Key English Czech
settings Settings Nastavení
language Language Jazyk
americanEnglishGovern In the event of a discrepancy in the translations, the American English version governs. V případě rozdílu v překladech používáme verzi americké angličtiny.
helpWithTranslation Would you like to help with the translation of Habitica? Great! Then visit <a href="/groups/guild/7732f64c-33ee-4cce-873c-fc28f147a6f7">the Aspiring Linguists Guild</a>! Chceš nám pomoci program Habitica přeložit? Super! Tak navštiv <a href="/groups/guild/7732f64c-33ee-4cce-873c-fc28f147a6f7">the Aspiring Linguists Guild</a>!
stickyHeader Sticky header Přilnavé záhlaví
newTaskEdit Open new tasks in edit mode Otevři nové úkoly v módu pro úpravy
dailyDueDefaultView Set Dailies default to 'due' tab Posílat denní úkoly do záložky zbývající
dailyDueDefaultViewPop With this option set, the Dailies tasks will default to 'due' instead of 'all' Pokud je tato možnost zvolena, denní úkoly se budou zobrazovat v záložce "Zbývající" místo v záložce "Vše"
reverseChatOrder Show chat messages in reverse order Zobrazit zprávy v opačném pořadí
startAdvCollapsed Advanced Settings in tasks start collapsed Pokročilá nastavení jsou skrytá
startAdvCollapsedPop With this option set, Advanced Settings will be hidden when you first open a task for editing. S tímto nastavením budou při první úpravě úkolu pokročilá nastavení skrytá.
dontShowAgain Don't show this again Znovu neukazovat
suppressLevelUpModal Don't show popup when gaining a level Neukazovat dialogové okno při postupu na vyšší úroveň
suppressHatchPetModal Don't show popup when hatching a pet Neotvírat dialogové okno při vylíhnutí mazlíčka
suppressRaisePetModal Don't show popup when raising a pet into a mount Neotvírat dialogové okno při vykrmení mazlíčka ve zvíře
suppressStreakModal Don't show popup when attaining a Streak achievement Neotvírat dialogové okno při získání ocenění za sérii
showTour Show Tour Zobrazit průvodce
showBailey Show Bailey Zobraz Baileyho
showBaileyPop Bring Bailey the Town Crier out of hiding so you can review past news. Vytáhni Baileyho, městského vyvolávače, z úkrytu, aby sis mohl přečíst starší novinky.
fixVal Fix Character Values Opravit hodnoty postavy