Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'release' into develop 32ba02df28
Sabe Jones authored 8 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/character.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/character.json
Translation file website/common/locales/sv/character.json
None

Committed changes

Habitica / CharacterSwedish

Committed changes 14 hours ago
Yoshikora

Translation changed

Habitica / CharacterSwedish

Are you sure you want to change your class for 3 Gems?
Är du säker att du vill ändra din klass för 3 DiamantJuveler?
16 hours ago
None

Committed changes

Habitica / CharacterSwedish

Committed changes 19 hours ago
Yoshikora

Translation changed

Habitica / CharacterSwedish

Select "Use Costume" to equip items to your avatar without affecting the Stats from your Battle Gear! This means that you can dress up your avatar in whatever outfit you like while still having your best Battle Gear equipped.
Välj "Använd Klädsel" för att utrusta objektföremål till din karaktär utan att påverka stats från din stridsutrustning! Med det menas att du kan klä ut din karaktär i vilket utstyrsel du vill medans du fortfarande har din bästa stridsutrustning på dig.
yesterday
None

Committed changes

Habitica / CharacterSwedish

Committed changes 3 days ago
Yoshikora

Translation changed

Habitica / CharacterSwedish

Rogues love to accumulate wealth, gaining more Gold than anyone else, and are adept at finding random items. Their iconic Stealth ability lets them duck the consequences of missed Dailies. Play a Rogue if you find strong motivation from Rewards and Achievements, striving for loot and badges!
Smygkurkare älskar att samla på sig rikedom och tjänar därför mer guld är några andra samt är skickliga på att hitta föremål. Deras särpräglade smygförmåga tillåter dem att smita undan konsekvenserna av missade dagliga uppgifter. Spela som en smygarekurk om du finner stark motivation i belöningar och bedrifter och strävar efter rovbyte och medaljer!
4 days ago
Yoshikora

Translation changed

Habitica / CharacterSwedish

Invalid class. Please specify 'warrior', 'rogue', 'wizard', or 'healer'.
Ogiltig klass. Var vänlig specificera 'krigare', 'smygarekurk', 'magiker' eller 'helare'.
4 days ago
Yoshikora

Translation changed

Habitica / CharacterSwedish

Rogue
Smygarekurk
4 days ago
None

Committed changes

Habitica / CharacterSwedish

Committed changes a month ago
Yoshikora

Translation changed

Habitica / CharacterSwedish

Edit Avatar
Redigera Kkaraktär
a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 188 1,185 7,223
Translated 100% 188 1,185 7,223
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change June 17, 2021, 4:06 a.m.
Last author Moa Davou

Activity in last 30 days

Activity in last year