Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit 4.200.0 958f929a25
Sabe Jones authored 6 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/overview.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/overview.json
Translation file website/common/locales/cs/overview.json
None

Committed changes

Habitica / OverviewCzech

Committed changes 8 months ago
LionFox

Translation changed

Habitica / OverviewCzech

Now, start tackling your goals from the list! As you complete tasks and check them off in Habitica, you will gain [Experience](http://habitica.fandom.com/wiki/Experience_Points), which helps you level up, and [Gold](http://habitica.fandom.com/wiki/Gold_Points), which allows you to purchase Rewards. If you fall into bad habits or miss your Dailies, you will lose [Health](http://habitica.fandom.com/wiki/Health_Points). In that way, the Habitica Experience and Health bars serve as a fun indicator of your progress toward your goals. You'll start seeing your real life improve as your character advances in the game.
Tak, teď začni plnit úkoly ze seznamu! Jak budeš dokončovat úkoly a odškrtávat si je v Habitice, budeš dostávat [zkušenosti](http://habitica.fandom.com/wiki/Experience_Points), které ti pomůžou ve zvyšování tvé úrovně, a [zlato](http://habitica.fandom.com/wiki/Gold_Points), které ti umožní koupit si Odměny. Jestli ale budeš mít špatné zvyky a nebudeš plnit své denní úkoly tak budeš ztrácet [životy](http://habitica.fandom.com/wiki/Health_Points). Takže zkušenosti a životy slouží v Habitice jako zábavný indikátor tvého postupu k tvým cílům. Začneš pozorovat zlepšení v tvém životě jak tvoje postava bude postupovat ve hře.
8 months ago
LionFox

New contributor

Habitica / OverviewCzech

New contributor 8 months ago
SabreCat

Resource update

Habitica / OverviewCzech

Resource update 11 months ago
None

Committed changes

Habitica / OverviewCzech

Committed changes 11 months ago
bart

Translation changed

Habitica / OverviewCzech

Step 3: Customize and Explore Habitica
Krok 3: Uprav a prozkoumej zemaplikaci Habitica
11 months ago
bart

Translation changed

Habitica / OverviewCzech

Now, start tackling your goals from the list! As you complete tasks and check them off in Habitica, you will gain [Experience](http://habitica.fandom.com/wiki/Experience_Points), which helps you level up, and [Gold](http://habitica.fandom.com/wiki/Gold_Points), which allows you to purchase Rewards. If you fall into bad habits or miss your Dailies, you will lose [Health](http://habitica.fandom.com/wiki/Health_Points). In that way, the Habitica Experience and Health bars serve as a fun indicator of your progress toward your goals. You'll start seeing your real life improve as your character advances in the game.
Tak, teď začni plnit úkoly ze seznamu! Jak budeš dokončovat úkoly a odškrtávat si je v Habitica, budeš dostávat [zkušenosti](http://habitica.fandom.com/wiki/Experience_Points), které ti pomůžou ve zvyšování tvé úrovně, a [zlato](http://habitica.fandom.com/wiki/Gold_Points), které ti umožní koupit si odměny. Jestliže ale budou tvé návyky špatné a nebudeš plnit své denní úkoly tak budeš ztrácet [životy](http://habitica.fandom.com/wiki/Health_Points). Takže zkušenosti a životy slouží v Habitica jako zábavný indikátor tvého postupu k tvým cílům. Začneš pozorovat zlepšení v tvém životě jak tvoje postava bude postupovat ve hře.
11 months ago
bart

Translation changed

Habitica / OverviewCzech

Now, start tackling your goals from the list! As you complete tasks and check them off in Habitica, you will gain [Experience](http://habitica.fandom.com/wiki/Experience_Points), which helps you level up, and [Gold](http://habitica.fandom.com/wiki/Gold_Points), which allows you to purchase Rewards. If you fall into bad habits or miss your Dailies, you will lose [Health](http://habitica.fandom.com/wiki/Health_Points). In that way, the Habitica Experience and Health bars serve as a fun indicator of your progress toward your goals. You'll start seeing your real life improve as your character advances in the game.
Tak, teď začni plnit úkoly ze seznamu! Jak budeš dokončovat úkoly a odškrtávat si je v Habiticea, budeš dostávat [zkušenosti](http://habitica.fandom.com/wiki/Experience_Points), které ti pomůžou ve zvyšování tvé úrovně, a [zlato](http://habitica.fandom.com/wiki/Gold_Points), které ti umožní koupit si Oodměny. Jestliže ale budeš mítou tvé návyky špatné zvyky a nebudeš plnit své denní úkoly tak budeš ztrácet [životy](http://habitica.fandom.com/wiki/Health_Points). Takže zkušenosti a životy slouží v Habiticea jako zábavný indikátor tvého postupu k tvým cílům. Začneš pozorovat zlepšení v tvém životě jak tvoje postava bude postupovat ve hře.
11 months ago
bart

Translation changed

Habitica / OverviewCzech

Step 1: Enter Tasks
Krok 1: Napiš svojeZadej si úkoly
11 months ago
bart

Translation changed

Habitica / OverviewCzech

Need some tips on how to begin? Here's a straightforward guide!
Potřebujeteš nějaké tipy jak začít? Zde je poctivý průvodce!
11 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 8 515 3,895
Translated 87% 7 371 2,552
Needs editing 12% 1 144 1,343
Failing check 12% 1 32 199

Last activity

Last change Nov. 28, 2020, 1:21 a.m.
Last author Lio Zam

Activity in last 30 days

Activity in last year