Translation status

Strings229
99.5% Translate
Words1719
99.8%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Achievements 55.3% 54.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Backgrounds 91.2% 88.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% Translate
Settings 94.7% 95.9% 1.4% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
Challenge 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Character 97.8% 95.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.8% Translate
Content 85.9% 77.5% 0.8% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Contrib 100.0% 100.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% Translate
Communityguidelines 94.4% 84.6% 5.5% 0.0% 0.0% 2.3% Translate
Questscontent 85.5% 90.7% 8.4% 0.0% 0.0% 0.1% Translate
Death 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Defaulttasks 41.2% 44.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% Translate
Faq 100.0% 100.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% Translate
Front 98.7% 97.7% 0.6% 8.2% 0.0% 0.0% Translate
Gear 86.0% 83.8% 0.1% 0.3% 0.0% 0.2% Translate
Generic 97.3% 96.9% 0.6% 0.3% 0.0% 0.6% Translate
Inventory 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Groups 95.8% 94.9% 2.6% 0.0% 0.0% 0.4% Translate
Limited 86.7% 90.7% 1.1% 0.0% 0.0% 0.5% Translate
Loginincentives 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Maintenance 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Merch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Messages 91.0% 86.9% 4.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Noscript 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Npc 95.9% 96.1% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Overview 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pets 97.9% 99.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Quests 92.0% 90.9% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% Translate
Rebirth 92.8% 77.9% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spells 100.0% 100.0% 0.0% 7.0% 0.0% 3.5% Translate
Tasks 99.5% 99.4% 0.4% 0.0% 0.4% 0.4% Translate
Loadingscreentips 100.0% 100.0% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% Translate
When User Action Detail Object
3 weeks ago SabreCat New string to translate Habitica/Subscriber - Bulgarian
3 weeks ago SabreCat Resource update Habitica/Subscriber - Bulgarian
a month ago SabreCat Committed changes Habitica/Subscriber - Bulgarian
a month ago CheepCheep Translation changed Habitica/Subscriber - Bulgarian
Комплект на Килимният Летец
a month ago None Committed changes Habitica/Subscriber - Bulgarian
a month ago CheepCheep Translation changed Habitica/Subscriber - Bulgarian
СнежПолярна Фейя Комплект
a month ago CheepCheep Translation changed Habitica/Subscriber - Bulgarian
Комплект на Готиният Сърфист
a month ago CheepCheep Translation changed Habitica/Subscriber - Bulgarian
Абонатите могат да купуват диаманти със злато на пПазара! За по-лесен достъп можете също да закачите диаманта към колоната си с нНагради.
a month ago CheepCheep Translation changed Habitica/Subscriber - Bulgarian
Купуване на кете Комплекта
a month ago CheepCheep Translation changed Habitica/Subscriber - Bulgarian
За да видите подробности за абонамента си или да го прекратите, подновите или промените, моля, щракнете върху <a href='/user/settings/subscription'>Потребителската иконка и изберете Настройки &gt; Абонамент</a>.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 229 1719
Translated 99.5% 228 1716
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Dec. 10, 2019, 8:32 a.m.
Last author Keva Kursakov

Activity in last 30 days

Activity in last year