Translation status

56 Strings 78% Translate
5,140 Words 70%

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Fixed Skill Layout (#12776) bc181819f4
Vipul Khandelwal authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/faq.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/faq.json
Translation file website/common/locales/cs/faq.json
None

Committed changes

Habitica / FaqCzech

Committed changes a week ago
LionFox

Search and replace

Habitica / FaqCzech

If you have a question that isn't on this list or on the [Wiki FAQ](http://habitica.fandom.com/wiki/FAQ), come ask in the Tavern chat under Menu > Tavern! We're happy to help.
Jestli máš otázku, která není na tomto seznamu nebo na [Wiki FAQ] (http://habitica.fandom.com/wiki/FAQ), zeptej se v Krčmě v menu > Krčma! Jsme rádi když můžeme pomoct.
a week ago
LionFox

Search and replace

Habitica / FaqCzech

The best way is to invite them to a Party with you! Parties can go on quests, battle monsters, and cast skills to support each other. Go to the [website](https://habitica.com/) to create one if you don't already have a Party. You can also join guilds together (Social > Guilds). Guilds are chat rooms focusing on a shared interest or the pursuit of a common goal, and can be public or private. You can join as many guilds as you'd like, but only one party.

For more detailed info, check out the wiki pages on [Parties](http://habitica.fandom.com/wiki/Party) and [Guilds](http://habitica.fandom.com/wiki/Guilds).
Nejlepším způsobem je pozvat je do družiny s tebou! Družiny mohou chodit na výpravy, bojovat s příšerami, a sesílat kouzla a schopnosti pro vzájemnou podporu. Jdi na [stránka] (https://habitica.com/) pro vytvoření nové družiny, pokud žádnou již nemáš. Můžete se také spolu přidat do cechu (Komunita > Cechy). Cechy jsou chatovací místnosti se zaměřením na společný zájem, nebo na honbu za společným cílem, a mohou být veřejné i soukromé. Můžeš se přidat ke kolika cechům jen chceš, ale můžeš se přidat pouze do jedné družiny.

Pro více detailnější info, koukni na naše wiki stránky na [Parties / Družiny](http://habitica.fandom.com/wiki/Party) a [Guilds / Cechy](http://habitica.fandom.com/wiki/Guilds).
a week ago
LionFox

Search and replace

Habitica / FaqCzech

First, you'll set up tasks that you want to do in your everyday life. Then, as you complete the tasks in real life and check them off, you'll earn Experience and Gold. Gold is used to buy equipment and some items, as well as custom rewards. Experience causes your character to level up and unlock content such as pets, skills, and quests! For more detail, check out a step-by-step overview of the game at [Help -> Overview for New Users](https://habitica.com/static/overview).
Nejprve si zadáš nějaký úkol, který chceš splnit v reálném životě. Až ho splníš a odškrtneš, dostaneš Zkušenostní body a zlato. Zlato se používá na nákup vybavení nebo jiných předmětů a vlastních odměn. Díky zkušenosti budeš získávat vyšší a vyšší úrovně a odemykat obsah, jakým jsou třeba Mazlíčci, Dovednosti, nebo Výpravy! Pro více informací se podívej na přehled krok-za-krokem v [Nápověda -> Přehled pro nové uživatele] (https://habitica.com/static/overview).
a week ago
LionFox

New contributor

Habitica / FaqCzech

New contributor a week ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / FaqCzech

New string to translate a month ago
SabreCat

Resource update

Habitica / FaqCzech

Resource update a month ago
None

Source string changed

Habitica / FaqCzech

At level 10, you can choose to become a Warrior, Mage, Rogue, or Healer. (All players start as Warriors by default.) Each Class has different equipment options, different Skills that they can cast after level 11, and different advantages. Warriors can easily damage Bosses, withstand more damage from their tasks, and help make their Party tougher. Mages can also easily damage Bosses, as well as level up quickly and restore Mana for their party. Rogues earn the most gold and find the most item drops, and they can help their Party do the same. Finally, Healers can heal themselves and their Party members.

If you don't want to choose a Class immediately -- for example, if you are still working to buy all the gear of your current class -- you can clicktap “Opt Out” and and choose later under Menu > Choose Classby opening the Menu, tapping the Settings icon, then tapping “Enable Class System”.
a month ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / FaqCzech

New string to translate 3 months ago
SabreCat

Resource update

Habitica / FaqCzech

Resource update 3 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 56 5,140 29,324
Translated 78% 44 3,598 20,226
Needs editing 21% 12 1,542 9,098
Failing check 30% 17 2,119 12,432

Last activity

Last change Nov. 28, 2020, 4:32 a.m.
Last author Lio Zam

Activity in last 30 days

Activity in last year