Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'release' into develop 32ba02df28
Sabe Jones authored 9 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/pets.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/pets.json
Translation file website/common/locales/cs/pets.json
SabreCat

Resource update

Habitica / PetsCzech

Resource update 8 months ago
None

Committed changes

Habitica / PetsCzech

Committed changes 10 months ago
bart

Translation changed

Habitica / PetsCzech

You have earned the "Triad Bingo" achievement for finding all the pets, taming all the mounts, and finding all the pets again!
Získal jsi ocenění "Bingo trojice" za nalezení všech mazlíčků, zkrocení všech zvířat, a znovunalezení všech mazlíčku zještě jednovu!
10 months ago
bart

New contributor

Habitica / PetsCzech

New contributor 10 months ago
None

Committed changes

Habitica / PetsCzech

Committed changes 10 months ago
Ylbirda

New translation

Habitica / PetsCzech

Welcome to the Stable! I’m Matt, the beastmaster. Every time you complete a task, you'll have a random chance at receiving an Egg or a Hatching Potion to hatch Pets. When you hatch a Pet, it will appear here! Click a Pet's image to add it to your Avatar. Feed them with the Pet Food you find and they'll grow into hardy Mounts.
Vítej ve stáji! Já jsem Matt, mistrpán zvířat. Pokaždé, kdy splníš můžeš líhnout mazlíčky pomocí nalezených líhnoucích lektvarů!ž dokončíš úkol, můžeš nalézt vejce a lektvary, kterými z nich můžeš vylíhnout mazlíčky. Když se vylíhneš nějakého mazlíčka ve svém inventáři mazlíček, objeví se zdetady! Kliknutím na jeho ikonu ho zobrazíš u své postavy. Krm ho přímo zde potravou, kterou začneš nacházet od 3 úrovně, a jednou na něj budeš moci nasednouti na obrázek mazlíčka, abys ho přidal ke svému avataru. Krm je jídlem, které najdeš a vyrostou ti v otužilá zvířata.
10 months ago
Ylbirda

New translation

Habitica / PetsCzech

Pet Food and Saddles
Jídlo a sedla
10 months ago
Ylbirda

Translation changed

Habitica / PetsCzech

Visit the [Stable](<%= stableUrl %>) to feed and equip your newest pet!
Visit the [StablNavštiv [stáje](<%= stableUrl %>) to feed and equip your newest pe, abys mohl svého nového mazlíčka nakrmit a vybavit!
10 months ago
Ylbirda

Translation changed

Habitica / PetsCzech

You have a <%= potion %> hatching potion and <%= egg %> egg to hatch this pet! <b>Click</b> to hatch!
Máš <%= potion %> líhnoucí lektvar a <%= egg %> vajíčko k vylíhnutí tohoto mazlíčka! <b>Klikni</b> pro vylíhnutí.!
10 months ago
Ylbirda

New translation

Habitica / PetsCzech

Invalid amount of food, must be a positive integer
Neplatný počet jídla,je vyžadováno pozitivní celé číslo
10 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 111 808 4,569
Translated 100% 111 808 4,569
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 3, 2020, 5:53 a.m.
Last author Martin Bartak

Activity in last 30 days

Activity in last year