Translation status

Strings138
92.0% Translate
Words1594
90.9%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Settings 95.2% 96.0% 1.4% 0.9% 0.0% 0.0% Translate
Backgrounds 95.7% 94.2% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
Challenge 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Character 99.5% 98.0% 0.4% 0.4% 0.0% 0.8% Translate
Contrib 100.0% 100.0% 0.0% 2.8% 0.0% 0.0% Translate
Content 97.7% 96.8% 0.2% 0.2% 0.0% 0.2% Translate
Communityguidelines 100.0% 100.0% 0.0% 3.9% 0.0% 2.3% Translate
Questscontent 96.7% 96.0% 0.4% 12.5% 0.0% 0.1% Translate
Death 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Defaulttasks 61.9% 63.8% 0.0% 1.5% 0.0% 1.5% Translate
Faq 100.0% 100.0% 0.0% 7.1% 5.3% 0.0% Translate
Front 99.0% 97.7% 0.6% 13.7% 0.0% 0.0% Translate
Gear 89.4% 87.8% 0.1% 13.6% 0.0% 0.2% Translate
Groups 97.9% 98.3% 1.2% 0.8% 0.0% 0.4% Translate
Loginincentives 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Limited 86.7% 90.7% 1.1% 4.0% 0.0% 0.5% Translate
Maintenance 100.0% 100.0% 0.0% 9.6% 0.0% 0.0% Translate
Merch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Messages 91.0% 86.9% 4.4% 1.4% 0.0% 0.0% Translate
Noscript 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Overview 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Npc 95.9% 96.1% 2.3% 8.1% 0.0% 0.0% Translate
Pets 97.9% 99.6% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
Rebirth 96.4% 80.3% 3.5% 3.5% 0.0% 0.0% Translate
Spells 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.5% Translate
Tasks 99.5% 97.3% 0.4% 1.4% 0.0% 0.4% Translate
Loadingscreentips 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Achievements 55.3% 54.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Inventory 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Generic 97.3% 96.9% 0.6% 2.3% 0.0% 0.6% Translate
Subscriber 93.4% 96.6% 0.0% 1.3% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Guidance for Linguists
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop 383bbc558b, yesterday
Filemaskwebsite/common/locales/*/quests.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/quests.json
Translation file website/common/locales/nl/quests.json
When User Action Detail Object
3 months ago SabreCat New string to translate Habitica/Quests - Dutch
3 months ago SabreCat Resource update Habitica/Quests - Dutch
3 months ago SabreCat Committed changes Habitica/Quests - Dutch
3 months ago dopici Translation changed Habitica/Quests - Dutch
Alleen de queesteleider of groepsleider kan de queeste forceren om te starten.
3 months ago dopici Translation changed Habitica/Quests - Dutch
De queesten zijn nu beschikbaar op hun eigen pagina! Klik op Boedel -> Queesten om ze te vinden.
3 months ago dopici Translation changed Habitica/Quests - Dutch
Als deze balk vol is, zal de eindbaas een speciale aanval ontketenen.!
3 months ago dopici Translation changed Habitica/Quests - Dutch
Weet je het zeker? Maar <%= questmembers %> van je <%= totalmembers %> gezelschapsgenoten zijn deze Queeste aangegaan! Queesten starten automatisch wanneer alle spelers hun uitnodiging hebben geaccepteerd of afgewezen.
3 months ago dopici Translation changed Habitica/Quests - Dutch
Je hebt deze queeste reeds ontvangen door <%= priorQuest %> te voltooien.
3 months ago dopici Translation changed Habitica/Quests - Dutch
Je hebt deze queeste reeds ontvangen door niveau <%= level %> te worden.
3 months ago dopici Translation changed Habitica/Quests - Dutch
Voltooi Dagelijkse taken en To-Do's en score positieve Gewoontes om de Eindbaas schade aan te brengen! Onvoltooide Dagelijkse Taken vullen de Woede Balk. Wanneer de Woede Balk vol is, zal de Eindbaas een NPC aanvallen. Een Eindbaas zal nooit individuele spelers of aacounts schade aanbrengen op welke manier dan ook. Alleen van actieve accounts die niet in de Herberg verblijven zullen de taken meegeteld worden.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 138 1594
Translated 92.0% 127 1450
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Sept. 24, 2019, 11:35 a.m.
Last author Gleb Sh

Activity in last 30 days

Activity in last year