Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Removed unused I18N strings from all `limited.json` files (#12567) de09e56f67
RaitheOfDureya authored 22 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/overview.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/overview.json
Translation file website/common/locales/cs/overview.json
SabreCat

Resource update

Habitica / OverviewCzech

Resource update a month ago
None

Committed changes

Habitica / OverviewCzech

Committed changes a month ago
bart

Translation changed

Habitica / OverviewCzech

Step 3: Customize and Explore Habitica
Krok 3: Uprav a prozkoumej zemaplikaci Habitica
a month ago
bart

Translation changed

Habitica / OverviewCzech

Now, start tackling your goals from the list! As you complete tasks and check them off in Habitica, you will gain [Experience](http://habitica.fandom.com/wiki/Experience_Points), which helps you level up, and [Gold](http://habitica.fandom.com/wiki/Gold_Points), which allows you to purchase Rewards. If you fall into bad habits or miss your Dailies, you will lose [Health](http://habitica.fandom.com/wiki/Health_Points). In that way, the Habitica Experience and Health bars serve as a fun indicator of your progress toward your goals. You'll start seeing your real life improve as your character advances in the game.
Tak, teď začni plnit úkoly ze seznamu! Jak budeš dokončovat úkoly a odškrtávat si je v Habitica, budeš dostávat [zkušenosti](http://habitica.fandom.com/wiki/Experience_Points), které ti pomůžou ve zvyšování tvé úrovně, a [zlato](http://habitica.fandom.com/wiki/Gold_Points), které ti umožní koupit si odměny. Jestliže ale budou tvé návyky špatné a nebudeš plnit své denní úkoly tak budeš ztrácet [životy](http://habitica.fandom.com/wiki/Health_Points). Takže zkušenosti a životy slouží v Habitica jako zábavný indikátor tvého postupu k tvým cílům. Začneš pozorovat zlepšení v tvém životě jak tvoje postava bude postupovat ve hře.
a month ago
bart

Translation changed

Habitica / OverviewCzech

Now, start tackling your goals from the list! As you complete tasks and check them off in Habitica, you will gain [Experience](http://habitica.fandom.com/wiki/Experience_Points), which helps you level up, and [Gold](http://habitica.fandom.com/wiki/Gold_Points), which allows you to purchase Rewards. If you fall into bad habits or miss your Dailies, you will lose [Health](http://habitica.fandom.com/wiki/Health_Points). In that way, the Habitica Experience and Health bars serve as a fun indicator of your progress toward your goals. You'll start seeing your real life improve as your character advances in the game.
Tak, teď začni plnit úkoly ze seznamu! Jak budeš dokončovat úkoly a odškrtávat si je v Habiticea, budeš dostávat [zkušenosti](http://habitica.fandom.com/wiki/Experience_Points), které ti pomůžou ve zvyšování tvé úrovně, a [zlato](http://habitica.fandom.com/wiki/Gold_Points), které ti umožní koupit si Oodměny. Jestliže ale budeš mítou tvé návyky špatné zvyky a nebudeš plnit své denní úkoly tak budeš ztrácet [životy](http://habitica.fandom.com/wiki/Health_Points). Takže zkušenosti a životy slouží v Habiticea jako zábavný indikátor tvého postupu k tvým cílům. Začneš pozorovat zlepšení v tvém životě jak tvoje postava bude postupovat ve hře.
a month ago
bart

Translation changed

Habitica / OverviewCzech

Step 1: Enter Tasks
Krok 1: Napiš svojeZadej si úkoly
a month ago
bart

Translation changed

Habitica / OverviewCzech

Need some tips on how to begin? Here's a straightforward guide!
Potřebujeteš nějaké tipy jak začít? Zde je poctivý průvodce!
a month ago
bart

New translation

Habitica / OverviewCzech

Habitica is nothing without real-world goals, so enter a few tasks. You can add more later as you think of them! All tasks can be added by clicking the green "Create" button.
* **Set up [To Do's](http://habitica.fandom.com/wiki/To-Dos):** Enter tasks you do once or rarely in the To Do's column, one at a time. You can click on the tasks to edit them and add checklists, due dates, and more!
* **Set up [Dailies](http://habitica.fandom.com/wiki/Dailies):** Enter activities you need to do daily or on a particular day of the week, month, or year in the Dailies column. Click task to edit when it will be due and/or set a start date. You can also make it due on a repeating basis, for example, every 3 days.
* **Set up [Habits](http://habitica.fandom.com/wiki/Habits):** Enter habits you want to establish in the Habits column. You can edit the Habit to change it to just a good habit :heavy_plus_sign: or a bad habit :heavy_minus_sign:
* **Set up [Rewards](http://habitica.fandom.com/wiki/Rewards):** In addition to the in-game Rewards offered, add activities or treats which you want to use as a motivation to the Rewards column. It's important to give yourself a break or allow some indulgence in moderation!
* If you need inspiration for which tasks to add, you can look at the wiki's pages on [Sample Habits](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits), [Sample Dailies](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies), [Sample To Do's](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To-Dos), and [Sample Rewards](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards).
Habitica je založená na plnění úkolů v reálném životě, tak si přidej nějaký nový. Až tě napadnou další, můžeš je kdykoliv přidat! Všechny úkoly se dají vytvořit kliknutím a zelené tlačítko "Přidat úkol".
* **Nastav si [Úkolníček](http://habitica.fandom.com/wiki/To-Dos):** Přidej úkoly, které potřebuješ splnit pouze jednou, nebo nepravidelně, do sloupce Úkolníček. Na vytvořené úkoly můžeš kliknout a přidat do nich pod-úkoly, termín splnění, a další!
* **Nastav si [Denní úkoly](http://habitica.fandom.com/wiki/Dailies):** Přidej aktivity, které potřebuješ plnit denně, případně pravidelně v určité dny každý týden, měsíc, nebo rok. Klikni na vytvořené úkoly a zadej, v jakém období a v jaké dny bude úkol aktivní, například každý 3 den.
* **Nastav si [Návyky](http://habitica.fandom.com/wiki/Habits):** Sem můžeš zadat návyky, které si chceš budovat. Po kliknutí můžeš v případě potřeby určit, že se bude jednat pouze o pozitivní :heavy_plus_sign: nebo negativní :heavy_minus_sign: návyk.
* **Nastav si [Odměny](http://habitica.fandom.com/wiki/Rewards):** Do odměn si kromě těch připravených můžeš přidat i vlastní motivaci v podobě oblíbených činností nebo třeba sladkostí. Je třeba si dát občas pauzu a dopřát si něco příjemného!
* Pokud se chceš nechat inspirovat ohledně toho, jaké úkoly bys mohl přidat, podívej se na wiki stránku [Ukázky návyků](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits), [Ukázky denních úkolů](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies), [Ukázky úkolníčku](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To-Dos), a [Ukázky odměn](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards).
a month ago
None

Committed changes

Habitica / OverviewCzech

Committed changes a month ago
bart

Translation changed

Habitica / OverviewCzech

Have questions? Check out the [FAQ](<%= faqUrl %>)! If your question isn't mentioned there, you can ask for further help in the [Habitica Help guild](<%= helpGuildUrl %>).

Good luck with your tasks!
Have questions? Check out the [FAQ](<%= faqUrl %>)! If your question isn't mentioned there, you can ask for further help in theMáš dotaz? Omrkni často kladené otázky [FAQ](<%= faqUrl %>)! Jestliže tam nenajdeš svůj dotaz, můžes požádat o pomoc v cechu [Habitica Help guild](<%= helpGuildUrl %>).

Good luck with your tasksHodně štěstí s tvými úkoly!
a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 8 515 3,895
Translated 87% 7 371 2,552
Needs editing 12% 1 144 1,343
Failing check 25% 2 115 816

Last activity

Last change Aug. 13, 2020, 9:18 a.m.
Last author Martin Bartak

Activity in last 30 days

Activity in last year