Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'origin/develop' into Weblate. 069a133546
Melior authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/quests.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/quests.json
Translation file website/common/locales/cs/quests.json
None

Committed changes

Habitica / QuestsCzech

Committed changes a month ago
bart

Suggestion added

Habitica / QuestsCzech

The quest has already started, but you can always catch the next one!
Výprava už začala, ale můžeš přece stihnout tu následující!
a month ago
bart

New translation

Habitica / QuestsCzech

The quest has already started.
Výprava už začala.
a month ago
bart

New translation

Habitica / QuestsCzech

You already earned this quest by completing <%= priorQuest %>.
Tuto Vvýpravu sis již vysloužil dokončením Vvýpravy <%= priorQuest %>.
a month ago
bart

New translation

Habitica / QuestsCzech

You already earned this quest by attaining Level <%= level %>.
Tuto Vvýpravu jsi si již vysloužil dosažením Úúrovně <%= level %>.
a month ago
bart

New translation

Habitica / QuestsCzech

Complete Dailies and To Do's and score positive Habits to damage the World Boss... Incomplete Dailies fill the Exhaust Strike Bar... When the Exhaust Strike bar is full, the World Boss will attack an NPC... A World Boss will never damage individual players or accounts in any way... Only active accounts not resting in the Inn will have their tasks tallied...
SpPlň denní úkoly a úkoly v Úúkolníčku a zraň tak Ssvětovou příšeruého bosse... Nesplněné denní úkoly naplní lištu Výpadukazatel omračujícího útoku... Když se taento lištaukazatel naplní, příšerasvětový boss zaútočí na nějakou nehráčskou postavu... Světová příšeraý boss nikdy nezraní jednotlivé hráče... Pouze ani nijak nepoškodí jejich účty... Započítávají se pouze úkoly aktivních hráčiů, kteří neodpočívají v Hostinci se mohou podílet na zranění příšerykrčmě...
a month ago
None

Committed changes

Habitica / QuestsCzech

Committed changes a month ago
bart

Suggestion added

Habitica / QuestsCzech

Complete Dailies and To Do's and score positive Habits to damage the World Boss! Incomplete Dailies fill the Rage Bar. When the Rage bar is full, the World Boss will attack an NPC. A World Boss will never damage individual players or accounts in any way. Only active accounts not resting in the Inn will have their tasks tallied.
Plň denní úkoly a úkoly v úkolníčku a buduj zvyky aby jsi zranil Světovou příšeru! Nesplněné denní úkoly živí příšeřin vztek. Když je vzteku již moc, příšera zaútočí na nějakou nehráčskou postavu. Světová příšera nikdy nijak nezraní jednotlivé hráče nebo jejich účty. Pouze aktivní hráči, kteří neodpočívají v Hostinci, se mohou podílet na boji proti příšeře.
a month ago
bart

Marked for edit

Habitica / QuestsCzech

Each completed Daily and To Do and each positive Habit hurts the boss... Hurt it more with redder tasks or Brutal Smash and Burst of Flames... The boss will deal damage to every quest participant for every Daily you've missed (multiplied by the boss's Strength) in addition to your regular damage, so keep your party healthy by completing your Dailies... <strong>All damage to and from a boss is tallied on cron (your day roll-over)...</strong>
Každýé splnění Ddenního úkolu, úkolu z Úúkolníčku a každý pozitivní zvyk zraní příšerubosse... Zraň jíej víc červenějšími úkoly nebo B, brutální ranou nebo Vvzplanutím ohňů... PříšeraBoss zraní každého účastníka výpravy za každý nesplněný Ddenní úkol (újma je násobena jeho Ssilou) navíc k normálnímu zranění, takže udržuj skupvou družinu zdravou plněním svých denních úkolů... <strong>Veškerá zranění příšeřeBossovi i vám se přičítají nazapočtou podle kronu (na konci tvého dne).</strong>
a month ago
None

Committed changes

Habitica / QuestsCzech

Committed changes a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 140 1,613 9,175
Translated 92% 129 1,342 7,607
Needs editing 1% 2 133 773
Failing check 19% 27 255 1,481

Last activity

Last change July 29, 2020, 2:22 p.m.
Last author Martin Bartak

Activity in last 30 days

Activity in last year