Translation status

Strings230
100.0% Translate
Words1710
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Settings 98.5% 97.6% 0.4% 15.1% 1.8% 0.0% Translate
Backgrounds 100.0% 100.0% 0.0% 0.4% 3.4% 1.8% Translate
Challenge 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% Translate
Contrib 100.0% 100.0% 0.0% 8.5% 0.0% 1.4% Translate
Content 99.1% 99.5% 0.0% 0.5% 0.2% 0.5% Translate
Communityguidelines 100.0% 100.0% 0.0% 46.8% 0.0% 2.3% Translate
Questscontent 93.5% 93.4% 0.5% 51.9% 0.0% 0.1% Translate
Death 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Defaulttasks 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Faq 100.0% 100.0% 0.0% 39.2% 0.0% 0.0% Translate
Front 99.6% 99.7% 0.0% 21.6% 0.0% 0.3% Translate
Gear 90.0% 88.3% 0.1% 50.7% 0.1% 0.2% Translate
Inventory 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Groups 99.5% 99.6% 0.0% 21.8% 0.0% 0.8% Translate
Loginincentives 100.0% 100.0% 0.0% 3.7% 0.0% 0.0% Translate
Limited 89.0% 91.5% 1.1% 1.1% 4.0% 0.5% Translate
Maintenance 100.0% 100.0% 0.0% 22.5% 0.0% 0.0% Translate
Merch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Messages 95.5% 91.2% 2.9% 2.9% 10.4% 4.4% Translate
Noscript 100.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
Overview 100.0% 100.0% 0.0% 37.5% 0.0% 0.0% Translate
Npc 95.9% 96.1% 2.3% 22.2% 0.0% 0.0% Translate
Pets 97.9% 99.6% 0.0% 13.6% 0.0% 0.0% Translate
Rebirth 92.8% 77.9% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Quests 92.0% 90.9% 0.0% 7.9% 0.0% 2.1% Translate
Spells 100.0% 100.0% 0.0% 1.7% 0.0% 3.5% Translate
Subscriber 100.0% 100.0% 0.0% 6.5% 0.0% 0.0% Translate
Tasks 100.0% 100.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% Translate
Loadingscreentips 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Achievements 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 3.0% 0.0% Translate
Generic 100.0% 100.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.6% Translate
When User Action Detail Object
2 months ago None Committed changes Habitica/Character - Swedish
2 months ago None Suggestion removed during cleanup Habitica/Character - Swedish
<%= username %> kastar <%= spell %> på <%= target %>.
2 months ago None Suggestion removed during cleanup Habitica/Character - Swedish
<%= username %> kastar <%= spell %> för sällskapet.
2 months ago Yoshikora New translation Habitica/Character - Swedish
<%= username %> kastar <%= spell %> på <%= target %>.
2 months ago Yoshikora New translation Habitica/Character - Swedish
<%= username %> kastar <%= spell %> för sällskapet.
2 months ago Yoshikora Suggestion added Habitica/Character - Swedish
<%= username %> kastar <%= spell %> på <%= target %>.
2 months ago Yoshikora Suggestion added Habitica/Character - Swedish
<%= username %> kastar <%= spell %> för sällskapet.
2 months ago Yoshikora New translation Habitica/Character - Swedish
Detta köp kommer överstiga antalet föremål som du behvöer för att kläcka alla möjliga <%= itemText %> djur. Är du säker?
2 months ago Yoshikora New translation Habitica/Character - Swedish
Köp för <%= cost %> Guld?
2 months ago Yoshikora New translation Habitica/Character - Swedish
Nu när du har nått nivå 100 kommer du inte få mer egenskapspoäng. Du kan fortsätta att nå högre nivåer eller så kan du starta ett nytt äventyr på nivå 1 genom att använda <a href='http://habitica.fandom.com/wiki/Orb_of_Rebirth' target='_blank'>Återfödelsens sfär</a> som nu finns gratis på Marknaden.!
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 230 1710
Translated 100.0% 230 1710
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.4% 1

Last activity

Last change Nov. 11, 2019, 3:45 p.m.
Last author Moa Davou

Activity in last 30 days

Activity in last year