Translation status

Strings329
100.0% Translate
Words3282
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Settings 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% Translate
Subscriber 99.5% 99.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Backgrounds 98.5% 98.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Challenge 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Character 99.5% 98.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.8% Translate
Contrib 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Content 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Communityguidelines 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% Translate
Questscontent 89.2% 93.2% 6.5% 6.1% 0.0% 0.1% Translate
Death 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Faq 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Generic 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Gear 89.4% 87.9% 0.0% 18.4% 0.0% 0.2% Translate
Inventory 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Groups 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% Translate
Loginincentives 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Limited 98.8% 99.3% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Maintenance 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Merch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Messages 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Noscript 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Overview 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Npc 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pets 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Rebirth 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Quests 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% Translate
Tasks 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% Translate
Loadingscreentips 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Achievements 25.0% 31.4% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% Translate
Spells 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.5% Translate
Defaulttasks 50.7% 48.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Guidance for Linguists
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop 9a6347afb6, 2 days ago
Filemaskwebsite/common/locales/*/front.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/front.json
Translation file website/common/locales/pl/front.json
When User Action Detail Object
2 months ago None Committed changes Habitica/Front - Polish
2 months ago csharpek Translation changed Habitica/Front - Polish
Uh-oh - yourOjej - Twój adres e-mail address / username or password is incorrect.
- Make sure they are typed correctly. Your username and password are case-sensitive.
- You may have signed up with
/ nazwa użytkownika lub hasło jest nieprawidłowe.
- Upewnij się, czy są wpisane poprawnie. Nazwa użytkownika i hasło są wrażliwe na wielkość liter.
- Możliwe, że rejestrację wykonano przez
Facebook orlub Google-sign-in, not, a nie e-mail, so double-check by trying them.
- If you forgot your password
prawdź czy to prawda.
- Jeśli hasło uległo zapomnieniu
, cklicknij "Forgot PasswordNie pamiętam hasła".
2 months ago csharpek Translation changed Habitica/Front - Polish
Usernames must conform to ourNazwy użytkowników muszą spełniać wymagania określone w <a href='/static/terms' target='_blank'>Terms of ServiceWarunkach korzystania z Usług</a> andoraz <a href='/static/community-guidelines' target='_blank'>Community Guidelines</a>. If you didn’t previously set a login name, your username was auto-generatedWytycznych Wspólnoty</a>. Jeśli wcześniej nie ustawiono nazwy logowania, to nazwa użytkownika zostanie wygenerowana automatycznie.
2 months ago csharpek Translation changed Habitica/Front - Polish
Login names are now unique usernames that will be visible beside your display name and used for invitations,Nazwy logowania są obecnie unikalnymi nazwami użytkowników, które będą widoczne obok Twojej nazwy gracza i będą używane do zaproszeń chzat @mentions, and messaging.<br><br>If you'd like to learn more about this chów i wiadomości.<br><br>Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tej zmiangie, <a href='http://habitica.fandom.com/wiki/Player_Names' target='_blank'>visit ourprzeczytaj artykuł na wiki</a>.
2 months ago csharpek Translation changed Habitica/Front - Polish
Społeczna presja jest ogromnym czynnikiem motywacyjnym dla dużej liczby osób, więc wiedzieliśmy, że chcemy mieć silną społeczność, która będzie pilnowała odpowiedzialności innych za swoje cele, a także zachęcała do osiągania sukcesów. Szczęśliwie jedną z rzeczy, której gry wieloosobowe dobrze sprzyjają jest budowanie poczucia społeczności wśród ich uczestników! SHabitica zapożyczyła strukturę społeczeństwa Habitika czerpie z tych typów gier. Możesz stworzyć mała Drużynę bliskich przyjaciół, ale możesz też dołączyć do większych, dzielących wspólne interesy grup znanych jako Gildie. Chociaż niektórzy wolą grać solo to większość decyduje się by uformować sieć wsparcia, która zachęca do społecznej odpowiedzialności poprzez takie funkcje jak na przykład Misje, gdzie członkowie Drużyny wspólnie dzielą się swoją produktywnością by razem zwalczać potwory.
2 months ago csharpek Translation changed Habitica/Front - Polish
Get StartedZaczynamy!
2 months ago csharpek Translation changed Habitica/Front - Polish
Pokonuj potwory wraz z innymi mieszkańcami Habitikica! Wykorzystaj zarobione złoto, żeby kupować nagrody w grze, lub ustawiać własne, jak np. oglądanieproponowane przez grę, lub własne, jak np. możliwość obejrzenia odcinka ulubionego serialu.
2 months ago csharpek Translation changed Habitica/Front - Polish
Lokalne uwierzytelnieanie może być dodane tylkowyłącznie do konta społecznych. ościowego.
2 months ago csharpek Translation changed Habitica/Front - Polish
Nazwa użytkownika jest już zajęta.
2 months ago csharpek Translation changed Habitica/Front - Polish
Nieprawidłowy adres e-mail.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 329 3282
Translated 100.0% 329 3282
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Aug. 19, 2019, 12:26 p.m.
Last author Michał C

Activity in last 30 days

Activity in last year