Translation status

56 Strings 73% Translate
5,140 Words 60%

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'release' into develop 32ba02df28
Sabe Jones authored 8 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/faq.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/faq.json
Translation file website/common/locales/sv/faq.json
None

Committed changes

Habitica / FaqSwedish

Committed changes 14 hours ago
Yoshikora

Translation changed

Habitica / FaqSwedish

First, you'll set up tasks that you want to do in your everyday life. Then, as you complete the tasks in real life and check them off, you'll earn experience and gold. Gold is used to buy equipment and some items, as well as custom rewards. Experience causes your character to level up and unlock content such as Pets, Skills, and Quests! You can customize your character under Menu > [Inventory >] Avatar.

Some basic ways to interact: click the (+) in the lower-right-hand corner to add a new task. Tap on an existing task to edit it, and swipe left on a task to delete it. You can sort tasks using Tags in the upper-right-hand corner, and expand and contract checklists by clicking on the checklist count box.
Först sätter du upp uppgifter som du vill göra i ditt vardagsliv. Sedan, när du gör klart uppgifterna i verkliga livet och prickar av dem, får du erfarenhet och guld. Guld används för att köpa utrustning och vissa föremål, samt anpassade belöningar. Erfarenhet gör att din karaktär går upp i level och låser upp innehåll såsom Husdjur, Färdigheter och Uppdrag! Du kan skräddarsy din karaktär under Meny > [Förråd>] Avatar.

Några grundläggande sätt att interagera: klicka på (+) i nedre, högra hörnet för att lägga till en ny uppgift. Tryck på en existerande uppgift för att ändra den, och svep vänster på en uppgift för att ta bort den. Du kan sortera uppgifter med hjälp av TaggaEtiketter i det övre, högra hörnet och expandera och dra ihop checklistor genom att klicka på checklistans nedräkningsruta.
16 hours ago
Yoshikora

Translation changed

Habitica / FaqSwedish

First, you'll set up tasks that you want to do in your everyday life. Then, as you complete the tasks in real life and check them off, you'll earn experience and gold. Gold is used to buy equipment and some items, as well as custom rewards. Experience causes your character to level up and unlock content such as Pets, Skills, and Quests! You can customize your character under Menu > Customize Avatar.

Some basic ways to interact: click the (+) in the upper-right-hand corner to add a new task. Tap on an existing task to edit it, and swipe left on a task to delete it. You can sort tasks using Tags in the upper-left-hand corner, and expand and contract checklists by clicking on the checklist bubble.
Först börjar du med att göra i ordning uppgifter som du vill göra dagligen. När du klarat av uppgifterna i verkliga livet och prickat av dem kommer du att tjäna erfarenhet och guld. Guld används till att köpa utrustning, några artiklar, samt skräddarsydda belöningar. Med erfarenhet levlar din karaktär upp och låser upp innehåll såsom Husdjur, Färdigheter och Uppdrag! Du kan skräddarsy din karaktär genom att gå till Meny > Skräddarsy Avatar.

Några grundläggande sätt att interagera: klicka på (+) i övre högra hörnet för att lägga till en ny uppgift. Klicka på en befintlig uppgift för att ändra den, och dra till vänster på en uppgift för att radera den. Du kan sortera dina uppgifter genom att använda TaggaEtiketter i övre vänstra hörnet, och expandera samt minska checklistor genom att klicka på checklistans ikon.
16 hours ago
None

Committed changes

Habitica / FaqSwedish

Committed changes 19 hours ago
Yoshikora

Translation changed

Habitica / FaqSwedish

Every time you complete a task, you'll have a random chance at receiving an Egg, a Hatching Potion, or a piece of Pet Food. They will be stored in Menu > Items.

To hatch a Pet, you'll need an Egg and a Hatching Potion. Tap on the Egg to determine the species you want to hatch, and select "Hatch with Potion." Then choose a Hatching Potion to determine its color! To equip your new Pet, go to Menu > Stable > Pets, select a species, click on the desired Pet, and select "Use"(Your Avatar doesn't update to reflect the change).

You can also grow your Pets into Mounts by feeding them under Menu > Stable [ > Pets ]. Tap on a Pet, and then select "Feed"! You'll have to feed a Pet many times before it becomes a Mount, but if you can figure out its favorite food, it will grow more quickly. Use trial and error, or [see the spoilers here](http://habitica.fandom.com/wiki/Food#Food_Preferences). To equip your Mount, go to Menu > Stable > Mounts, select a species, click on the desired Mount, and select "Use"(Your Avatar doesn't update to reflect the change).

You can also get Eggs for Quest Pets by completing certain Quests. (See below to learn more about Quests.)
När du nått nivå 3 kommer du att låsa upp fyndsystemet. Varje gång du gjort klart en uppgift kommer du ha en slumpmässig chans att få ett egg, en kläckningsbrygd, eller en bit mat. Dom kommer att bli lagrade i Meny > ObjektFöremål.

För att kläcka ett husdjur kommer du behöva ett ägg och en kläckningsbrygd Tryck på ägget för att bestämma vilken art du vill kläcka och välj "Kläck med brygd." Välj sedan en kläckningsbrygd för att bestämma dess färg! För att utrusta dig med ditt nya husdjur gå till Meny > Stall > Husdjur och välj en art och klicka på husdjuret du vill ha och välj "Använd"(Din karaktär uppdaterar inte för att visa ändringen).

Du kan också göra så dina Husdjur växer till Riddjur genom att mata dom under Meny > Stall[ > Husdjur ]. Klicka på ett Husdjur och välj sedan "Mata"! Du kommer att behöva mata ditt husdjur många gånger innan den blir ett Riddjur, men om du kan komma på dess favoritmat kommer den att växa snabbare. Testa dig fram eller [se spoilers här](http://habitica.fandom.com/wiki/Food#Food_Preferences). För att utrusta dig med ditt Riddjur gå till Meny > Stall > Riddjur, välj en art, klicka på ditt önskade Riddjur, och välj "Använd"(Din karaktär uppdaterar inte för att visa ändringen).

Du kan också få ägg för Uppdragshusdjur genom att fulborda särskilda Uppdrag.(Se nedan för att lära dig mer om Uppdrag.)
yesterday
None

Committed changes

Habitica / FaqSwedish

Committed changes 3 days ago
Yoshikora

Translation changed

Habitica / FaqSwedish

How do I become a Warrior, Mage, Rogue, or Healer?
Hur blir jag en Krigare, Magiker, Smygarekurk eller Helare?
4 days ago
None

Committed changes

Habitica / FaqSwedish

Committed changes a month ago
Yoshikora

Translation changed

Habitica / FaqSwedish

Every time you complete a task, you'll have a random chance at receiving an Egg, a Hatching Potion, or a piece of Pet Food. They will be stored in Menu > Items.

To hatch a Pet, you'll need an Egg and a Hatching Potion. Tap on the Egg to determine the species you want to hatch, and select "Hatch with Potion." Then choose a Hatching Potion to determine its color! To equip your new Pet, go to Menu > Stable > Pets, select a species, click on the desired Pet, and select "Use"(Your Avatar doesn't update to reflect the change).

You can also grow your Pets into Mounts by feeding them under Menu > Stable [ > Pets ]. Tap on a Pet, and then select "Feed"! You'll have to feed a Pet many times before it becomes a Mount, but if you can figure out its favorite food, it will grow more quickly. Use trial and error, or [see the spoilers here](http://habitica.fandom.com/wiki/Food#Food_Preferences). To equip your Mount, go to Menu > Stable > Mounts, select a species, click on the desired Mount, and select "Use"(Your Avatar doesn't update to reflect the change).

You can also get Eggs for Quest Pets by completing certain Quests. (See below to learn more about Quests.)
När du nått nivå 3 kommer du att låsa upp fyndsystemet. Varje gång du gjort klart en uppgift kommer du ha en slumpmässig chans att få ett egg, en kläckningsdbryckgd, eller en bit mat. Dom kommer att bli lagrade i Meny > Objekt.

För att kläcka ett husdjur kommer du behöva ett ägg och en kläckningsbrygd Tryck på ägget för att bestämma vilken art du vill kläcka och välj "Kläck med brygd." Välj sedan en kläckningsbrygd för att bestämma dess färg! För att utrusta dig med ditt nya husdjur gå till Meny > Stall > Husdjur och välj en art och klicka på husdjuret du vill ha och välj "Använd"(Din karaktär uppdaterar inte för att visa ändringen).

Du kan också göra så dina Husdjur växer till Riddjur genom att mata dom under Meny > Stall[ > Husdjur ]. Klicka på ett Husdjur och välj sedan "Mata"! Du kommer att behöva mata ditt husdjur många gånger innan den blir ett Riddjur, men om du kan komma på dess favoritmat kommer den att växa snabbare. Testa dig fram eller [se spoilers här](http://habitica.fandom.com/wiki/Food#Food_Preferences). För att utrusta dig med ditt Riddjur gå till Meny > Stall > Riddjur, välj en art, klicka på ditt önskade Riddjur, och välj "Använd"(Din karaktär uppdaterar inte för att visa ändringen).

Du kan också få ägg för Uppdragshusdjur genom att fulborda särskilda Uppdrag.(Se nedan för att lära dig mer om Uppdrag.)
a month ago
Yoshikora

New translation

Habitica / FaqSwedish

Every time you complete a task, you'll have a random chance at receiving an Egg, a Hatching Potion, or a piece of Pet Food. They will be stored in Menu > Items.

To hatch a Pet, you'll need an Egg and a Hatching Potion. Tap on the Egg to determine the species you want to hatch, and select "Hatch with Potion." Then choose a Hatching Potion to determine its color! To equip your new Pet, go to Menu > Stable > Pets, select a species, click on the desired Pet, and select "Use"(Your Avatar doesn't update to reflect the change).

You can also grow your Pets into Mounts by feeding them under Menu > Stable [ > Pets ]. Tap on a Pet, and then select "Feed"! You'll have to feed a Pet many times before it becomes a Mount, but if you can figure out its favorite food, it will grow more quickly. Use trial and error, or [see the spoilers here](http://habitica.fandom.com/wiki/Food#Food_Preferences). To equip your Mount, go to Menu > Stable > Mounts, select a species, click on the desired Mount, and select "Use"(Your Avatar doesn't update to reflect the change).

You can also get Eggs for Quest Pets by completing certain Quests. (See below to learn more about Quests.)
När du nått nivå 3 kommer du att låsa upp fyndsystemet. Varje gång du gjort klart en uppgift kommer du ha en slumpmässig chans att få ett egg, en kläckningsdryck, eller en bit mat. Dom kommer att bli lagrade i Meny > Objekt.

För att kläcka ett husdjur kommer du behöva ett ägg och en kläckningsdbryck.gd Tryck på ägget för att bestämma vilken art du vill kläcka och välj "Kläck med dbryckgd." Välj sedan en kläckningsdbryckgd för att bestämma dess färg! För att utrusta dig med ditt nya husdjur gå till Meny > Stall > Husdjur och välj en art och klicka på husdjuret du vill ha och välj "Använd"(Din karaktär uppdaterar inte för att visa ändringen).

Du kan också göra så dina Husdjur växer till Riddjur genom att mata dom under Meny > Stall[ > Husdjur ]. Klicka på ett Husdjur och välj sedan "Mata"! Du kommer att behöva mata ditt husdjur många gånger innan den blir ett Riddjur, men om du kan komma på dess favoritmat kommer den att växa snabbare. Testa dig fram eller [se spoilers här](http://habitica.fandom.com/wiki/Food#Food_Preferences). För att utrusta dig med ditt Riddjur gå till Meny > Stall > Riddjur, välj en art, klicka på ditt önskade Riddjur, och välj "Använd"(Din karaktär uppdaterar inte för att visa ändringen).

Du kan också få ägg för Uppdragshusdjur genom att fulborda särskilda Uppdrag.(Se nedan för att lära dig mer om Uppdrag.)
a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 56 5,140 29,324
Translated 73% 41 3,123 17,938
Needs editing 26% 15 2,017 11,386
Failing check 21% 12 1,575 8,924

Last activity

Last change June 17, 2021, 3:55 a.m.
Last author Moa Davou

Activity in last 30 days

Activity in last year