Translation status

Strings295
98.6% Translate
Words1184
99.4%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Achievements 26.9% 26.1% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% Translate
Subscriber 95.5% 97.5% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0% Translate
Backgrounds 87.9% 83.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Settings 99.5% 99.9% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% Translate
Challenge 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Character 98.2% 97.2% 0.0% 2.6% 0.0% 0.4% Translate
Content 87.1% 79.8% 0.5% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Contrib 100.0% 100.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% Translate
Communityguidelines 94.4% 84.6% 5.5% 0.0% 0.0% 2.3% Translate
Questscontent 87.1% 92.8% 8.0% 1.4% 0.0% 0.0% Translate
Death 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Defaulttasks 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Faq 100.0% 100.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% Translate
Front 99.0% 97.9% 0.6% 9.7% 0.0% 0.0% Translate
Gear 91.5% 90.6% 0.1% 0.5% 0.0% 0.2% Translate
Inventory 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Groups 97.9% 96.5% 1.4% 0.0% 0.0% 0.4% Translate
Limited 93.8% 96.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Loginincentives 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Maintenance 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Merch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Messages 93.9% 90.1% 3.0% 1.5% 0.0% 0.0% Translate
Noscript 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Npc 97.6% 97.0% 1.1% 1.1% 0.0% 0.0% Translate
Overview 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pets 98.6% 99.7% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
Quests 92.7% 91.4% 0.0% 4.3% 0.0% 2.1% Translate
Rebirth 96.4% 97.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spells 100.0% 100.0% 0.0% 7.0% 0.0% 3.5% Translate
Tasks 99.5% 99.4% 0.4% 3.7% 0.0% 0.4% Translate
Loadingscreentips 100.0% 100.0% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Guidance for Linguists
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop b4ee784cf, 15 hours ago
Filemaskwebsite/common/locales/*/generic.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/generic.json
Translation file website/common/locales/bg/generic.json
When User Action Detail Object
2 days ago None Committed changes Habitica/Generic - Bulgarian
3 days ago dopici Translation changed Habitica/Generic - Bulgarian
В момента сървърът е недостъпен. Моля, опитайте отново по-късно.
3 days ago dopici Translation changed Habitica/Generic - Bulgarian
Изпратете съобщение, за да започнете разговор!
3 days ago dopici Translation changed Habitica/Generic - Bulgarian
Помогнал(а) за победата над Обезсърчителя по време на събитието за св. Валентин — 2018 г.!
3 days ago dopici Translation changed Habitica/Generic - Bulgarian
Помогнал(а) за победата над Умората и възстановяването на Духовете на изтощението по време на Есенния фестивал — 2015 г.!
3 days ago dopici Translation changed Habitica/Generic - Bulgarian
Помогнал(а) за победата над Противното стресиращо чудовище по време на Приказното зимно събитие — 2014 г.!
3 days ago dopici Translation changed Habitica/Generic - Bulgarian
Помогнал(а) за победата над Дръзкия дракон на Мудноград по време на Смазващото лятно събитие — 2014 г!
3 days ago dopici Translation changed Habitica/Generic - Bulgarian
Помогнал(а) за победата над Озадачителя по време на Буйното пролетно събитие — 2016 г.!
3 days ago dopici Translation changed Habitica/Generic - Bulgarian
Помогнал(а) за победата над Умората и възстановяването на Духовете на изтощението по време на Есенния фестивал — 2015 г.!
3 days ago dopici Translation changed Habitica/Generic - Bulgarian
Помогнал(а) за победата над Противното стресиращо чудовище по време на Приказното зимно събитие — 2014 г.!
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 295 1184
Translated 98.6% 291 1178
Needs editing 0.3% 1
Failing check 0.3% 1

Last activity

Last change Sept. 18, 2019, 8:44 a.m.
Last author Gleb Sh

Activity in last 30 days

Activity in last year