Translation status

Strings481
97.9% Translate
Words4040
96.5%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Achievements 26.9% 26.1% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% Translate
Subscriber 95.5% 97.5% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0% Translate
Backgrounds 87.9% 83.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Settings 99.5% 99.9% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% Translate
Challenge 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Character 98.2% 97.2% 0.0% 2.6% 0.0% 0.4% Translate
Content 87.1% 79.8% 0.5% 0.0% 0.0% 0.2% Translate
Contrib 100.0% 100.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% Translate
Communityguidelines 94.4% 84.6% 5.5% 0.0% 0.0% 2.3% Translate
Questscontent 87.1% 92.8% 8.0% 1.4% 0.0% 0.0% Translate
Death 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Defaulttasks 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Faq 100.0% 100.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% Translate
Front 99.0% 97.9% 0.6% 9.7% 0.0% 0.0% Translate
Gear 91.5% 90.6% 0.1% 0.5% 0.0% 0.2% Translate
Generic 98.6% 99.4% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% Translate
Inventory 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Limited 93.8% 96.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Loginincentives 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Maintenance 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Merch 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Messages 93.9% 90.1% 3.0% 1.5% 0.0% 0.0% Translate
Noscript 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Npc 97.6% 97.0% 1.1% 1.1% 0.0% 0.0% Translate
Overview 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pets 98.6% 99.7% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
Quests 92.7% 91.4% 0.0% 4.3% 0.0% 2.1% Translate
Rebirth 96.4% 97.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spells 100.0% 100.0% 0.0% 7.0% 0.0% 3.5% Translate
Tasks 99.5% 99.4% 0.4% 3.7% 0.0% 0.4% Translate
Loadingscreentips 100.0% 100.0% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Guidance for Linguists
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop 6f75a8d99, yesterday
Filemaskwebsite/common/locales/*/groups.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/groups.json
Translation file website/common/locales/bg/groups.json
When User Action Detail Object
43 minutes ago None Committed changes Habitica/Groups - Bulgarian
21 hours ago dopici Translation changed Habitica/Groups - Bulgarian
Проверявайте в кръчмата, за да видите напредъка за световния главатар и яростните удари.
21 hours ago dopici Translation changed Habitica/Groups - Bulgarian
Можете да продължите с нормалните главатари от мисиите си, като щетите ще се прилагат и на двамата главатари.
21 hours ago dopici Translation changed Habitica/Groups - Bulgarian
Завършете задачите си, за да нанесете щети на световния главатар.
21 hours ago dopici Translation changed Habitica/Groups - Bulgarian
Управителят е премахнат успешно.
21 hours ago dopici Translation changed Habitica/Groups - Bulgarian
Въведете съобщението си до членовете на групата тук.
21 hours ago dopici Translation changed Habitica/Groups - Bulgarian
Въведете съобщението си до членовете на гилдията тук.
21 hours ago dopici Translation changed Habitica/Groups - Bulgarian
Само водачът на групата може да управлява абонамента ѝ.
21 hours ago dopici Translation changed Habitica/Groups - Bulgarian
Изнасяне на съобщенията Ви във формат HTML.
21 hours ago dopici Translation changed Habitica/Groups - Bulgarian
Може да пратите най-много „<%= maxInvites %>“ покани наведнъж.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 481 4040
Translated 97.9% 471 3902
Needs editing 1.4% 7
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Sept. 18, 2019, 8:53 a.m.
Last author Gleb Sh

Activity in last 30 days

Activity in last year