Committed changes

Habitica / FaqSwedish

Committed changes 8 months ago
daintydysphemism

Translation changed

Habitica / FaqSwedish

Goda vanor (de som har ett +) är uppgifter du kan göra flera gånger om dagen, som att äta grönsaker. Dåliga vanor (de som har ett -) är vanor du borde undvika, som att bita på naglarna. Vanor med ett + och ett - är vanor med ett bra val och ett dåligt val, som att ta trapporna mot att ta hissen. Goda vanor belönas med erfarenhet och guld. Dåliga vanor straffar sig med förlorad hälsa.

Dagliga uppgifter är uppgifter som du bör göra varje dag, som att borsta tänderna eller kolla din email-post. Du kan anpassa vilken dag som din Dagliga uppgift ska göras genom att klicka för att anpassa den. Om du hoppar över en Daglig uppgift som skulle gjorts, kommer din avatar att ta skada under natten. Var försiktig och lägg inte till för många Dagliga uppgifter på en gång!

Att-göra är din att-göra-lista. Att fullfölja en Att-göra ger dig guld och erfarenhet. Du kan aldrig förlora hälsa från en Att-göra. Du kan lägga till ett datum då detuppgiften ska vara färdigt genom att klicka för att anpassa den.
9 months ago
daintydysphemism

New contributor

Habitica / FaqSwedish

New contributor 9 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 56 4,989 28,426
Translated 94% 53 4,405 25,276
Needs editing 5% 3 584 3,150
Failing check 32% 18 2,345 13,465

Last activity

Last change March 15, 2020, 7:29 p.m.
Last author Lawan Fathullah

Activity in last 30 days

Activity in last year