Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit fix(cors): allow authorization header d861236f44
paglias authored 13 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/challenge.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/challenge.json
Translation file website/common/locales/sk/challenge.json
None

Committed changes

Habitica / ChallengeSlovak

Committed changes 5 days ago
kubson_sk

Translation changed

Habitica / ChallengeSlovak

Minimum 1 Gem for public Challenges (helps prevent spam, it really does).
Minimum je 1 Drahokam pre Verejné výzvy (pomáha predísť spamu, naozaj). 
5 days ago
kubson_sk

Translation changed

Habitica / ChallengeSlovak

Use this section to go into more detail about everything that Challenge participants should know about your Challenge.
Použi túto sekciu, aby si bližšie opísal všetko, čo by mali účastníci tvojej výzvy vedieť.
5 days ago
kubson_sk

Translation changed

Habitica / ChallengeSlovak

We couldn't find any matching Challenges.
We couldn't find any matching ChallengesNenašli sme žiadne odpovedajúce výzvy.
5 days ago
kubson_sk

Translation changed

Habitica / ChallengeSlovak

Find recommended Challenges based on your interests, browse Habitica's public Challenges, or create your own Challenges.
Nájdi odporúčané výzvy založené na tvojich záujmoch, prehliadni si Verejné výzvy Habitiky alebo si vytvor svoje vlastné výzvy.
5 days ago
kubson_sk

Translation changed

Habitica / ChallengeSlovak

Challenges are community events in which players compete and earn prizes by completing a group of related tasks.
Výzvy sú komunitné udalosti, v ktorých hráči súťažia a získavajú odmeny plnením skupinou súvisiacich úloh.
5 days ago
kubson_sk

Translation changed

Habitica / ChallengeSlovak

Only broken challenges tasks can be unlinked.
Len pokazené výzvy môžu byť odpojené.
5 days ago
kubson_sk

Translation changed

Habitica / ChallengeSlovak

Only the challenge leader can delete it.
Len majiteľ výzvy môže výzvu vymazať.
5 days ago
kubson_sk

Translation changed

Habitica / ChallengeSlovak

User not found among challenge's members
Používateľ nebol nájdený medzi účastníkmi výzvy.
5 days ago
kubson_sk

Translation changed

Habitica / ChallengeSlovak

Only the group leader can create challenges
Len vodca družiny môže vytvárať výzvy.
5 days ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 134 813 4,975
Translated 100% 134 813 4,975
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change July 7, 2020, 4:09 p.m.
Last author Jakub Krchlik

Activity in last 30 days

Activity in last year