Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'release' into develop 32ba02df28
Sabe Jones authored 8 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/overview.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/overview.json
Translation file website/common/locales/ro/overview.json
lupoaica

New translation

Habitica / OverviewRomanian

Habitica is nothing without real-world goals, so enter a few tasks. You can add more later as you think of them! All tasks can be added by clicking the green "Create" button.
* **Set up [To Do's](http://habitica.fandom.com/wiki/To-Dos):** Enter tasks you do once or rarely in the To Do's column, one at a time. You can click on the tasks to edit them and add checklists, due dates, and more!
* **Set up [Dailies](http://habitica.fandom.com/wiki/Dailies):** Enter activities you need to do daily or on a particular day of the week, month, or year in the Dailies column. Click task to edit when it will be due and/or set a start date. You can also make it due on a repeating basis, for example, every 3 days.
* **Set up [Habits](http://habitica.fandom.com/wiki/Habits):** Enter habits you want to establish in the Habits column. You can edit the Habit to change it to just a good habit :heavy_plus_sign: or a bad habit :heavy_minus_sign:
* **Set up [Rewards](http://habitica.fandom.com/wiki/Rewards):** In addition to the in-game Rewards offered, add activities or treats which you want to use as a motivation to the Rewards column. It's important to give yourself a break or allow some indulgence in moderation!
* If you need inspiration for which tasks to add, you can look at the wiki's pages on [Sample Habits](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits), [Sample Dailies](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies), [Sample To Do's](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To-Dos), and [Sample Rewards](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards).
Habitica nu este nimic fără obiective din lumea reală, așa că introduceți câteva sarcini. Poți adăuga mai multe mai târziu! Toate sarcinile pot fi adăugate făcând click pe butonul verde „Creare”.
* **Configurare [Sarcini](http://habitica.fandom.com/wiki/To-Dos):** Introdu sarcini pe care le faci o dată sau mai rar în coloana Sarcini, câte una pe rând. Poți face click pe sarcini pentru a le edita și adăuga liste de verificare, date scadente și multe altele!
* **Configurare [Cotidiene](http://habitica.fandom.com/wiki/Dailies):** Introdu activități pe care trebuie să le efectuezi zilnic sau într-o anumită zi a săptămânii, lunii sau anului în coloana Cotidienelor. Fă click pe sarcină pentru a edita data la care va fi scadent și/sau setează o dată de început. Poți, de asemenea, să-l pui scadent în mod repetat, de exemplu, la fiecare 3 zile.
* **Configurați [Obiceiuri](http://habitica.fandom.com/wiki/Habits):** Introdu obiceiurile pe care dorești să le stabilești în coloana Obiceiuri. Puteți edita Obiceiul pentru a-l schimba doar într-un obicei bun: :heavy_plus_sign: sau un obicei rău :heavy_minus_sign:
* **Configurare [Recompense](http://habitica.fandom.com/wiki/Rewards):** Pe lângă Recompensele oferite în joc, adăugă activități sau tratamente pe care dorești să le utilizezi ca motivare la coloana de Recompense. Este important să îți oferi o pauză sau să îți permiți o îngăduință cu moderație!
* Dacă ai nevoie de inspirație pentru ce sarcini să adaugi, poți consulta paginile wiki din [Exemple de Obiceiuri](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits), [Exemple de Cotidiene](http: //habitica.fandom .com / wiki / Sample_Dailies), [Exemple de Sarcini](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To-Dos) și [Exemple de Recompense](http://habitica.fandom.com/wiki/ Sample_Custom_Rewards).
a month ago
None

Committed changes

Habitica / OverviewRomanian

Committed changes 6 months ago
LionFox

Search and replace

Habitica / OverviewRomanian

Once you're familiar with the basics, you can get even more out of Habitica with these nifty features:
* Organize your Tasks with [tags](http://habitica.fandom.com/wiki/Tags) (edit a Task to add them).
* Customize your [Avatar](http://habitica.fandom.com/wiki/Avatar) by clicking the user icon in the upper-right corner.
* Buy your [Equipment](http://habitica.fandom.com/wiki/Equipment) under Rewards or from the [Shops](<%= shopUrl %>), and change it under [Inventory > Equipment](<%= equipUrl %>).
* Connect with other users via the [Tavern](http://habitica.fandom.com/wiki/Tavern).
* Hatch [Pets](http://habitica.fandom.com/wiki/Pets) by collecting [Eggs](http://habitica.fandom.com/wiki/Eggs) and [Hatching Potions](http://habitica.fandom.com/wiki/Hatching_Potions). [Feed](http://habitica.fandom.com/wiki/Food) them to create [Mounts](http://habitica.fandom.com/wiki/Mounts).
* At level 10: Choose a particular [Class](http://habitica.fandom.com/wiki/Class_System) and then use Class-specific [skills](http://habitica.fandom.com/wiki/Skills) (levels 11 to 14).
* Form a Party with your friends (by clicking [Party](<%= partyUrl %>) in the navigation bar) to stay accountable and earn a Quest scroll.
* Defeat monsters and collect objects on [Quests](http://habitica.fandom.com/wiki/Quests) (you will be given a quest at level 15).
După ce vă familiarizați cu elementele de bază, puteți să vă extrageți și mai mult din Habitica cu aceste caracteristici extraordinare:
* Organizați-vă sarcinile cu [tag-uri] (https://habitica.fandom.com/wiki/Tags) (editați o Sarcină pentru a le adăuga).
 * Personalizați-vă [Avatarul](https://habitica.fandom.com/wiki/Avatar) făcând clic pe pictograma utilizatorului din colțul din dreapta sus.
 * Cumpărați-vă [Echipamentul](https://habitica.fandom.com/wiki/Equipment) de sub Recompense sau de la [Magazine](<%= shopUrl %>), și schimbați-l în [Inventar> Echipament](<%= equipUrl %>).
 * Conectați-vă cu alți utilizatori prin [Taclale la cârciumă](https://habitica.fandom.com/wiki/Tavern).
 * Eclozați [Companioni](https://habitica.fandom.com/wiki/Pets) colectând [Ouă](https://habitica.fandom.com/wiki/Eggs) și [Poțiuni de Eclozat(https://habitica.fandom.com/wiki/Hatching_Potions). [Hrănește-i] (https://habitica.fandom.com/wiki/Food) pentru a crea [Animale de Călărit](https://habitica.fandom.com/wiki/Mounts).
 * La nivelul 10: Alegeți o anumită [Clasă](https://habitica.fandom.com/wiki/Class_System) și apoi utilizați [Abilități] specifice clasei (https://habitica.fandom.com/wiki/Skills) (nivelurile 11 - 14).
 * Formați o Echipă cu prietenii dvs. (făcând clic pe [Echipă](<%= partyUrl %>) în bara de navigare) pentru a rămâne responsabil și pentru a câștiga o Aventură.
 * Învingeți monștrii și colectați obiecte în [Aventuri](https://habitica.fandom.com/wiki/Quests) (vi se va da o misiune la nivelul 15).
6 months ago
LionFox

Search and replace

Habitica / OverviewRomanian

Habitica is nothing without real-world goals, so enter a few tasks. You can add more later as you think of them! All tasks can be added by clicking the green "Create" button.
* **Set up [To Do's](http://habitica.fandom.com/wiki/To-Dos):** Enter tasks you do once or rarely in the To Do's column, one at a time. You can click on the tasks to edit them and add checklists, due dates, and more!
* **Set up [Dailies](http://habitica.fandom.com/wiki/Dailies):** Enter activities you need to do daily or on a particular day of the week, month, or year in the Dailies column. Click task to edit when it will be due and/or set a start date. You can also make it due on a repeating basis, for example, every 3 days.
* **Set up [Habits](http://habitica.fandom.com/wiki/Habits):** Enter habits you want to establish in the Habits column. You can edit the Habit to change it to just a good habit :heavy_plus_sign: or a bad habit :heavy_minus_sign:
* **Set up [Rewards](http://habitica.fandom.com/wiki/Rewards):** In addition to the in-game Rewards offered, add activities or treats which you want to use as a motivation to the Rewards column. It's important to give yourself a break or allow some indulgence in moderation!
* If you need inspiration for which tasks to add, you can look at the wiki's pages on [Sample Habits](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits), [Sample Dailies](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies), [Sample To Do's](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To-Dos), and [Sample Rewards](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards).
Habitica nu este nimic fără obiective din lumea reală, așa că introduceți câteva sarcini. Poți adăuga mai multe mai târziu! Toate sarcinile pot fi adăugate făcând click pe butonul verde „Creare”.
* **Configurare [Sarcini] (http://habitica.fandom.com/wiki/To-Dos):** Introdu sarcini pe care le faci o dată sau mai rar în coloana Sarcini, câte una pe rând. Poți face click pe sarcini pentru a le edita și adăuga liste de verificare, date scadente și multe altele!
* **Configurare [Cotidiene] (http://habitica.fandom.com/wiki/Dailies):** Introdu activități pe care trebuie să le efectuezi zilnic sau într-o anumită zi a săptămânii, lunii sau anului în coloana Cotidienelor. Fă click pe sarcină pentru a edita data la care va fi scadent și/sau setează o dată de început. Poți, de asemenea, să-l pui scadent în mod repetat, de exemplu, la fiecare 3 zile.
* **Configurați [Obiceiuri] (http://habitica.fandom.com/wiki/Habits):** Introdu obiceiurile pe care dorești să le stabilești în coloana Obiceiuri. Puteți edita Obiceiul pentru a-l schimba doar într-un obicei bun: :heavy_plus_sign: sau un obicei rău :heavy_minus_sign:
* **Configurare [Recompense] (http://habitica.fandom.com/wiki/Rewards):** Pe lângă Recompensele oferite în joc, adăugă activități sau tratamente pe care dorești să le utilizezi ca motivare la coloana de Recompense. Este important să îți oferi o pauză sau să îți permiți o îngăduință cu moderație!
* Dacă ai nevoie de inspirație pentru ce sarcini să adaugi, poți consulta paginile wiki din [Exemple de Obiceiuri] (http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits), [Exemple de Cotidiene] (http: //habitica.fandom .com / wiki / Sample_Dailies), [Exemple de Sarcini] (http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To-Dos) și [Exemple de Recompense] (http://habitica.fandom.com/wiki/ Sample_Custom_Rewards).
6 months ago
LionFox

New contributor

Habitica / OverviewRomanian

New contributor 6 months ago
SabreCat

New string to translate

Habitica / OverviewRomanian

New string to translate 12 months ago
SabreCat

Resource update

Habitica / OverviewRomanian

Resource update 12 months ago
None

Source string changed

Habitica / OverviewRomanian

Habitica is nothing without real-world goals, so enter a few tasks. You can add more later as you think of them! All tasks can be added by clicking the green "Create" button.
* **Set up [To- Do's](http://habitica.fandom.com/wiki/To-Dos):** Enter tasks you do once or rarely in the To- Do's column, one at a time. You can click on the tasks to edit them and add checklists, due dates, and more!
* **Set up [Dailies](http://habitica.fandom.com/wiki/Dailies):** Enter activities you need to do daily or on a particular day of the week, month, or year in the Dailies column. Click task to edit when it will be due and/or set a start date. You can also make it due on a repeating basis, for example, every 3 days.
* **Set up [Habits](http://habitica.fandom.com/wiki/Habits):** Enter habits you want to establish in the Habits column. You can edit the Habit to change it to just a good habit :heavy_plus_sign: or a bad habit :heavy_minus_sign:
* **Set up [Rewards](http://habitica.fandom.com/wiki/Rewards):** In addition to the in-game Rewards offered, add activities or treats which you want to use as a motivation to the Rewards column. It's important to give yourself a break or allow some indulgence in moderation!
* If you need inspiration for which tasks to add, you can look at the wiki's pages on [Sample Habits](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits), [Sample Dailies](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies), [Sample To- Do's](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To-Dos), and [Sample Rewards](http://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards).
12 months ago
None

Committed changes

Habitica / OverviewRomanian

Committed changes a year ago
lupoaica

Translation changed

Habitica / OverviewRomanian

Once you're familiar with the basics, you can get even more out of Habitica with these nifty features:
* Organize your Tasks with [tags](http://habitica.fandom.com/wiki/Tags) (edit a Task to add them).
* Customize your [Avatar](http://habitica.fandom.com/wiki/Avatar) by clicking the user icon in the upper-right corner.
* Buy your [Equipment](http://habitica.fandom.com/wiki/Equipment) under Rewards or from the [Shops](<%= shopUrl %>), and change it under [Inventory > Equipment](<%= equipUrl %>).
* Connect with other users via the [Tavern](http://habitica.fandom.com/wiki/Tavern).
* Hatch [Pets](http://habitica.fandom.com/wiki/Pets) by collecting [Eggs](http://habitica.fandom.com/wiki/Eggs) and [Hatching Potions](http://habitica.fandom.com/wiki/Hatching_Potions). [Feed](http://habitica.fandom.com/wiki/Food) them to create [Mounts](http://habitica.fandom.com/wiki/Mounts).
* At level 10: Choose a particular [Class](http://habitica.fandom.com/wiki/Class_System) and then use Class-specific [skills](http://habitica.fandom.com/wiki/Skills) (levels 11 to 14).
* Form a Party with your friends (by clicking [Party](<%= partyUrl %>) in the navigation bar) to stay accountable and earn a Quest scroll.
* Defeat monsters and collect objects on [Quests](http://habitica.fandom.com/wiki/Quests) (you will be given a quest at level 15).
Once you're familiar with the basics, you can get even more out ofDupă ce vă familiarizați cu elementele de bază, puteți să vă extrageți și mai mult din Habitica with thcu aceste nifty featucaracteristici extraordinares:
* Organize your Tasks with [tags]ați-vă sarcinile cu [tag-uri] (https://habitica.fandom.com/wiki/Tags) (edit a Task to add themați o Sarcină pentru a le adăuga).
 * Customize yourPersonalizați-vă [Avatarul](https://habitica.fandom.com/wiki/Avatar) by clicking the user icon in the upper-right cornerfăcând clic pe pictograma utilizatorului din colțul din dreapta sus.
 * Buy yourCumpărați-vă [Equchipamentul](https://habitica.fandom.com/wiki/Equipment) under Rewards or from the [Shops](<%= shopUrl %>), and change it underde sub Recompense sau de la [Magazine](<%= shopUrl %>), și schimbați-l în [Inventory ar> Equchipament](<%= equipUrl %>).
 * Connect with other users via the [Tavernați-vă cu alți utilizatori prin [Taclale la cârciumă](https://habitica.fandom.com/wiki/Tavern).
 * Hatch [PetsEclozați [Companioni](https://habitica.fandom.com/wiki/Pets) by collecting [Eggsând [Ouă](https://habitica.fandom.com/wiki/Eggs) and [Hatching Potions]și [Poțiuni de Eclozat(https://habitica.fandom.com/wiki/Hatching_Potions). [Feed]Hrănește-i] (https://habitica.fandom.com/wiki/Food) them to create [Mountspentru a crea [Animale de Călărit](https://habitica.fandom.com/wiki/Mounts).
 * At level 10: Choose a particularLa nivelul 10: Alegeți o anumită [Classă](https://habitica.fandom.com/wiki/Class_System) and then use Class-specific [skills]și apoi utilizați [Abilități] specifice clasei (https://habitica.fandom.com/wiki/Skills) (lenivelsurile 11 to- 14).
 * Form a Party with your friends (by clicking [Partyați o Echipă cu prietenii dvs. (făcând clic pe [Echipă](<%= partyUrl %>) iîn thbara de navigation bar) to stay accountable and earn a Quest scrollre) pentru a rămâne responsabil și pentru a câștiga o Aventură.
 * Defeat monsters andÎnvingeți monștrii și collectați objiects on [Questse în [Aventuri](https://habitica.fandom.com/wiki/Quests) (you will be given a quest at levevi se va da o misiune la nivelul 15).
a year ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 8 515 3,895
Translated 100% 8 515 3,895
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change May 7, 2021, 5:32 p.m.
Last author Iulia B

Activity in last 30 days

Activity in last year