Translation status

56 Strings 80% Translate
5,140 Words 70%

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit build(deps): bump amplitude-js from 8.1.0 to 8.2.1 in /website/client (#13228) e2280d9bd9
dependabot[bot] authored 4 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/faq.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/faq.json
Translation file website/common/locales/cs/faq.json
None

Committed changes

Habitica / FaqCzech

Committed changes 2 months ago
Ceartais

New translation

Habitica / FaqCzech

The wiki has four lists of sample tasks to use as inspiration:

* [Sample Habits](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Sample Dailies](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Sample To Do's](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To-Dos)
* [Sample Custom Rewards](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
Wiki má čtyři seznamy příkladů úkolů, kterými se můžeš inspirovat:
<br><br>
* [Ukázky návyků](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits)
* [Ukázky denních úkolů](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies)
* [Ukázky úkolníčku](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s)
* [Ukázky vlastních odměn](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards)
2 months ago
Ceartais

New contributor

Habitica / FaqCzech

New contributor 2 months ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / FaqCzech

New string to translate 3 months ago
SabreCat

Resource update

Habitica / FaqCzech

Resource update 3 months ago
None

Source string changed

Habitica / FaqCzech

The best way is to invite them to a Party with you! Parties can go on qQuests, battle monsters, and cast skills to support each other. Go to Menu > Party and click "Create New Party" if you don't already have a

If you want to start your own Party, go to Menu > [Party](https://habitica.com/party) and tap "Create New
Party". Then tap on the Members list,scroll down and tap "Invite in the upper right-hand cornera Member" to invite your friends by entering their U@user ID (a string of numbers and letters thatname. If you want to join someone else’s Party, just give them your @username and they can find under Settings > Account Details on the app, and Settings > API on the website). On the website, you can also invite friends via email, which we will add to the app in a future update.

On the website, you and your friends can also join Guilds, which are public chat rooms. Guilds will be added to the app in a future update!
vite you!

You and your friends can also join Guilds, which are public chat rooms that bring people together based on shared interests! There are a lot of helpful and fun communities, be sure to check them out.

If you’re feeling more competitive, you and your friends can create or join Challenges to take on a set of tasks. There are all sorts of public Challenges available that span a wide array of interests and goals. Some public Challenges will even award Gem prizes if you’re selected as the winner.
3 months ago
None

Committed changes

Habitica / FaqCzech

Committed changes 5 months ago
LionFox

Search and replace

Habitica / FaqCzech

If you have a question that isn't on this list or on the [Wiki FAQ](http://habitica.fandom.com/wiki/FAQ), come ask in the Tavern chat under Menu > Tavern! We're happy to help.
Jestli máš otázku, která není na tomto seznamu nebo na [Wiki FAQ] (http://habitica.fandom.com/wiki/FAQ), zeptej se v Krčmě v menu > Krčma! Jsme rádi když můžeme pomoct.
5 months ago
LionFox

Search and replace

Habitica / FaqCzech

The best way is to invite them to a Party with you! Parties can go on quests, battle monsters, and cast skills to support each other. Go to the [website](https://habitica.com/) to create one if you don't already have a Party. You can also join guilds together (Social > Guilds). Guilds are chat rooms focusing on a shared interest or the pursuit of a common goal, and can be public or private. You can join as many guilds as you'd like, but only one party.

For more detailed info, check out the wiki pages on [Parties](http://habitica.fandom.com/wiki/Party) and [Guilds](http://habitica.fandom.com/wiki/Guilds).
Nejlepším způsobem je pozvat je do družiny s tebou! Družiny mohou chodit na výpravy, bojovat s příšerami, a sesílat kouzla a schopnosti pro vzájemnou podporu. Jdi na [stránka] (https://habitica.com/) pro vytvoření nové družiny, pokud žádnou již nemáš. Můžete se také spolu přidat do cechu (Komunita > Cechy). Cechy jsou chatovací místnosti se zaměřením na společný zájem, nebo na honbu za společným cílem, a mohou být veřejné i soukromé. Můžeš se přidat ke kolika cechům jen chceš, ale můžeš se přidat pouze do jedné družiny.

Pro více detailnější info, koukni na naše wiki stránky na [Parties / Družiny](http://habitica.fandom.com/wiki/Party) a [Guilds / Cechy](http://habitica.fandom.com/wiki/Guilds).
5 months ago
LionFox

Search and replace

Habitica / FaqCzech

First, you'll set up tasks that you want to do in your everyday life. Then, as you complete the tasks in real life and check them off, you'll earn Experience and Gold. Gold is used to buy equipment and some items, as well as custom rewards. Experience causes your character to level up and unlock content such as pets, skills, and quests! For more detail, check out a step-by-step overview of the game at [Help -> Overview for New Users](https://habitica.com/static/overview).
Nejprve si zadáš nějaký úkol, který chceš splnit v reálném životě. Až ho splníš a odškrtneš, dostaneš Zkušenostní body a zlato. Zlato se používá na nákup vybavení nebo jiných předmětů a vlastních odměn. Díky zkušenosti budeš získávat vyšší a vyšší úrovně a odemykat obsah, jakým jsou třeba Mazlíčci, Dovednosti, nebo Výpravy! Pro více informací se podívej na přehled krok-za-krokem v [Nápověda -> Přehled pro nové uživatele] (https://habitica.com/static/overview).
5 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 56 5,140 29,324
Translated 80% 45 3,624 20,572
Needs editing 19% 11 1,516 8,752
Failing check 28% 16 2,093 12,086

Last activity

Last change March 3, 2021, 8:12 p.m.
Last author Jana Kubátová

Activity in last 30 days

Activity in last year