Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'origin/develop' into Weblate. 0a86d04a15
Melior authored 5 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/front.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/front.json
Translation file website/common/locales/nl/front.json
None

Committed changes

Habitica / FrontDutch

Committed changes a month ago
Cynditjuh

Translation changed

Habitica / FrontDutch

Lots of different people use Habitica! More than half of our users are ages 18 toVeel verschillende mensen gebruiken Habitica! Meer dan de helft van onze gebruikers hebben een leeftijd tussen de 18 en de 34, butmaar we have grandparents using the site with their young grandkids and every age in-between. Often families will join a party and battle monsters togetherebben ook grootouders die de site gebruiken met hun jonge kleinkinderen en alle leeftijden daartussenin. Families treden vaak toe tot een gezelschap en bevechten samen monsters. <br /> MVeel vany of our users have a backnze gebruikers hebben een achterground in games, but surprisingly, when we ran a survey a while back, 40% of our users identified as nonmaar verassend genoeg, toen we een tijdje geleden een enquête hielden, indentificeerde 40% van onze gebruikers als niet-gamers! So it looks like ourDus het lijkt er op dat onze method can be effective for anyone who wants productivity and wellness to feel more funef kan zijn voor iedereen die wil dat productiviteit en welzijn leuker voelt.
a month ago
Cynditjuh

Translation changed

Habitica / FrontDutch

One of the ways that Habitica has been most successful at usingEen van de dingen waardoor Habitica erg succesvol is geweest in het gebruiken van gamification is thdat we've put a lot of effort into thinking about the game aspects to ensure that they are actually fun. We've also included many veel tijd en moeite hebben gestoken in het nadenken over de spel-aspecten om er voor te zorgen dat ze ook echt leuk zijn. We hebben ook veel sociale components, because we feel that some of then toegevoegd, omdat we vinden dat de moeest motivating games let you play with friends, and because research has shown that it's easier to form habits when you have accountability to other peopleerende spellen degene zijn die je met vrienden samen kunt spelen, en omdat onderzoek heeft aangetoond dat het makkelijker is om gewoontes te vormen als je verantwoording aan andere mensen moet afleggen.
a month ago
Cynditjuh

New translation

Habitica / FrontDutch

Gelieve <%= magicWord %> in hoofdletters te typen om je account te verwijderen.
a month ago
Cynditjuh

New contributor

Habitica / FrontDutch

New contributor a month ago
None

Committed changes

Habitica / FrontDutch

Committed changes a month ago
WaveOfWaves

Translation changed

Habitica / FrontDutch

If you skip one of your daily goals, your avatar will lose health thAls je een van je dagelijkse doelen overslaat, zal je avatar de fvollowing day. Thigende dag levens svervesliezen. Dit dient als an important motivating factor to encourage people to follow through with their goals because people reallyeen belangrijke motiverende factor om mensen aan te moedigen om door te zetten met hun doelen, want mensen haten hurting their little avataret heel erg om hun avatartje pijn te doen! Plus, thde sociale accountability is critical for a lot of people: if you’re fighting a monster with your friends, skipping your tasks hurts their avatars, tooansprakelijkheid is essentieel voor de meesten: als je tegen een monster vecht met je vrienden, dan doet het overslaan van je eigen taken hun avatars ook pijn.
a month ago
WaveOfWaves

Translation changed

Habitica / FrontDutch

Social pressure is a huge druk is een enorme motivatingerende factor fvoor a lot of people, so we knew that we wanted to have a strong community teen hoop mensen, dus wisten we dat we een sterke gemeenschatp would hold each other accountable for their goals and cheer for theirilden hebben waarin men elkaar aansprakelijk zou houden voor hun doelen en zou juichen voor elkaar's successesn. Luckily, one of the things thatGelukkig is een van de dingen die multiplayer video games dohet best is foster a sense of community among their users! Habitica’s community e doen het bevorderen van een saamhorigheidsgevoel onder hun gebruikers! Habitica's gemeenschapsstructuure borrows from these types of games; you can form a small Party of clos leent van deze typen spellen; je kan een kleine Gemeenschap van hechte fvriends, but you can also join a larger, shared-interest groups knownen vormen, maar je kan ook deelnemen in een grotere groep met gedeelde interesses, ook wel bekend als aeen Guilde. Although some users choose to play solo, most decide to form aHoewel sommige gebruikers kiezen om alleen te spelen, kiezen de meesten ervoor om een support netwoerk that encouragese vormen dat sociale accountability through features such aansprakelijkheid aanmoedigt door middel van functies zoals Queestsen, where Party members pool their productivity to battleaarbij Gezelschapsleden de armen ineen slaan om tegen monsters togethere vechten.
a month ago
WaveOfWaves

Translation changed

Habitica / FrontDutch

OthAndere **3rd Party Tools** tie Habitica into various aspects of your life. Our API provides easyTools van Derden** betrekken Habitica bij verschillende aspecten van je leven. Onze API biedt makkelijke integration fe voor thdings like then zoals de [Chrome Extensiontie](https://chrome.google.com/webstore/detail/habitica/pidkmpibnnnhneohdgjclfdjpijggmjj?hl=en-US), for which you lose points when browsing uwaarbij je punten verliest als je op onproductieve websites, and gain points when zit, en punten wint als je onp productieve ones. [See more hersites zit. [Voor meer informatie](http://habitica.fandom.com/wiki/Extensions,_Add-Ons,_and_Customizations).
a month ago
WaveOfWaves

Translation changed

Habitica / FrontDutch

See a moBekijk een uitgebre idetailedre lijst of [our featurvan [onze functies](/static/overview). Are you looking for a more private approach? Check out ourBen je op zoek naar een benadering die meer privé is? Check dan onze [administrative packageslannen](/static/plans), which ardie perfect fzijn voor families, teachers, support groups, and businessesleraren, hulpgroepen, en bedrijven.
a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 328 3,278 20,457
Translated 100% 328 3,278 20,457
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 10% 36 157 1,160

Last activity

Last change March 4, 2020, 7:17 p.m.
Last author Cyndi Langenberg-Luyten

Activity in last 30 days

Activity in last year